Uchwały

Nie wszystkie pliki są obecnie dostępne na tej stronie – jesteśmy w trakcie ich przenoszenia na serwer.
Ponieważ jest to proces czasochłonny prosimy o wyrozumiałość – w razie potrzeby otrzymania bieżących lub archiwalnych uchwał, prosimy o kontakt z Biurem Komendy Chorągwi.

ROK 2016

 1. Uchwała nr 3/2016 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dn. 15.03.2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Komendanta i Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP
  – Załącznik do Uchwały nr 3/2016 – regulamin Komendy
  – Załacznik do Uchwały nr 3/2016 Komenda Chorągwi – podział
 2. Uchwała nr 2/2016 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dn. 3.03.2016 r. w sprawie uzupełnienia składu Komendy Chorągwi opolskiej ZHP o dh. phm. Beatę Malajkę
 3. Uchwała 1/2016 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dn. 3.03.2016 r. w sprawie odwołania ze składu Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP dh. phm. Grzegorza Krzyśków
 4. Uchwała nr 13/2016 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP w sprawie: ustalenia opłaty finansowej dotyczącej przygotowania i obsługi HAL i HAZ organizowanych w roku 2017.

 

ROK 2015

 1. Uchwała nr 11/II/2015 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 26.03.2015 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2015
 2. Uchwała nr 12/II/2015 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 26.03.2015 r. w sprawie przyjęcia Panu Działań Programowych Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2015
 3. Uchwała nr 13/II/2015 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 16.06.2015 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komendzie Chorągwi Opolskiej ZHP hm. Anny Andrzejewskiej
 4. Uchwała nr 15/II/2015 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 30.06.2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Zarządu i Rady Nadzorczej „Opolska.biz” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 5. Uchwała nr 16/II/2015 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia  Zasad koordynacji działania Ruchu Przyjaciół Harcerstwa w Chorągwi Opolskiej ZHP, załącznik
 6. Uchwała nr 19/II/2015 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 17.09.2015 r. w sprawie przyznania wyróżnienia „Instruktor Roku Chorągwi Opolskiej ZHP” hm. Agnieszce Pospiszyl
 7. Uchwała nr 20/II/2016 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 9.01.2016 r. w sprawie zwołania IV Nadzwyczajnego Zjazdu Chorągwi Opolskiej ZHP

ROK 2014

 1. Uchwała nr 95/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 14.03.2014 r. w sprawie zwołania III Zjazdu Chorągwi Opolskiej.
 2. Uchwała Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP nr 96/I/2014 z dnia 14.03.2014 r. w sprawie przyjęcia planu działań programowych Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2013
 3. Uchwała Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP nr 97/I/2014 z dnia 14.03.2014 r. w sprawie przyjęcia planu kształcenia Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2013
 4. Uchwała Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP nr 98/I/2014 z dnia 02.04.2014 r. w sprawie przyjęcia zasad działań promocyjno-medialnych w Chorągwi Opolskiej.
 5. Uchwała Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP nr 99/I/2014 z dnia 02.04.2014 r. w sprawie liczby delegatów wybieranych na zjazd chorągwi w poszczególnych hufcach.
 6. Uchwała Komendy Chorągwi nr 100/I/2014 z dnia 02.04.2014 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2014
 7. Uchwała nr 102/I/2014 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 16.04.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 95/I/2014 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 14.03.2014 r.
 8. Uchwała nr 103/I/2014 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 17.04.2014 r. w sprawie zmiany w uchwale nr 95/I/2014 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 14.03.2014 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie zwołania III Zjazdu Chorągwi Opolskiej ZHP
 9. Uchwała nr 104/I/2014 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 17.05.2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komendy chorągwi na III Zjazd Chorągwi Opolskiej
 10. Uchwała Komendy Chorągwi nr 105/I/2014 z dnia 25.05.2014 r. w sprawie przyjęcia zmiany wzorca druku rozliczeń finansowych w Chorągwi Opolskiej ZHP
 11. uchwała nr 1/II/2014 w sprawie przyjęcia „Regulaminu pracy komendanta i komendy Chorągwi Opolskiej ZHP” z dnia 21 czerwca 2014r., załacznik nr 1
 12. Uchwała nr 2/II/2014 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 30.10.2014 r. w sprawie przyjęcia zmiany nazwy Hufca ZHP w Opolu
 13. Uchwała nr 3/II/2014 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 30.10.2014 r. w sprawie przyjęcia maksymalnej kwoty rozliczenia dojazdów służbowych podczas wyjazdów zagranicznych w jednostkach organizacyjnych i hufcach Chorągwi Opolskiej ZHP
 14. Uchwała nr 4/II/2014 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 30.10.2014 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji regulującej zasady prowadzenia akcji zarobkowych organizowanych przez jednostki organizacyjne z Chorągwi Opolskiej ZHP,
 15. Uchwała nr 5/II/2014 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 30.10.2014 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji w sprawie zasad i techniki przeprowadzenia inwentaryzacji oraz kasacji składników majątkowych w Chorągwi Opolskiej ZHPzałącznik
 16. Uchwała nr 6/II/2014 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 30.11.2014 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komendzie Chorągwi Opolskiej ZHP phm. Sebastiana Zatylnego
 17. Uchwała nr 7/II/2014 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 30.11.2014 r. w sprawie uzupełnienia składu komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 30 listopada 2014 r.
 18. Uchwała nr 8/II/2014 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 30.11.2014 r. w sprawie przyjęcia Planu Kształcenia Chorągwi Opolskiej ZHP
 19. Uchwała nr 9/II/2015 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 02.01.2015 r. w sprawie ustalenia na lata 2015-2016 opłaty administracyjnej dotyczącej współfinansowania kosztów całorocznej i wspólnej księgowości i administracji prowadzonej przez komendę chorągwi.
 20. Uchwała nr 10/II/2014 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 30.12.2014 r. w sprawie ustalenia opłaty finansowej dotyczącej przygotowania i obsługi HAL i HAZ organizowanych w latach 2015-2016

ROK 2013

 1. Uchwała nr 71/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 08.01.2013 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Chorągwi
 2. Uchwała nr 72/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 08.01.2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z-cy komendanta chorągwi
 3. Uchwała nr 73/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 08.01.2013 r. w sprawie powołania z-cy komendanta chorągwi
 4. Uchwała nr 74/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 10.01.2013 r. w sprawie zmiany terminu Nadzwyczajnego Zjazdu Chorągwi wyznaczonego uchwałą nr 71/I/2013 z dnia 8 stycznia 2013 roku.
 5. Uchwała nr 75/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 10.02.2013 r. w sprawie unieważnienia uchwały Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP nr 40/I/2011 z dnia 23.11.2011 w sprawie  zrzeczenia się prawa przekazania nieruchomości Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego w wykonaniu Uchwały XXXIII Zjazdu ZHP wprowadzającej zmiany do Statutu ZHP oraz przyjęcia prawa do nieruchomości ZHP w Byczynie.
 6. Uchwała nr 76/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 15.03.2013 r. w sprawie powołania rejonu Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP oraz ilości delegatów wybieranych na XXXVIII Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego oraz zwołania Zbiórki Wyborczej Rejonu Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP
 7. Uchwała nr 77/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 27.04.2013 r. w sprawie powołania organu tymczasowego Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle
 8. Uchwała nr 78/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 03.06.2013 r. w sprawie skierowania do Chorągwianej Komisji Rewizyjnej wniosku o zbadanie prawidłowości procedury wyboru delegatów na XXXVIII Zjazd ZHP w trakcie Zbiórki Wyborczej Rejon Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP
 9. Uchwała nr 79/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 03.06.2013 r. w sprawie przyjęcia instrukcji „Procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego”
 10. Uchwała nr 80/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 03.06.2013 r. w sprawie przyjęcia zasad rejestracji książeczek instruktorskich i harcerskich
 11. Uchwała nr 81/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 03.06.2013 r. w sprawie odpisów podatkowych 1procenta PIT 2012
 12. Uchwała nr 82/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 20.08.2013 r. w sprawie nieprawidłowości w organizacji wyjazdu grupy harcerzy w czasie HAL 2013 przez instruktorów z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźl
 13. Uchwała nr 83/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 20.08.2013 r. w sprawie nieprawidłowości w organizacji wyjazdu grupy harcerzy w czasie HAL 2013 przez instruktorów z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle
 14. Uchwała nr 84/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 05.09.2013 r. w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle
 15. Uchwała nr 85/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 05.09.2013 r. w sprawie powołania organu tymczasowego Hufca ZHP Brzeg
 16. Uchwała nr 86/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 05.09.2013 r. w sprawie powołania organu tymczasowego Hufca ZHP Głubczyce
 17. Uchwała nr 87/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 21.11.2013 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Opolska.biz sp. z o.o.
 18. Uchwała nr 88/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 09.12.2013 r. w sprawie pożyczki z GK ZHP
 19. Uchwała nr 89/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 09.12.2013 r. w sprawie zadysponowania środkami finansowymi Chorągwi Opolskiej będących w dyspozycji Hufca ZHP Opole-miasto
 20. Uchwała nr 90/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 09.12.2013 r. w sprawie zadysponowania środkami finansowymi Chorągwi Opolskiej będących w dyspozycji Hufca ZHP Nysa
 21. Uchwała nr 91/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 09.12.2013 r. w sprawie zadysponowania środkami finansowymi Chorągwi Opolskiej będących w dyspozycji Hufca ZHP Krapkowice
 22. Uchwała nr 92/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 11.12.2013 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej ukarania hm. Ryszarda Kańtocha z Hufca ZHP Głubczyce
 23. Uchwała nr 93/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 11.12.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 83/I/2013 z dnia 20.08.2013 r dotyczącej nieprawidłowości w organizacji wyjazdu grupy harcerzy w czasie HAL 2013 przez instruktorów z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle
 24. Uchwała nr 94/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 11.12.2013 r. w sprawie ustanowienia nagrody instruktorskiej komendanta Chorągwi Opolskiej ZHP

ROK 2012


 1. Uchwała nr 50/I/2012 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 16.01.2012 w sprawie w sprawie przyjęcia maksymalnej kwoty rozliczenia dojazdów służbowych w jednostkach organizacyjnych i hufcach Chorągwi Opolskiej ZHP w roku 2012.
 2. Uchwała nr 51/I/2012 Komendy Chorągwi z dnia 27.03.2012 r. w sprawie planu programowego
 3. Uchwała nr 52/I/2012 Komendy Chorągwi z dnia 27.03.2012 r. w sprawie planu kształcenia
 4. Uchwała nr 53/I/2012 Komendy Chorągwi z dnia 27.03.2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu
 5. Uchwała nr 54/I/2012 Komendy Chorągwi z dnia 15.06.2012 r. – koszty administracyjne
 6. Uchwała nr 55/I/2012 Komendy Chorągwi z dnia 15.06.2012 r. w sprawie kosztów wynajmu sprzętu na HAL
 7. Uchwała nr 56/I/2012 Komendy Chorągwi z dnia 15.06.2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
 8. Uchwała nr 57/I/2012 Komendy Chorągwi z dnia 15.06.2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania sprawozdania merytorycznego
 9. Uchwała nr 58/I/2012 Komendy Chorągwi z dnia 15.06.2012 r. w sprawie wzorców logo i plakietki chorągwi
 10. Uchwała 59/I/2012 Komendy Chorągwi z dnia 28.09.2012 r. w sprawie odpisów podatkowych 1 procenta PIT 2011
 11. Uchwała 60/I/2012 Komendy Chorągwi z dnia 28.09.2012 r. w sprawie dofinansowania kształcenia z 1 procenta – NIE OBOWIĄZUJE
 12. Uchwała nr 61/I/2012 Komendy Chorągwi z dnia 28.09.2012 r. w sprawie opłaty administarcyjnej dot. form śródrocznych
 13. Uchwała nr 62/I/2012 w sprawie wprowadzenia zasad wyróżnienia tytułem Instruktor Roku Chorągwi Opolskiej ZHP
 14. Uchwała nr 63/I/2012 Komendy Chorągwi w sprawie ustalenia opłaty finansowej HAL i HAZ 2013-2014
 15. Uchwała nr 64/I/2012 Komendy Chorągwi w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na lata 2013-2014
 16. Uchwała nr 65/I/2012 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 24.11.2012 r. w sprawie unieważnienia uchwały nr 60/I/2012 z dnia 28.09.2012 dotyczącej dofinansowania kształcenia drużynowych i kadry programowej i kształceniowej Hufców Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego w roku harcerskim 2012/2013
 17. Uchwała nr 66/I/2012 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 05.12.2012 r. w sprawie rezygnacji ze statusu płatnika podatku vat
 18. Uchwała nr 67/I/2012 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 05.12.2012 r. w sprawie przyjęcia planu kształcenia i planu działań programowych Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2013
 19. Uchwała nr 68/I/2012 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 05.12.2012 r. w sprawie przyjęcia planów operacyjnych komendy chorągwi na rok 2013
 20. Uchwała nr 69/I/2012 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 30.12.2012 r. w sprawie dokonania  zmian w instrukcji „Zasady obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w Chorągwi Opolskiej ZHP”
 21. Uchwała nr 70/I/2012 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 30.12.2012 r. w sprawie przyjęcia instrukcji „Zasady prowadzenia rozliczeń finansowych w Chorągwi Opolskiej ZHP”

ROK 2011


 1. uchwała nr 11/I/2011 w sprawie ustalenia opłaty finansowej za obsługę HAL i HAZ w roku 2011
 2. uchwała nr 12/I/2011 z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie rozszerzenia zakresu prowadzonej nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego
 3. uchwała nr 13/I/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji skarbnika Chorągwi Opolskiej ZHP
 4. uchwała nr 14/I/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie uzupełnienia składu Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP oraz powołania skarbnika Chorągwi Opolskiej ZHP
 5. uchwała nr 15/I/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia maksymalnej kwoty rozliczenia przejazdów służbowych w jednostkach organizacyjnych i hufcach Chorągwi Opolskiej ZHP – NIE OBOWIĄZUJE
 6. Uchwała nr 16/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia4.04.2011 w sprawie przyjęcia planu działań programowych Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2011, załącznik – plan działań programowych
 7. Uchwała nr 17/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 4.04.2011 w sprawie przyjęcia planu kształcenia Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2011, załącznik – plan kształcenia
 8. Uchwała nr 18/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 4.04.2011 w sprawie przyjęcia budżetu Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2011
 9. Uchwała nr 19/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 4.05.2011 w sprawie zmiany w „Regulaminu pracy komendanta i komendy Chorągwi Opolskiej ZHP„, załacznik nr 1 – regulamin pracy komendy
 10. Uchwała nr 20/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 22.06.2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Chorągwi Opolskiej ZHP za 2010 r., załącznik  dostępny w komendzie chorągwi
 11. Uchwała nr 21/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 22.06.2011 w sprawie utworzenia wyodrębnionej działalności gospodarczej Chorągwi Opolskiej ZHP
 12. Uchwała nr 22/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 22.06.2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Chorągwi Opolskiej ZHP za 2010 r., załącznik nr 1 – sprawozdanie merytoryczne
 13. Uchwała nr 23/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 28.06.2011 w sprawie uchylenia uchwały nr 5/I/2010 z dnia 6.12.2010 w sprawie pokrywania kosztów dojazdu członków Rady Chorągwi, Chorągwianej Komisji Rewizyjnej oraz Chorągwianego Sądu Harcerskiego
 14. Uchwała nr 24/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 28.06.2011 w sprawie odpisów podatkowych 1% PIT 2010 na rzecz Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego, jako organizacji pożytku publicznego, dokonywanych w 2011 r.
 15. Uchwała nr 25/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 28.06.2011 w sprawie odpisów podatkowych 1% PIT 2009 na rzecz  Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego, przekazanych w roku 2011 r. przez GK ZHP
 16. Uchwała nr 26/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 28.06.2011 w sprawie odpisów podatkowych 1% PIT 2010 na rzecz Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego, przekazanych w roku 2011 r. przez GK ZHP
 17. Uchwała nr 27/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 01.09.2011 w sprawie rozwiązania Hufca Kluczbork
 18. Uchwała nr 28/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 01.09.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Stopni Instruktorskich przy Komendzie Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego, załącznik nr 1 – karta próby (wzór)
 19. Uchwała nr 29/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 17.09.2011 w sprawie dofinansowania kształcenia drużynowych i kadry programowej i kształceniowej Hufców Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego, w roku harcerskim 2011/2012
 20. Uchwała nr 30/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 22.09.2011 w sprawie nowego przydziału służbowego kadry oraz przydziału terytorialnego jednostek organizacyjnych z terenu rozwiązanego Hufca Kluczbork
 21. Uchwała nr 31/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 6.10.2011 w sprawie powołania prezesa tworzonej przez Chorągiew Opolską ZHP spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 22. Uchwała nr 32/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 6.10.2011 w sprawie ustalenia opłaty finansowej za obsługę HAL i HAZ organizowanych w roku 2012
 23. Uchwała nr 33/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 31.10.2011 w sprawie rozwiązania Hufca Grodków
 24. Uchwała nr 34/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 31.10.2011 w sprawie powołania organu tymczasowego Hufca ZHP Grodków
 25. Uchwała nr 35/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 31.10.2011 w sprawie rozwiązania Hufca Głuchołazy
 26. Uchwała nr 36/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 31.10.2011 w sprawie powołania organu tymczasowego Hufca ZHP Głuchołazy
 27. Uchwała nr 37/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 2.11.2011 w sprawie powołania organu tymczasowego Hufca ZHP Niemodlin
 28. Uchwała nr 38/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 16.11.2011 w sprawie powołania organu tymczasowego Hufca ZHP Opole-miasto
 29. Uchwała nr 39/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 16.11.2011 w sprawie powołania członka zarządu tworzonej przez Chorągiew Opolską ZHP spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 30. Uchwała nr 40/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 23.11.2011 w sprawie  zrzeczenia się prawa przekazania nieruchomości Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego w wykonaniu Uchwały XXXIII Zjazdu ZHP wprowadzającej zmiany do Statutu ZHP  – NIE OBOWIĄZUJE
 31. Uchwała nr 41/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 23.11.2011 w sprawie zmiany w uchwale nr 21/I/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. dotyczącej utworzenia wyodrębnionej działalności gospodarczej Chorągwi Opolskiej ZHP
 32. Uchwała nr 42/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 28.11.2011 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej  „Opolska.biz” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 33. Uchwała nr 43/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 28.11.2011 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca Niemodlin w celu wyboru władz statutowych lub rozwiązania hufca
 34. Uchwała nr 44/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 29.12.2011 w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie organu tymczasowego Hufca Niemodlin oraz wydłużenia czasu jego działania
 35. Uchwała nr 45/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 29.12.2011 w sprawie zatwierdzenia zasad obiegu  i  kontroli  dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w Chorągwi Opolskiej ZHP, załącznik – zasady, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5
 36. Uchwała nr 46/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 31.12.2011 w sprawie nowego przydziału służbowego kadry oraz przydziału terytorialnego jednostek organizacyjnych z terenu rozwiązanego Hufca Głuchołazy
 37. Uchwała nr 47/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 31.12.2011 w sprawie nowego przydziału służbowego kadry oraz przydziału terytorialnego jednostek organizacyjnych z terenu rozwiązanego Hufca Grodków
 38. Uchwała nr 48/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 31.12.2011 w sprawie umorzenia zobowiązań rozwiązanego Hufca Głuchołazy
 39. Uchwała nr 49/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 31.12.2011 w sprawie umorzenia zobowiązań rozwiązanego Hufca Kluczbork

ROK 2010

 1. Uchwała nr 1/2010 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie rozwiązania Hufca ZHP Opole – Rejon
 2. Uchwała nr 2/2010 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP  z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie opłaty administracyjnej i odpłatności za Hal – NIE OBOWIĄZUJE
 3. Uchwała nr 3/2010 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zwołania zjazdów nadzwyczajnych w hufcach i Zjazdu w Chorągwi.
 4. Uchwała nr 4/2010 z dnia 15.11.2010 r.w sprawie wprowadzenia do stosowania w Chorągwi Opolskiej dokumentacji o charakterze finansowo – gospodarczym.
 5. uchwała nr 1/I/2010 w sprawie przyjęcia „Regulaminu pracy komendanta i komendy Chorągwi Opolskiej ZHP” z dnia 6 grudnia 2010r., załacznik nr 1 – NIE OBOWIĄZUJE
 6. uchwała nr 2/I/2010 w sprawie rozwiązania Hufca Strzelce Opolskie z dnia 6 grudnia 2010r.
 7. uchwała nr 3/I/2010 w sprawie rozwiązania Hufca Prudnik z dnia 6 grudnia 2010r.
 8. uchwała nr 4/I/2010 w sprawie przyjęcia maksymalnej kwoty rozliczenia dojazdów służbowych w jednostkach organizacyjnych i hufcach Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 6 grudnia 2010r. – NIE OBOWIĄZUJE
 9. uchwała nr 5/I/2010 w sprawie pokrywania kosztów dojazdu członków Rady Chorągwi, Chorągwianej Komisji Rewizyjnej oraz Chorągwianego Sądu Harcerskiego z dnia 6 grudnia 2010r. – NIE OBOWIĄZUJE
 10. uchwała nr 6/I/2010 w sprawie pokrywania kosztów dojazdu członków komendy chorągwi lub jej przedstawicieli, związanych z wykonywaniem czynności dotyczących hufców Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 6 grudnia 2010r.
 11. uchwała nr 7/I/2010 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej z dnia 17 grudnia 2010r.
 12. uchwała nr 8/I/2010  w sprawie zobowiązań rozwiązanych Hufców Byczyna, Strzelce Opolskie, Prudnik i Opole-rejon z dnia 30 grudnia 2010 roku
 13. uchwała nr 9/I/2010 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca Kluczbork w celu wyboru władz statutowych hufca, rozwiązania hufca lub połączenia z innym hufcem z dnia 30 grudnia 2010 roku
 14. uchwała nr 10/I/2010 w sprawie zmian w uchwale nr 7/I/2010 z dnia 17.12.2010 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej z dnia 30 grudnia 2010 roku

Uchwały Rady Chorągwi

ROK 2013


 1. Uchwała nr 1/2013 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie oceny realizacji kierunków działania Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2012
 2. Uchwała nr 02/2013 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia kierunków działania Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2013
 3. Uchwała nr 03/2013 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zbiórki wyborczej Chorągwi Opolskiej ZHP odbytej w dniu 25 maja 2013 r.

ROK 2012


 1. Uchwała nr 1/2012 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie oceny realizacji kierunków działania Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2011
 2. Uchwała nr 2/2011 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia kierunków działania Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2012
 3. Uchwała nr 3/2012 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Chorągwi Opolskiej ZHP
 4. Uchwała nr 4/2012 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie reasumpcji Uchwały nr 3/2012 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 15 marca 2012 r.
 5. Uchwała nr 5/2012 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmian w składzie Rady Chorągwi Opolskiej ZHP
 6. Uchwała nr 6/2012 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Regulaminie Rady Chorągwi Opolskiej ZHP.
 7. Uchwała nr 7/2012 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP  z dnia z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Opolskiej Chorągwi ZHP za rok 2011.
 8. Uchwała nr 8/2012 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP  z dnia z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP za 2011 r.
 9. Uchwała nr 9/2012 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru kandydata z Chorągwi Opolskiej ZHP do Rady Naczelnej ZHP.

ROK 2011

 1. Uchwała nr 1/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Chorągwi Opolskiej ZHPzałącznik
 2. Uchwała nr 2/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia kierunków działania Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2011załącznik
 3. Uchwała nr 3/2011 z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2011
 4. Uchwała nr 4/2011 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 28 czerwca 2011r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Opolskiej Chorągwi ZHP za rok 2010.
 5. Uchwała nr 5/2011 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP za 2010 r.
 6. Uchwała nr 6/2011 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 26 października 2011r. w sprawie kandydatury przedstawiciela Rady Chorągwi Opolskiej ZHP w Radzie Nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą OPOLSKA.BIZ

ROK 2010

 1. Uchwała nr 1/2010 z dnia 11 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Chorągwi Opolskiej ZHP za okres od 1.01.2009 do 30.11.2009 r.
 2. Uchwała nr 2/2010 z dnia 11 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia budżetu Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2011
 3. Uchwała nr 3/2010 z dnia 11 maja 2010r. w sprawie terminarza zjazdów nadzwyczajnych hufców oraz zjazdu chorągwi w 2010 rok
 4. Uchwała nr 4/2010  z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Chorągwi Opolskiej ZHP za okres od 01.12.2009 do 31.12.2009 r.
 5. Uchwała nr 5/2010 z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom  Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
 6. Uchwała nr 6/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie reasumpcji uchwały nr 3/2010 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie terminarza zjazdów nadzwyczajnych hufców oraz Zjazdu Chorągwi w 2010 roku
 7. Uchwała nr 7/2010 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zaległości finansowych hufców Chorągwi Opolskiej