Życzenia świąteczne

W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono … zwyciężaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam:Światła, które rozjaśnia każdą
Read More
Życzenia świąteczne

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Po 40. Zjeździe ZHP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wyjedź na zagraniczny staż!

Wyjedź na zagraniczny staż!

Dla wszystkich, którzy chcą zdobyć nowe, międzynarodowe doświadczenia, poszerzyć swoje umiejętności w zakresie działalności w trzecim sektorze, uzyskać wiedzę z zakresu zarządzania projektami i poznać „od kuchni” działalność zagranicznych organizacji pozarządowych – nadchodzi niepowtarzalna okazja!!!

Trwa rekrutacja do udziału w projekcie „EuroNGO” w ramach programu Leonardo da Vinci.

Kolejna tura wyjazdów na staże planowana jest na czerwiec/lipiec bieżącego roku. Jest możliwość wyjazdu wcześniejszego lub późniejszego (jednak nie późniejszego, niż we wrześniu br.) po indywidualnym ustaleniu.

W ramach projektu łącznie 16 uczestników z województw opolskiego i dolnośląskiego ma okazję wziąć udział w programie 13-tygodniowych staży zagranicznych w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoszech.


Uczestnicy powinni:

  1. Zamieszkiwać na terenie Województwa Opolskiego
  2. Być absolwentami kierunków humanistycznych i społecznych studiów wyższych (min. licencjackie)
  3. Posługiwać się w stopniu dobrym (wystarczającym do sprawnej komunikacji) językiem angielskim lub językiem kraju docelowego
  4. Posiadać min. 3-miesięczne doświadczenie w działalności w organizacji pozarządowej (jako pracownik lub wolontariusz).


Uczestnicy biorący udział w stażach zostaną wyłonieni na podstawie listy rankingowej (osobno dla województwa dolnośląskiego i opolskiego), na którą złoży się ocena odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie aplikacyjnej oraz ew. wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

  1. Ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
  2. Ksero/skan dowodu osobistego
  3. Ankieta aplikacyjna
  4. Dokument poświadczający doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej
  5. Dokument poświadczający umiejętności językowe (opcjonalnie)


Dokumenty należy składać do dnia 20 kwietnia 2013 r. – mailowo na adres program@opolska.zhp.pl

W przypadku liczby kandydatów o równym poziomie merytorycznym, przekraczającej liczbę dostępnych miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Staże poprzedzone będą fazą przygotowania – szkoleniem językowym oraz kulturowym w wymiarze 3 weekendów. Udział w szkoleniu jest warunkiem udziału w projekcie.

Szczegółowych informacji na temat udziału w projekcie udziela phm. Magdalena Lenartowicz – instruktor KCh ds. programowych – program@opolska.zhp.pl, tel. 692502255.

Ankieta aplikacyjna

Create AccountLog In Your Account