Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Zostało już tylko 5 godzin na oddanie głosu na Dom Harcerza w Opolu!

Zostało już tylko 5 godzin na oddanie głosu na Dom Harcerza w Opolu!

Środowisko opolskie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa wpierającym drużyny Związku Harcerstwa Polskiego działające w naszym mieście ubiegają
Read More
V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej

V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej

Informujemy, że Komisja Rewizyjna Chorągwi Opolskiej zwołała na dzień 4 listopada 2017 r. V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej ZHP w
Read More
Warsztaty w Chorągwi Opolskiej

Warsztaty w Chorągwi Opolskiej

Z przyjemnością informujemy, że w przyszłym miesiącu, zgodnie z zapowiedzią z czerwca br., odbędą się dwie formy organizowane przez chorągwiany
Read More
Terminy zbiórek ChKSI

Terminy zbiórek ChKSI

Informujemy o wyznaczonych nowych terminach zbiórek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich. Odbędą się one w dniach: 3 października, 7 listopada oraz 5 grudnia
Read More
Nowy motyw strony!

Nowy motyw strony!

Przez ostatnich kilka tygodni Zespół Promocji i Internetu pracował nad zmianą dotychczasowego motywu strony Chorągwi Opolskiej. W dniu dzisiejszym dumnie prezentujemy
Read More
Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Informujemy o zwołaniu przez Komendę Chorągwi zbiórki wyborczej na dzień 30 września 2017 roku w Nysie. Podczas zbiórki zostaną wybrani delegaci na
Read More
Zbiórka Komendantów Hufców

Zbiórka Komendantów Hufców

Informujemy o zwołaniu przez Pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. Chorągwi Opolskiej phm. Grzegorz Krzyśków zbiórki z Komendantami Hufców na dzień 6.09.2017
Read More
Nowy termin spotkania ChKSI

Nowy termin spotkania ChKSI

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich informuje, że następne spotkanie odbędzie się 12 września o godzinie 16:30 w siedzibie Komendy Chorągwi przy
Read More
Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!

To wezwanie do szerszego spojrzenia na otaczający nas świat i podjęcia prawdziwych działań. Przez 11 dni przyszłorocznych wakacji więcej niż
Read More
ZLOT Chorągwi Opolskiej ZHP

ZLOT Chorągwi Opolskiej ZHP

Od dzisiaj w sprawach związanych ze Zlotem prosimy kontaktować się pod adresem zlot@opolska.zhp.pl
Read More

Zasady ubiegania się o dotację – HAL 2012

W związku z przygotowaniami Chorągwi Opolskiej ZHP do udziału w konkursie ogłoszonym przez Opolskiego Kuratora Oświaty, dotyczącym dofinansowania letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, informuję o zasadach naboru zgłoszeń form wypoczynku organizowanych przez jednostki organizacyjne Chorągwi Opolskiej ZHP, ubiegające się o dotację.

Szczegółowa procedura została opisana w komunikacie nr 1/2012 z dnia 9 marca 2012 roku.

Termin przekazania wniosków do Komendy Chorągwi wraz z wszystkimi wymaganymi  załącznikami, mija 2 kwietnia 2012 roku. Drużyny, szczepy i związki drużyn  przekazują swoje wnioski poprzez właściwe dla siebie komendy hufców.

1. Z możliwości ubiegania się dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2012 r. mogą skorzystać wszystkie jednostki organizacyjne z Chorągwi Opolskiej ZHP, organizujące latem następujące formy wypoczynku zlokalizowane na terenie Polski, podlegające obowiązkowej rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarejestrowane poprzez Komendę Chorągwi:
a. obozy stałe
b. obozy wędrowne
d. biwaki trwające 5 dni
e. formy Nieobozowej Akcji Letniej organizowanej w miejscu zamieszkania
2. Dofinansowaniu podlegać mogą formy wypoczynku  letniego dla dzieci i młodzieży zorganizowane w okresie od dnia 30 czerwca do 31 sierpnia 2012 r.
3. Zgłoszenia podstawowych jednostek organizacyjnych organizujących formy wypoczynku letniego dokonywane są do komendy chorągwi poprzez właściwe komendy hufców.
4. Zadeklarowana ilość zgłoszonych uczestników nie może ulec zmianie przy rejestracji form wypoczynku o więcej niż +/- 10%. Przekroczenie wskazanych widełek spowoduje utratę całości dofinansowania.
5. Zgłoszenia zbiorczego z każdego hufca dokonuje komendant hufca lub osoba przez niego upoważniona, ze służbowego adresu e-mail hufca lub innego z domeny zhp.net.pl. Zgłoszenia dokonane z innych adresów poczty elektronicznej nie będą przyjmowane.
6. Zgłoszenia należy dokonać wraz z kompletem wymaganych dokumentów (wskazanych w punkcie 8 niniejszego komunikatu) do dnia 2 kwietnia 2012 roku w wersji elektronicznej na adres e-mail: hal@opolska.zhp.pl. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą brane pod uwagę w przydziale dofinansowania.
7. Ofertę wspólną w konkursie ogłoszonym przez Kuratorium w Opolu składa Komenda Chorągwi w terminie określonym przez Opolskiego Kuratora Oświaty.
8. Zgłoszenia przekazane przez komendanta hufca powinny zawierać, osobno dla każdej z form letniego wypoczynku, następujący komplet dokumentów:
a. informację o terminie i miejscu organizacji formy wypoczynku;
b. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania w formie kosztorysu przygotowanego w oparciu o  załącznik nr 1. – preliminarze w innej formie nie będą przyjmowane.
c. informację dotyczącą komendanta formy, w tym o posiadanym przez niego stopniu instruktorskim oraz numer zaświadczenia ukończenia kursu kierowników, z datą jego wydania oraz informacją nt. organizatora kursu – załącznik nr 2
d. informację o kadrze formy wypoczynku z podaniem kwalifikacji do pełnienia funkcji wychowawczych w czasie HAL, tzn. posiadanego stopnia instruktorskiego lub numeru zaświadczenia ukończenia kursu wychowawców, z datą jego wydania oraz informacją o organizatorze kursu – załącznik nr 2
e. informację o wysokości przyznanych dodatkowo środków finansowych na organizację form letniego wypoczynku, pochodzących z innych źródeł niż odpłatności uczestników,  ze wskazaniem ich źródła (np. Urząd Miasta – konkurs na … z dnia)
f. opis lokalizacji formy wypoczynku oraz sposobu wyżywienia uczestników,
g. część opisową programu formy wypoczynku według wzoru określonego w załączniku nr 3 (bez harmonogramu szczegółowego) – zawartość merytoryczna programów jest jednym z głównych kryteriów oceny tegorocznych wniosków i powinna być przygotowana wyjątkowo starannie
h. informację o formie zabezpieczenia opieki medycznej oraz kwalifikacjach kadry odpowiedzialnej za jej zapewnienie.
9. Komendy Hufca składają dodatkowo zestawienie wszystkich organizowanych w Hufcu form wypoczynku,  które występują o dotację – załącznik nr 4
10. Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w punkcie 8, z niekompletną dokumentacją, przekazaną na innych wzorach dokumentów lub po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę w przygotowanej przez Chorągiew Opolską ZHP ofercie konkursowej, jeśli wskazane braki nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie.

Create AccountLog In Your Account