Uchwała 4/2015

Uchwała nr 4/2015

Rady Chorągwi Opolskiej ZHP

z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Radzie Chorągwi Opolskiej ZHP

Po rozpatrzeniu wniosku dh. Joanny Polewskiej z dnia 5 grudnia 2015 r. w sprawie rezygnacji z członkostwa w Radzie Choragwi Opolskiej ZHP Rada postanawia:

§ 1

Przyjąć rezygnację dh Joanny Polewskiej z członkostwa w Radzie Choragwi Opolskiej ZHP z dniem 5 grudnia 2015 r.

Serdecznie dziękujemy Druhnie za dotychczasową współpracę i do zobaczenia na harcerskim szlaku.

§ 2

Rada Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza vacat 1 osobowy w Radzie Chorągwi. Pierwszeństwo w wejściu do Rady ma Hufiec ZHP Kędzierzyn-Koźle, do którego należy dh. Joanna Polewska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                 

 

Przewodnicząca

 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP

hm. Grażyna Orzechowska

Dodaj komentarz