Życzenia świąteczne

W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono … zwyciężaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam:Światła, które rozjaśnia każdą
Read More
Życzenia świąteczne

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Po 40. Zjeździe ZHP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Rozkaz L. 9/2014

Rozkaz L. 9/2014

Opole, 12 grudnia 2014 r.

Rozkaz L. 9/2014

1.         Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1 Powołuję na Pełnomocnika ds. HAZ 2015 hm. Magdalenę Lenartowicz,

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję o uchwałach Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP:

–         Uchwała Komendy Chorągwi nr 1/II/2014 w sprawie Regulaminu pracy komendanta i komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 2 lipca 2014 r.

–         Uchwała Komendy Chorągwi nr 2/II/2014 w sprawie przyjęcia zmiany nazwy Hufca w Opolu z dnia 30 października 2014 r.

–         Uchwała Komendy Chorągwi nr 3/II/2014 przyjęcia maksymalnej kwoty rozliczenia dojazdów służbowych podczas wyjazdów zagranicznych w jednostkach organizacyjnych i hufcach Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 30 października 2014 r.

–         Uchwała Komendy Chorągwi nr 4/II/2014 przyjęcia Instrukcji regulującej zasady prowadzenia akcji zarobkowych organizowanych przez jednostki organizacyjne z Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 30 października 2014 r.

–         Uchwała Komendy Chorągwi nr 5/II/2014 w sprawie przyjęcia Instrukcji  w sprawie zasad i techniki przeprowadzenia inwentaryzacji oraz kasacji składników majątkowych w Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 30 października 2014 r.

–         Uchwała Komendy Chorągwi nr 6/II/2014 w sprawie przyjęcia rezygnacji członka komendy chorągwi z dnia 30 listopada 2014 r.

–         Uchwała Komendy Chorągwi nr 7/II/2014 w sprawie uzupełnienia składu komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 30 listopada 2014 r.

1.2.2. Informuję, iż do czasu wyznaczenia pełnomocnika ds. Hufca Opole i powołania zarządu tymczasowego Hufca Opole, bieżące obowiązki wypełniać będzie komendant i skarbnik chorągwi działający łącznie.

2.         Hufce

2.4. Zwolnienia komendantów hufców

2.4.1. Informuję o rezygnacji hm. Jacka Kaflowskiego z funkcji komendanta Hufca Opole ogłoszonej na Zjeździe Nadzwyczajnym Hufca ZHP Opole w dniu 28 listopada 2014 r.

Serdecznie dziękuję druhowi Jackowi za kierowanie hufcem i życzę pomyślności w pracy zawodowej, życiu osobistym i służbie instruktorskiej.

3.         Chorągiew

3.2. Zmiany we władzach chorągwi

3.3.1 Zwalniam phm. Sebastiana Zatylnego  z funkcji członka komendy chorągwi ds. programowych z dniem 30.11.2014.

3.3.1 Powołuję w skład komendy chorągwi oraz mianuję na funkcję członka komendy chorągwi ds. programowych pwd. Karolinę Dzierżgwę z dniem 30.11.2014.

3.3. Zwolnienia

3.3.1 Zwalniam hm. Waldemara Raźniewskiego  z funkcji członka Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dniem 3.12.2014.

Dziękuję za wypełnianie obowiązków i życzę  sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej.

3.4. Mianowania na funkcje

3.4.1. Mianuję pwd. Karolinę Dzierżgwę szefem Chorągwianego Zespołu Programowego z dniem 30 listopada 2014 r.

3.4.2. Mianuję phm. Radosława Dunaja z Hufca Nysa na funkcję instruktora Chorągwianego Zespołu Programowego z dniem  30 listopada 2014 r.

3.4.2. Mianuję phm. Sebastiana Zatylnego z Hufca Nysa na funkcję instruktora Chorągwianego Zespołu Programowego z dniem  30 listopada 2014 r.

3.4.2. Mianuję pwd. Anetę Lepert z Hufca Brzeg na funkcję instruktora Chorągwianego Zespołu Programowego z dniem  30 listopada 2014 r.

3.4.2. Mianuję phm. Angelikę Zawieję z Hufca Krapkowice na funkcję instruktora Chorągwianego Zespołu Programowego Chorągwi z dniem  30 listopada 2014 r.

3.4.2. Mianuję phm. Annę Liphardt z Hufca Głubczyce na funkcję instruktora Chorągwianego Zespołu Programowego z dniem  30 listopada 2014 r.

3.4.2. Mianuję pwd. Aleksandrę Antoniewicz z Hufca Praszka na funkcję instruktora Chorągwianego Zespołu Programowego z dniem  30 listopada 2014 r.

3.4.2. Mianuję pwd. Zofię Cholewę z Hufca Niemodlin na funkcję instruktora Chorągwianego Zespołu Programowego i z dniem  30 listopada 2014 r.

3.4.2. Mianuję pwd. Olgę Wanicką z Hufca Nysa na funkcję instruktora Chorągwianego Zespołu Programowego z dniem  30 listopada 2014 r.

3.4.2. Mianuję pwd. Adriannę Ledniowską z Hufca Nysa na funkcję instruktora Chorągwianego Zespołu Programowego z dniem  30 listopada 2014 r.

3.4.2. Mianuję pwd. Monikę Adamczyk z Hufca Praszka na funkcję instruktora Chorągwianego Zespołu Programowego z dniem  30 listopada 2014 r.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów

4.1.1 Rozwiązuję z dniem 12.12.2014 r. komisję oceniającą oferty dotyczące organizacji Zlotu Intercamp 2015 w składzie:

–  hm. Artur Ośko – komendant chorągwi/członek komendy zlotu

–  hm. Magdalena Lenartowicz – skarbnik chorągwi/ członek komendy zlotu

–  hm. Lucjan Brudzyński – GK ZHP/ członek komendy zlotu

-pwd. Łukasz Wyrozumski – Chorągwiana Komisja Rewizyjna

4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów

4.3.1. Rozwiązuję Komendę Kursu Kardy Kształcącej Ręka Metody w składzie:

–         hm. Jolanta Kreczmańska – komendant kursu

–         hm. Anna Narloch – członkini komendy

–         hm. Magdalena Lenartowicz – członkini komendy

–         hm. Marta Filipiak – członkini komendy

–         hm. Zbigniew Skupiński – członek komendy

–         hm. Artur Ośko – członek komendy

–         phm. Adam Kubiaczyk – członek komendy

Bardzo dziękuję całemu zespołowi za wielkie zaangażowanie w przeprowadzenie kursu.

5.         Mianowania instruktorów

5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.3.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 2.12.2014 r. zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrza phm. Grzegorzowi Nowałka z Hufca ZHP Praszka.

Gratuluję i witam w gronie Mistrzów Harców z Chorągwi Opolskiej ZHP.

5.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

5.3.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 2.12.2014 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Agnieszce Nowałka z Hufca ZHP Praszka.

15. Inne

15.3.1. Na wniosek szefa Harcerskiej Szkoły Ratownictwa przyznaję odznaki „Instruktor HSR” następującym druhnom i druhowi:

–         pwd. Violettcie Sikorze

–         Dagmarze Koziarskiej

–         Michałowi Pietruszewskiemu

15.3.1. Podaję do wiadomości listę absolwentów Kursu Kadry Kształcącej Ręka Metody organizowanego przez Chorągiew Opolską ZHP:

–         phm. Przemysław Spaczek

–         phm. Arkadiusz Rudolf

–         phm. Joanna Stompel

–         phm. Mateusz Szmurło

–         phm. Maria Nowicka

–         pwd. Daria Smertyha

–         pwd. Joanna Noweta

–         pwd. Agnieszka Szlosowska

–         pwd. Łukasz Czarnecki

–         phm. Dariusz Rachwał

–         pwd. Michał Biały

Czuwaj!

hm. Artur Ośko

Create AccountLog In Your Account