Po 40. Zjeździe ZHP

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Zostało już tylko 5 godzin na oddanie głosu na Dom Harcerza w Opolu!

Zostało już tylko 5 godzin na oddanie głosu na Dom Harcerza w Opolu!

Środowisko opolskie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa wpierającym drużyny Związku Harcerstwa Polskiego działające w naszym mieście ubiegają
Read More
V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej

V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej

Informujemy, że Komisja Rewizyjna Chorągwi Opolskiej zwołała na dzień 4 listopada 2017 r. V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej ZHP w
Read More
Warsztaty w Chorągwi Opolskiej

Warsztaty w Chorągwi Opolskiej

Z przyjemnością informujemy, że w przyszłym miesiącu, zgodnie z zapowiedzią z czerwca br., odbędą się dwie formy organizowane przez chorągwiany
Read More
Terminy zbiórek ChKSI

Terminy zbiórek ChKSI

Informujemy o wyznaczonych nowych terminach zbiórek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich. Odbędą się one w dniach: 3 października, 7 listopada oraz 5 grudnia
Read More
Nowy motyw strony!

Nowy motyw strony!

Przez ostatnich kilka tygodni Zespół Promocji i Internetu pracował nad zmianą dotychczasowego motywu strony Chorągwi Opolskiej. W dniu dzisiejszym dumnie prezentujemy
Read More
Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Informujemy o zwołaniu przez Komendę Chorągwi zbiórki wyborczej na dzień 30 września 2017 roku w Nysie. Podczas zbiórki zostaną wybrani delegaci na
Read More
Zbiórka Komendantów Hufców

Zbiórka Komendantów Hufców

Informujemy o zwołaniu przez Pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. Chorągwi Opolskiej phm. Grzegorz Krzyśków zbiórki z Komendantami Hufców na dzień 6.09.2017
Read More
Nowy termin spotkania ChKSI

Nowy termin spotkania ChKSI

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich informuje, że następne spotkanie odbędzie się 12 września o godzinie 16:30 w siedzibie Komendy Chorągwi przy
Read More
Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!

To wezwanie do szerszego spojrzenia na otaczający nas świat i podjęcia prawdziwych działań. Przez 11 dni przyszłorocznych wakacji więcej niż
Read More
ZLOT Chorągwi Opolskiej ZHP

ZLOT Chorągwi Opolskiej ZHP

Od dzisiaj w sprawach związanych ze Zlotem prosimy kontaktować się pod adresem zlot@opolska.zhp.pl
Read More

Rozkaz L12/2011

Związek Harcerstwa Polskiego                                     Opole, 30 grudnia 2011 r.

Komendant Chorągwi Opolskiej

Rozkaz L.12/2011Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 13/2011 z dnia 23 grudnia 2011 r.
Podaję do wiadomości informacje dotyczące Chorągwi Opolskiej ZHP:

2. Chorągwie
2.1. Zmiany w jednostkach ZHP
2.1.2. Chorągiew Opolska
– Zjazd Hufca ZHP Brzeg w dniu 13 października 2011 r. wybrał na funkcję komendanta hm. Jerzego SOBCZUKA.
– Zjazd Hufca ZHP Głubczyce w dniu 19 października 2011 r. wybrał na funkcję komendanta hm. Ryszarda KAŃTOCHA.
– Zjazd Hufca ZHP Krapkowice w dniu 20 października 2011 r. wybrał na funkcję komendanta hm. Jerzego SOBCZUKA.
– Zjazd Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle w dniu 22 października 2011 r. wybrał na funkcję komendantki hm. Elżbietę POJASEK-OŚKO.
– Zjazd Hufca ZHP Namysłów w dniu 28 października 2011 r. wybrał na funkcję komendantki hm. Joannę MOSKAL.
– Zjazd Hufca ZHP Praszka w dniu 28 października 2011 r. wybrał na funkcję komendantki pwd. Agnieszkę NOWAŁKĘ.
2.1.4. Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP Uchwałą nr 27/I/2011 z dnia 1.09.2011 r. zlikwidowała Hufiec ZHP Kluczbork z dniem 22 września 2011 r. Zgodnie z Uchwałą nr 30/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 22.09.2011 r. postanowiła, że:
– kadra zlikwidowanego Hufca ZHP Kluczbork otrzymała przydział służbowy
do Hufca ZHP Praszka,
– jednostki organizacyjne Hufca ZHP Kluczbork zostały przydzielone do Hufca ZHP Praszka,
– obszar działania Hufca Praszka został powiększony o Powiat Kluczborski.

1. Zarządzenia i informacje

1.1 Zarządzam przeprowadzenie w terminie do dnia 29 lutego 2012 roku inwentaryzacji w rozwiązywanych hufcach Chorągwi Opolskiej ZHP oraz wyznaczam odpowiedzialnymi za ich przeprowadzenie komendantów hufców właściwych dla nowego przydziału jednostek rozwiązywanych:
– dla rozwiązywanego Hufca Grodków – hm. Jerzy Sobczuk
– dla rozwiązywanego Hufca Głuchołazy – hm. Adam Mazguła
– dla rozwiązanego Hufca Kluczbork – pwd. Agnieszka Nowałka

1.2 Zobowiązuję komendantów i pełnomocników rozwiązywanych hufców do protokolarnego przekazania Hufców do dnia 31 stycznia 2012 roku. Przekazanie winno nastąpić na rzecz Komendy Chorągwi w obecności przedstawiciela Komendy Hufca przyjmującej środowisko.

1.2. Informacje
1.2.2 Informuję o uchwałach komendy chorągwi:
– Uchwała nr 44/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 29.12.2011 w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie organu tymczasowego Hufca Niemodlin oraz wydłużenia czasu jego działania
– Uchwała nr 45/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 29.12.2011 w sprawie zatwierdzenia zasad obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w Chorągwi Opolskiej ZHP

Dokumenty wraz z załącznikami dostępne są na stronie http://www.opolska.zhp.pl

3. Chorągiew
3.3. Zwolnienia
3.3.1. Zwalniam phm. Joannę Polewską z funkcji pełnomocnika komendanta Chorągwi ds. zagranicznych oraz członka chorągwianego zespołu programowego z dniem 30.12.2011 r.
4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów
4.3.1. Powołuję z dniem 31.12.2011 r. kadrę Chorągwianego Kursu Przewodnikowskiego „Nowe Horyzonty” w następującym składzie:
– hm. Artur Ośko – komendant kursu,
– hm. Elżbieta Pojasek-Ośko
– hm. Joanna Moskal
– phm. Magdalena Lenartowicz
– phm. Joanna Brach
– phm. Jan Szczepanik
– phm. Agnieszka Radziewicz
– pwd. Małgorzata Lenartowicz

5. Mianowania instruktorów
5.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
5.3.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 grudnia 2012 zamykam próbę na stopień podharcmistrzyni z wynikiem negatywnym pwd. Aleksandrze Świątek z Hufca Niemodlin
6. Kręgi i inne podstawowe jednostki organizacyjne
6.2. Zwolnienia i mianowania
6.2.1. Zatwierdzam wybór druhny Justyny Świdzińskiej na przewodniczącą Kręgu Akademickiego “HAKI”, działającego przy Chorągwi Opolskiej ZHP.
Serdecznie dziękuję ustępującej przewodniczącej druhnie Annie za zaangażowanie w prace na rzecz kręgu.

10. Przydział służbowy
10.3 Zmiana przydziału służbowego
10.2.1 Informuję o zmianie przydziału służbowego pwd. Rafała Pawlusia z Hufca ZHP Głuchołazy do Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dniem 31 grudnia 2012 roku.
12. Kary organizacyjne
12.1. Udzielam upomnienia pwd. Sebastianowi Matuszewskiemu z Hufca Grodków za wielomiesięczny brak przekazania dokumentów finansowych Hufca Grodków do Komendy Chorągwi.
12.2. Udzielam upomnienia phm. Mariuszowi Sputo z Hufca Grodków za wielomiesięczny brak przekazania dokumentów finansowych Hufca Grodków do Komendy Chorągwi.
12.3. Udzielam upomnienia hm. Krzysztofowi Pędziwiatrowi z Hufca Grodków za wielomiesięczny brak przekazania dokumentów finansowych Hufca Grodków do Komendy Chorągwi.
12.4. Udzielam upomnienia pwd. Andrzejowi Siwiec z Hufca Głuchołazy za wielomiesięczny brak przekazania dokumentów finansowych Hufca Głuchołazy do Komendy Chorągwi.
12.4. Udzielam upomnienia pwd. Rafałowi Pawluś z Hufca Głuchołazy za wielomiesięczny brak przekazania dokumentów finansowych Hufca Głuchołazy do Komendy Chorągwi.
Wzywam wszystkich wymienionych wyżej druhów do niezwłocznego wykonania obowiązków spoczywających na nich w związku z wykonywaną funkcją.

Czuwaj!

hm. Artur Ośko

Create AccountLog In Your Account