Życzenia świąteczne

W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono … zwyciężaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam:Światła, które rozjaśnia każdą
Read More
Życzenia świąteczne

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Po 40. Zjeździe ZHP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Zaktualizuj dane w Ewidencji ZHP!

Zaktualizuj dane w Ewidencji ZHP!

danem
W związku ze zbliżającym się końcem roku kalendarzowego prosimy o zweryfikowanie i uzupełnienie danych podanych w systemie Ewidencji ZHP. Bazy zawarte w systemie, będą stanowić podstawę do naliczenia składek członkowskich każdego hufca w przyszłym roku.


Przedstawiamy krok po kroku jak zweryfikować dane swojej jednostki:

1.  Należy wejść na stronę https://e.zhp.pl,

2.  Logowanie – czyli podajemy swój numer pesel, aktualne hasło oraz kod jednostki. Jeśli hasło wygasło, należy użyć opcji „zmień hasło” i skorzystać z hasła startowego,

3. Jeżeli nie znamy kodu jednostki klikamy „ nie znam kodu jednostki” i wybieramy ze struktury jednostkę,

4. Po zalogowaniu się należy zweryfikować dane członków swojej jednostki oraz uzupełnić je wpisując wszelkie znane nam informacje (stopnie, pełnione funkcje, itp.). Można również usunąć z systemu osoby, które już nie są członkami danej jednostki,

5. W przypadku problemów z hasłem lub obsługą systemu prosimy o kontakt na adres opolska@zhp.pl

Harmonogram:

do 24 grudnia – oddanie wypełnionych w drużynach ankiet do hufca – o ile kierujący podstawową jednostką organizacyjną nie korzysta samodzielnie z Aplikacji lub zakończenie aktualizacji danych w ewidencji;

do 28 grudnia– dostarczenie wypełnionych ankiet w wersji papierowej (osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) lub elektronicznej (jako skany) do Komendy Chorągwi. W przypadku dostarczenia dokumentów w wersji elektronicznej, ankiety papierowe należy dostarczyć do Komendy Chorągwi w terminie do dnia 15 stycznia 2012 roku;

do 31 grudnia – Administratorzy lokalni w hufcach:

1) uzupełniają i zweryfikują dane uzyskane od jednostek, także te, które zostały przekazane w formie ankiet papierowych;

2) w przypadku konieczności przenoszą jednostki w poszczególnych szczeblach struktury;


Aktualizacja danych w ewidencji lub wypełnienie ankiet jest obowiązkiem każdego drużynowego lub szefa innej podstawowej jednostki organizacyjnej. Nad prawidłowością i terminem aktualizacji danych czuwają komendanci hufców oraz ich pełnomocnicy ds. ewidencji. Zadanie to można przekazać administratorowi chorągwianemu na podstawie zlecenia wystawionego przez komendanta hufca dla Komendy Chorągwi. Uzupełnienie danych w ewidencji zostanie dokonane na podstawie przekazanych ankiet papierowych. Z tytułu wykonania aktualizacji danych Hufiec zlecający zadanie zostanie obciążony dodatkową opłatą administracyjną w wysokości 150 zł.

Do pobrania:

ankieta_czlonek_i_kadra – wypełnia drużynowy lub indywidualnie członek kadry z przydziałem do Hufca

ankieta_jednostka – wypełnia drużynowy lub Szef podstawowej jednostki organizacyjnej

Create AccountLog In Your Account