Życzenia świąteczne

W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono … zwyciężaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam:Światła, które rozjaśnia każdą
Read More
Życzenia świąteczne

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Po 40. Zjeździe ZHP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Rozkaz L7/2012

Rozkaz L7/2012

Opole, 11 października 2012 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Chorągwi Opolskiej

Rozkaz L. 7/2012

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 10/2012 z dnia 01.10. 2012 r.:

7. Zaliczanie służby instruktorskiej

7.1. Zgodnie z Regulaminem zaliczania służby instruktorskiej – zaliczam służbę instruktorską za rok 2011/2012 następującym komendantkom i komendantom chorągwi ZHP:

– hm. Arturowi OŚKO.

13. Inne

Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP przedłużam uprawnienia

do prowadzenia prób harcmistrzowskich dla Chorągwianych Komisji Stopni Instruktorskich następujących Chorągwi:

– KSI Chorągwi Opolskiej ZHP– do 30.06.2014 r.

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, o uchwale nr 54/I/2012 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 15.06.2012 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu obsługi i nadzoru form HAL organizowanych w roku 2012.

1.2.2. Informuję o uchwale nr 55/I/2012 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 15.06.2012r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu wynajmu sprzętu obozowego na formy HAL organizowane w roku 2012.

1.2.3. Informuję o uchwale nr 56/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 15.06.2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Chorągwi Opolskiej ZHP za 2011 r.

1.2.4. informuję o uchwale nr 57/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 15.06.2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Chorągwi Opolskiej ZHP za 2011 r.

1.2.5. Informuję o uchwale nr 58/I/2012 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 15.06.2012 r. w sprawie przyjęcia wzorców logo i plakietki Chorągwi Opolskiej ZHP.

1.2.6. Informuję o uchwale nr 59/I/2012 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 28.09.2012 r. w sprawie odpisów podatkowych 1% PIT 2011 na rzecz Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego, jako organizacji pożytku publicznego, dokonywanych w 2012 r.

1.2.7. Informuję o uchwale nr 60/I/2012 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 28.09.2012 r. w sprawie dofinansowania kształcenia drużynowych i kadry programowej i kształceniowej Hufców Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego w roku harcerskim 2012/2013.

1.2.8. informuję o uchwale nr 61/I/2012 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 28.09.2012 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu obsługi i nadzoru form organizowanych przez jednostki organizacyjne Chorągwi Opolskiej ZHP.

3. Chorągiew

3.6. Cofanie i przyznawanie uprawnień hufcowym komisjom stopni instruktorskich

3.6.1. Z dniem 11 października 2012 r. przyznaję uprawnienia do otwierania i zamykania prób podharcmistrzowskich Komisji Stopni Instruktorskich w Hufcu ZHP Nysa, na okres do dnia 31grudnia 2013 r.

Jednocześnie zobowiązuję członków KSI Hufca Nysa do:

 • udziału instruktorów wchodzących w skład KSI Hufca Nysa w szkoleniu dla członków Hufcowych Komisji Stopni Instruktorskich

 • przeniesienia na zasadach uzgodnionych z ChKSI otwartych w niej prób podharcmistrzowskich, instruktorów z przydziałem służbowym do  Hufca Nysa z zachowaniem ich prawa decyzji w tej sprawie.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów

4.1.1. Powołuję komendę III Zlotu Chorągwi Opolskiej, który odbędzie się w dniach 20-22.09.2013 w Opolu, w składzie:

 • phm. Magdalena Lenartowicz – komendant zlotu,

 • phm. Paweł Sadło – z-ca komendanta ds. organizacyjnych.

4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów

4.3.1. Rozwiązuję z dniem 3 września 2012 r. komendę kursu podharcmistrzowskiego „Piąty Element” w składzie:

 • hm. Joanna Skupińska – komendant kursu, Hufiec Łagiewniki Chorągiew Dolnośląska,

 • hm. Mariusz Słabicki – z-ca komendanta kursu ds. programowych, Hufiec Świdnica Chorągiew Dolnośląska,

 • hm. Zbigniew Paweł Skupiński – z-ca komendanta kursu ds.  organizacyjnych, Hufiec Łagiewniki Chorągiew Dolnośląska, SOKK

 • hm. Artur Ośko – z-ca komendanta kursu ds. finansowych, Komenda Chorągwi Chorągiew Opolska,

 • hm. Anna Trela – członek komendy kursu, Hufiec Oleśnica Chorągiew Dolnośląska,

 • phm. Joanna Brach – członek komendy kursu, Hufiec Nysa Chorągiew Opolska,

 • phm. Żaneta Nawrot – członek komendy kursu, Hufiec Głogów Chorągiew Dolnośląska,

4.3.2. Mianuję komendantem kursu komendantów hufców hm. Artura Ośko, Komenda Chorągwi Opolskiej, SOKK/73/2009.

4.3.3 Mianuję komendantką warsztatów kadry programowej „Kurs za horyzont” w dniach 12-14.10.2012 w Wieszczynie phm. Magdalenę Lenartowicz, SOKP/21/2012.

4.3.4 Powołuję komendę warsztatów drużynowych i przybocznych „Pracownia Inspiracji” w dniach 12-14.10.2012 w Wieszczynie w składzie:

 • phm. Magdalena Lenartowicz – komendantka warsztatów, SOKP/21/2012.

 • phm. Magdalena Marecik – członkini komendy

 • phm. Gracja Bober – członkini komendy

4.3.5 Powołuję komendę warsztatów dla członków hufcowych Komisji Stopni Instruktorskich w dniach 9-10.11.2012 w Wieszczynie w składzie:

 • hm. Jacek Kaflowski – komendant warsztatów, ZOKK/23/2009

 • hm. Artur Sarnowski – członek komendy, ZOKK/27/2009

 • hm. Joanna Moskal – członkini komendy, BOKK/488/2009

 • hm. Marek Klimowski – członek komendy

4.3.6. Powołuję komendę warsztatów dla opiekunów prób instruktorskich w dniach 9-10.11.2012 w Wieszczynie w składzie:

 • hm. Artur Sarnowski – komendant warsztatów, ZOKK/27/2009

 • hm. Jacek Kaflowski – członek komendy, ZOKK/23/2009

 • hm. Joanna Moskal – członkini komendy, BOKK/488/2009

 • hm. Marek Klimowski – członek komendy.

5. Mianowania instruktorów

5.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

5.3.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 1 października 2012 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Magdalenie Marecik z Hufca Nysa;

5.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

5.4.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 01 października 2012 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni pwd. Angelice Zawieji z hufca Krapkowice;

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

8.1.1. Zwalniam phm. Joannę Brach z funkcji komendanta Obozu Harcerskiego I Szczepu Świt z Hufca Nysa w Kurnędzu w terminie 21.07 – 3.08.2012.

8.1.2. Zwalniam phm. Grzegorza Nowałka z funkcji komendanta Obozu Harcerskiego Hufca Praszka w Lginiu w terminie 7.07 – 19.07.2012.

8.1.3. Zwalniam phm. Magdalenę Lenartowicz z funkcji komendanta Obozu Harcerskiego IV Szczepu „Pasieka” z Hufca Opole-miasto w Nasicznym w terminie 30.06 – 15.07.2012.

8.1.4. Zwalniam phm. Agnieszkę Radziewicz z funkcji komendanta kolonii zuchowej XV Szczepu „Bratnich Ognisk” z Hufca Opole-miasto w Włodowicach w terminie 22.07 – 2.08.2012.

8.1.5. Zwalniam phm. Jana Szczepanika z funkcji komendanta Obozu Harcerskiego XV Szczepu „Bratnich Ognisk” z Hufca Opole-miasto w Podlesicach w terminie 22.07 – 8.08.2012.

8.1.6. Zwalniam hm. Roberta Nowaka z funkcji komendanta Obozu Harcerskiego Hufca Krapkowice w Niesulicach w terminie 21.07 – 3.08.2012.

8.1.7. Zwalniam phm. Joannę Polewską z funkcji komendanta Obozu Harcerskiego Hufca Kędzierzyn-Koźle w Zaborówcu w terminie 16.07 – 29.07.2012.

8.1.8. Zwalniam hm. Tadeusza Wilka z funkcji komendanta Obozu Harcerskiego Hufca Nysa w Kostkowicach w terminie 1.08 – 14.08.2012.

8.1.9. Zwalniam druhnę Barbarę Pyrek z funkcji komendanta Obozu Harcerskiego Szczepu „Czarnej 13 ” z Hufca Brzeg w Rygolu w terminie 8.07 – 26.07.2012.

8.1.10. Zwalniam hm. Artura Ośko z funkcji komendanta Obozu Wędrownego Drużynowych Chorągwi Opolskiej ZHP „Granatowa Wyprawa” w Masywie Śnieżnika w terminie 27.08 – 2.09.2012 r.

8.1.11. Zwalniam Balladynę Dziubę z funkcji kierownika Półkolonii „Lato w Mieście”

– I turnus, Chorągwi Opolskiej ZHP w Kędzierzynie-Koźlu w terminie 2.07 – 6.07.2012 r.

8.1.12. Zwalniam Balladynę Dziubę z funkcji kierownika Półkolonii „Lato w Mieście”

– II turnus, Chorągwi Opolskiej ZHP w Kędzierzynie-Koźlu w terminie 9.07 – 13.07.2012 r.

8.1.13. Zwalniam Balladynę Dziubę z funkcji kierownika Półkolonii „Lato w Mieście”

– III turnus, Chorągwi Opolskiej ZHP w Kędzierzynie-Koźlu w terminie 16.07 – 20.07.2012 r.

8.1.14. Zwalniam Balladynę Dziubę z funkcji kierownika Półkolonii „Lato w Mieście”

– IV turnus, Chorągwi Opolskiej ZHP w Kędzierzynie-Koźlu w terminie 23.07 – 27.07.2012 r.

8.1.15. Zwalniam phm. Grzegorza Krzyśków z funkcji komendanta Obozu Harcerskiego Hufca Niemodlin w Marianówce w terminie 8.08 – 21.08.2012 r.

8.1.16. Zwalniam phm. Pawła Sadło z funkcji komendanta Obozu Wędrownego 107 DH „Powsinogi” z Hufca Opole-miasto w Bieszczadach w terminie 8.08 – 21.08.2012 r.

8.1.17. Zwalniam hm. Elżbietę Pojasek-Ośko z funkcji komendanta Kolonii dla dzieci niezrzeszonych, organizowanej przez Chorągiew Opolską ZHP w Wiśle – I turnus, w terminie 1.08 – 14.08.2012 r.

8.1.18. Zwalniam hm. Elżbietę Pojasek-Ośko z funkcji komendanta Kolonii dla dzieci niezrzeszonych, organizowanej przez Chorągiew Opolską ZHP w Wiśle – II turnus, w terminie 14.08 – 27.08.2012 r.

8.1.19. Zwalniam hm. Joannę Moskal z funkcji komendanta Obozu Zagranicznego Hufca Namysłów w Hlucinie (Czechy) w terminie 15.07 – 27.07.2012 r.

8.1.20. Zwalniam hm. Roberta Nowaka z funkcji komendanta Wypadu Hufca Krapkowice do Wisły w dniu 3.07.2012 r.

8.1.21. Zwalniam hm. Bogusława Wojtusia z funkcji komendanta Obozu Wędrownego Hufca Krapkowice w Beskidzie Śląskim w terminie 3.07 – 13.07.2012 r.

8.1.22. Zwalniam phm. Grzegorza Nowałka z funkcji komendanta Biwaku Harcerskiego Hufca Praszka w Załęczu Wielkim w terminie 23.07 – 27.07.2012 r.

8.1.23. Zwalniam phm. Sebastiana Zatylnego, z funkcji komendanta Obozu Zagranicznego (udział w Środkowoeuropejskim Zlocie Skautów) wędrowników z Hufca Nysa w Kralovej Lehocie (Słowacja) w terminie 11.08 – 18.08.2012 r.

8.1.24. Zwalniam phm. Agnieszkę Kubichę z funkcji komendanta biwaku wędrownego IV Szczepu „Pasieka” z Hufca Opole-miasto w dniach 11-16.08.2012 r.

8.1.25. Zwalniam phm. Agnieszkę Kubichę z funkcji komendanta biwaku IV Szczepu „Pasieka” z Hufca Opole-miasto w Borucicach w dniach 20-24.08.2012 r.

8.1.26. Zwalniam phm. Agnieszkę Kubichę z funkcji komendanta NAL IV Szczepu „Pasieka” z Hufca Opole-miasto w dniach 25-26.08.2012 r.

8.1.27. Zwalniam phm. Joannę Brach z funkcji komendanta biwaku kadrowego Hufca Nysa w dniach 1-2.09.2012 r.

12. Kary organizacyjne

12.1. W oparciu o wnioski z kontroli ChKR obozu hufca Niemodlin w Marianówce, udzielam upomnienia phm. Grzegorzowi Krzyśków – komendantowi obozu za brak prowadzenia bieżącej dokumentacji finansowej obozu.

12.2. W oparciu o wnioski z kontroli ChKR obozu hufca Niemodlin w Marianówce, udzielam upomnienia pwd. Zofii Cholewie – kwatermistrzowi obozu za brak prowadzenia bieżącej dokumentacji finansowej obozu.

12.3. Udzielam upomnienia pwd. Zofii Cholewie – komendantce hufca za uporczywe uchylanie się

od przekazywania do komendy chorągwi dokumentacji finansowej hufca Niemodlin.

12.4. Udzielam upomnienia Joannie Krzyśków – skarbniczce hufca za uporczywe uchylanie się

od przekazywania do komendy chorągwi dokumentacji finansowej hufca Niemodlin.

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia

13.2 Pochwały

13.2.1. Udzielam pochwały oraz dziękuję za organizację kursu podharcmistrzowskiego „Piąty Element”:

 • hm. Joannie Skupińskiej,

 • hm. Mariuszowi Słabickiemu,

 • hm. Zbigniewowi Pawłowi Skupińskiemu,

 • phm. Joannie Brach,

 • phm. Żanecie Nawrot.

13.2.2.Udzielam pochwały oraz dziękuję za pomoc i zaangażowanie wykazane przy organizacji wymiany skautowej ze skautami francuskimi następującym druhnom i druhom:

 • pwd. Małgorzacie Lenartowicz,

 • pion. Aleksandrze Dubackiej,

 • pion. Karolinie Duchnie,

 • pion. Darii Wandzioch,

 • trop. Marcie Karpińskiej,

 • wyw. Michałowi Bryi,

 • druhnie Angelice Banach,

 • druhnie Paulinie Rożek,

 • druhnie Natalii Jurkun,

 • druhowi Bartkowi Nowoświatłowskiemu.

Czuwaj!

hm. Artur Ośko

Create AccountLog In Your Account