Rozkaz L. 9/2016

Związek Harcerstwa Polskiego                                       Opole, 20 lipca 2016r.
Komendant Chorągwi Opolskiej

Rozkaz L. 9/2016

3. Chorągiew
3.3. Zwolnienia
3.3.1. Na wniosek phm. Łukasza Czarneckiego z Hufca Krapkowice, zwalniam Druha z dniem dzisiejszym z funkcji szefa zespołu promocji i internetu. Dziękuję Druhowi za wkład w organizację pracy Zespołu.
3.4. Mianowania na funkcje
3.4.1. Powołuję phm. Pawła Hoffmanna na funkcję szefa zespołu promocji i Internetu. Życzę Druhowi satysfakcji z koordynacji zadań Zespołu.
4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów
4.3.1. W związku z realizacją międzynarodowego projektu szkoleniowego – biwaku pn „Challenge: the Leader” finansowanego z programu Erasmus +, który odbędzie się w Międzylesiu w Kotlinie Kłodzkiej w dniach 4-10 sierpnia 2016 roku powołuję komendę biwaku w składzie: phm. Beata Malajka – komendantka biwaku hm. Sławomir Postek – zastępca komendantki ds. programowych phm. Dariusz Rop – instruktor Życzę Druhnie i Druhom satysfakcji z realizacji zadania oraz nawiązania pozytywnych relacji z międzynarodowym zespołem uczestniczącym w projekcie.
8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa 8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
8.1..1. Mianuję phm. Monikę Pojkert komendantką obozu stałego Hufca ZHP Namysłów, odbywającego się w Kurnędzu w dniach 01,08.-14.08.2016 roku.
8.1.2. Mianuję phm. Grzegorza Krzyśków komendantem półkolonii Hufca ZHP Niemodlin, odbywającego się w gminie Niemodlin, w dniach 18.08.-31.08.2016 roku.
8.1.3. Mianuję hm. Joannę Brach komendantką obozu stałego Hufca ZHP Nysa, odbywającej się w Krzeczkach, w dniach 10.08.-22.08.2016 roku.
16. Sprostowania
16.1. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L. 8/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w punkcie 8.1.6. błędnie podano stopień druhny phm. Aleksandry Kupka-Kucharskiej. Było: pwd., powinno być: phm. Za pomyłkę przepraszamy.
16.2. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L. 8/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w punkcie 8.1.14. błędnie podano stopień druhny pwd. Aliny Pogorzelskiej. Było: phm., powinno być: pwd. Za pomyłkę przepraszamy.

Czuwaj! hm. Adam MAZGUŁA