Życzenia świąteczne

W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono … zwyciężaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam:Światła, które rozjaśnia każdą
Read More
Życzenia świąteczne

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Po 40. Zjeździe ZHP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Uchwała nr 3

Uchwała nr 3

Uchwała nr 3/2009
Rady Chorągwi Opolskiej ZHP
z dnia 10 września 2009r.
w sprawie Regulaminu Rady Chorągwi Opolskiej ZHP


Na podstawie § 59 Statutu ZHP Rada Chorągwi Opolskiej ZHP uchwala
Regulamin Rady Chorągwi Opolskiej ZHP.
§ 1
Tekst Regulaminu Rady Chorągwi Opolskiej ZHP stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2
Traci moc Regulamin Rady Chorągwi Opolskiej przyjęty Uchwałą nr 1/2008 z
dnia 11 października 2008r.
§ 3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Chorągwi Opolskiej ZHP
pwd. Sebastian Matuszewski

Create AccountLog In Your Account