Życzenia świąteczne

W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono … zwyciężaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam:Światła, które rozjaśnia każdą
Read More
Życzenia świąteczne

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Po 40. Zjeździe ZHP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Rozkaz L. 2/2009

Rozkaz L. 2/2009

Związek Harcerstwa Polskiego                                       Opole, 9 lutego2009r.
Komendant Chorągwi Opolskiej

Rozkaz L. 2/2009

3.  Chorągiew
3.2. Zmiany we władzach chorągwi
3.2.1. Zwalniam hm. Zbigniewa Dąbrowskiego z funkcji zastępcy komendantki ds. programowych oraz z Komendy Opolskiej Chorągwi.
Serdecznie dziękuję za wypełnianie obowiązków i życzę wielu sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej.
3.2.2. Mianuję phm. Artura Ośko zastępcą komendantki ds. programowych oraz powołuję druha w skład Komendy Opolskiej Chorągwi.

3.3. Zwolnienia
3.3.1. Zwalniam phm. Artura Ośko z szefa zespołu ds. Internetu i Promocji  z dniem 9 lutego 2009r.
Serdecznie dziękuję za sumienne wypełnianie obowiązków i życzę wielu sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej.

3.4. Mianowania na funkcje
3.4.1 Mianuję pwd. Joannę Polewską Pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi ds. zagranicznych z dniem 9 lutego 2009r.
3.4.2. Mianuję pwd. Rafała Pawlusia szefem zespołu ds. Internetu i Promocji z dniem 9 lutego 2009r.
3.4.3. Mianuję dh. Piotra Łeśko członkiem zespołu ds. Internetu i Promocji z dniem 9 lutego 2009r.
Życzę druhnie Joannie oraz druhom Rafałowi i Piotrowi wielu sukcesów w służbie instruktorskiej.

3.6. Cofanie i przyznawanie uprawnień hufcowym komisjom stopni instruktorskich
3.6.2. Z dniem 5 lutego 2009r. przyznaję  uprawnienia do otwierania i zamykania prób podharcmistrzowskich Komisji Stopni Instruktorskich w Hufcu ZHP Namysłów.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, referatów, zespołów, komend kursów
4.4. Powoływanie zespołów
4.4.1 Powołuję Zespół Programowy Chorągwi Opolskiej w składzie:
– phm. Artur Ośko – szef zespołu
– phm. Elżbieta Pojasek-Ośko – instruktor ds. zuchowych
– vacat – instruktor ds. harcerskich
– vacat – instruktor ds. starszoharcerskich
– vacat – instruktor ds. wędrowniczych
– pwd. Beata Malajka – instruktor ds. pozyskiwania środków
– pwd. Joanna Polewska – Pełnomocnik Komendanta Chorągwi ds. zagranicznych
4.5. Rozwiązywanie komend kursów
4.5.1. Rozwiązuję z dniem 5 lutego 2009r. komendę Chorągwianej Zimowej Akcji Szkoleniowej
w następującym składzie:
– phm. Grzegorz Krzyśków BOKK – komendant ZAS,
– phm. Elżbieta Pojasek – Ośko – KDGZ,
– hm. Beata Berger – KDGZ,
– pwd. Joanna Olczak – KDGZ,
– dh. Katarzyna Sadłowska – KDGZ,
– phm. Marek Krzyżanowski BOKK – KDDH,
– phm. Dawid Zawada  – KDDH ,
– phm. Stanisław Wróbel – KDDH,
– phm. Joanna Moskal – KDDH,
– phm. Iwona Łaz – KDDH,
– phm. Agnieszka Bogacz – KDDH,
– pwd. Arkadiusz Bednarz – KDDH,
– pwd. Sebastian Zatylny – KDDH,
– phm. Artur Ośko – KPwd.,
– phm. Dariusz Kosakowski – KPwd.
Dziękuję druhnom i druhom za sumienne wypełnienie służby.

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
13.2 Pochwały
Udzielam pochwały instruktorkom i instruktorom Hufca ZHP Byczyna za udzielenie wsparcia w organizacji Chorągwianej Zimowej Akcji Szkoleniowej 2009.

15. Inne
15.1. Podaję do wiadomości listy absolwentów Chorągwianej Zimowej Akcji Szkoleniowej:
15.1.1 Kurs Drużynowych Gromad Zuchowych:
– Aleksandra Kiełka – Hufiec Namysłów
– Marta Michalkiewicz – Hufiec Namysłów
– Zofia Cholewa – Hufiec Niemodlin
– Katarzyna Szyszka – Hufiec Praszka
– Katarzyna Woś – Hufiec Opole – M
– Aleksandra Głowacka – Hufiec Praszka
15.1.2. Kurs Drużynowych Drużyn Harcerskich
– Kama Piskorek – ukończyła z wyróżnieniem – Hufiec Namysłów
– Kamila Łaszek – ukończyła z wyróżnieniem – Hufiec Kędzierzyn – Koźle
– Barbara Wielgosik – ukończyła z wyróżnieniem – Hufiec Lubin
– Dominika Śmiechowska – Hufiec Nysa
– Katarzyna Sosulska – Hufiec Nysa
– Agnieszka Rudnicka – Hufiec Głuchołazy
– Małgorzata Więcek – Hufiec Głuchołazy
– Przemysław Fecko – Hufiec Głuchołazy
– Renata Gmyrek – Hufiec Głuchołazy
– Elżbieta Harpula – Hufiec Głuchołazy
– Katarzyna Strauchman – Hufiec Głuchołazy
– Małgorzata Stasiak – Hufiec Praszka
– Patryk Rakacz – Hufiec Kędzierzyn – Koźle
– Katarzyna Michalak – Hufiec Kędzierzyn – Koźle
– Aleksandra Farenholc – Hufiec Namysłów
– Natalia Dziadosz – Hufiec Głuchołazy
– Kinga Sądel – Hufiec Niemodlin
– Marek Gulka – Hufiec Niemodlin
– Grzegorz Kamiński – Hufiec Niemodlin
– Joanna Banera – Hufiec Niemodlin
– Karolina Bawełkiewicz – Hufiec Niemodlin
– Kamil Kociołek – Hufiec Prudnik
15.1.3. Kurs Przewodnikowski
– Katarzyna Białkowska – Hufiec Namysłów
– Piotr Łeśko – Hufiec Kędzierzyn – Koźle
15.1.4. Kurs Podharcmistrzowski – Kierowników Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży
– Adam Mazguła – Hufiec Nysa
– Tadeusz Wilk – Hufiec Nysa
– Marzena Bandurska – Hufiec Nysa
– Paweł Bandurski – Hufiec Nysa
– Jan Szczepanik – Hufiec Opole – M
– Tomasz Ciesielski – Hufiec Opole – M
– Beata Malajka – Hufiec Kędzierzyn – Koźle
– Agnieszka Nowałka – Hufiec Praszka
– Jolanta Kubacka – Hufiec Chorzów
– Maciej Palka – Hufiec Chorzów
Gratuluję wszystkim absolwentom ukończenia kursu.

16. Sprostowania
16.1. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L. 1/2009 z dnia 15 stycznia 2009r. w punkcie 4.3.1. błędnie podano stopień instruktorski druha Stanisława Wróbla. Było: phm. Stanisław Wróbel, powinno być: pwd. Stanisław Wróbel.

Czuwaj!

/-/ hm. Irena BRYŁA

comments
 • 16. Sprostowania
  16.1. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L. 1/2009 z dnia 15 stycznia 2009r. w punkcie 4.3.1. błędnie podano stopień instruktorski druha Stanisława Wróbla. Było: phm. Stanisław Wróbel, powinno być: pwd. Stanisław Wróbel.

  Ciekawe, jak się ma do tego punkt 4.5.1. aktualnego rozkazu Komendanta Chorągwi Opolskiej L.2/ 2009 z dnia 9 lutego 2009 r…

  POZDRAWIAM :)

  pwd. Stanisław Wróbel

 • Comments are closed.

  Create Account  Log In Your Account