Życzenia świąteczne

W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono … zwyciężaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam:Światła, które rozjaśnia każdą
Read More
Życzenia świąteczne

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Po 40. Zjeździe ZHP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Rozkaz L. 8/2014

Rozkaz L. 8/2014

Opole, 27 października 2014 r.

Rozkaz L. 8/2014

W dniu 4 października br. w Opolu odbyły się VI Opolskie Targi Organizacji Pozarządowych. Tradycyjnie, podczas OTOP wręczone zostały nagrody dla wyróżniających się w minionym roku organizacji pozarządowych.

Tytuł “Opolskiej Niezapominajki” – wyróżnienie dla najlepszej organizacji pozarządowej województwa opolskiego trafił z rąk Pani Marszałek Barbary Kamińskiej do Chorągwi Opolskiej ZHP oraz LGD “Dolina Stobrawy”.

Tytuł “Opolskiej Niezapominajki” – najlepszej organizacji województwa opolskiego w 2013 roku, przyznawany przez kapitułę, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Urzędu Marszałkowskiego, jest docenieniem długotrwałej pracy całego środowiska harcerskiego chorągwi oraz różnorodnych działań, podejmowanych przez nas w minionym roku.

Dziękuję i gratuluję Wam wszystkim, kadrze z całej Chorągwi.

To nasz wspólny wielki sukces!!!

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 8/2014 z dnia 30 września 2014r.

Podaję do wiadomości:

7. Zaliczanie służby instruktorskiej

7.1. Zgodnie z Regulaminem zaliczania służby instruktorskiej – zaliczam służbę instruktorską za rok 2013/2014 następującym druhnom i druhom:

komendantkom i komendantom chorągwi ZHP:

– hm. Arturowi OŚKO

13. Inne

13.1. Podaję do wiadomości osoby, które ukończyły Kurs Instruktorski Harcerskiej Szkoły Ratownictwa – Kościelec 2014 i otrzymały odznakę „Instruktor HSR”:

– Michał PIETRUSZEWSKI – Chorągiew Opolska,

– pwd. Violetta SIKORA – Chorągiew Opolska,

3.         Chorągiew

3.3. Zwolnienia

3.3.1 Zwalniam z funkcji instruktora komendy chorągwi – administratora bezpieczeństwa informacji hm. Elżbietę Pojasek-Ośko z dniem 01.09.2014 r.

Serdecznie dziękuję za sumienne wypełnianie obowiązków i życzę wielu sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej.

3.3.2 Zwalniam z funkcji instruktora komendy chorągwi ds. internetu  pwd. Michała Mroczka z dniem 26.10.2014 r.

Serdecznie dziękuję za sumienne wypełnianie obowiązków i życzę wielu sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej.

3.3.3 Zwalniam z funkcji instruktora komendy chorągwi ds. harcerskich  phm. Agnieszkę Żuk z dniem 1.10.2014 r.

Serdecznie dziękuję za sumienne wypełnianie obowiązków i życzę wielu sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej.

3.4. Mianowania na funkcje

3.4.1. Mianuję phm. Przemysława Spaczka  administratorem bezpieczeństwa informacji Chorągwi Opolskiej ZHP z dniem 26.10.2014 r.

3.4.2. Mianuję pwd. Karolinę Dzierżgwę  instruktorem chorągwianego zespołu programowego z dniem 15.10.2014 r.

3.4.3. Mianuję pwd. Grzegorza Bryję instruktorem chorągwianego zespołu organizacyjnego z dniem 15.10.2014 r.

3.5. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich

3.5.1. Zwalniam z dniem 1.09.2014 r. hm. Magdalenę Lenartowicz z funkcji członka Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich.

Serdecznie dziękuję druhnie za pracę w komisji i życzę wielu sukcesów w dalszej  służbie instruktorskiej.

3.5.2. Powołuję z dniem 1.09.2014 r następujące hm. Annę Narloch na funkcję członka Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich.

3.5.3. Powołuję z dniem 1.09.2014 r. hm. Agnieszkę Pospiszyl na funkcję członka Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów

4.1.1. Rozwiązuję Zespół Organizacyjny III Zjazdu Chorągwi Opolskiej ZHP w składzie:

–         phm. Małgorzata Lenartowicz – szef zespołu,

–         pwd. Łukasz Czarnecki

–         pwd. Adam Panczocha

–         druh Marek Krok

–         druhna Aleksandra Dubacka

–         druh Łukasz Kolanek

–         druh Rafał Kaniak

–         druhna Marta Karpińska

–         druhna Samanta Budzińska

–         druh Michał Kruk

–         druh Andrzej Burzmiński

Bardzo dziękuję całemu zespołowi za wielkie zaangażowanie w przeprowadzeniu Zjazdu.

4.2. Rozwiązywanie i powoływanie komisji

4.2.1. Informuję o powołaniu z dniem 1 czerwca 2014 r. Komisji Inwentaryzacyjnej Chorągwi Opolskiej w następującym składzie:

– phm. Przemysław Spaczek – przewodniczący,

– hm. Magdalena Lenartowicz – członek

– pwd. Łukasz Wyrozumski – członek.

4.2.2 Powołuję z dniem 25.10.2014 r. komisję oceniającą oferty dotyczące organizacji Zlotu Intercamp 2015 w składzie:

–  hm. Artur Ośko – komendant chorągwi/członek komendy zlotu

–  hm. Magdalena Lenartowicz – skarbnik chorągwi/ członek komendy zlotu

–  hm. Lucjan Brudzyński – GK ZHP/ członek komendy zlotu

-pwd. Łukasz Wyrozumski – Chorągwiana Komisja Rewizyjna

4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów

4.3.1. Rozwiązuję komendę Warsztatów PR LAB Opole w składzie:

–         phm. Monika Kubacka – komendantka warsztatów

–         phm. Małgorzata Pobóg-Lenartowicz – członkini komendy warsztatów

Serdecznie dziękuję za bardzo wysoką jakość zorganizowanych warsztatów.

5.         Mianowania instruktorów

5.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

5.3.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 7.10.2014 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Angelice Zawieja z Hufca ZHP Krapkowice

9. Zaliczanie służby instruktorskiej

9.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2013/2014 druhnom i druhom:

1.

hm.Krzysztofowi Pędziwiatrowikomendantowi Hufca Brzeg

2.

hm.Ryszardowi Kańtochowikomendantowi Hufca Głubczyce

3.

phm.Joannie Polewskiejkomendantowi Hufca Kędzierzyn-Koźle

4.

hm.Robertowi Nowakowikomendantowi Hufca Krapkowice

5.

hm.Joannie Moskalkomendantowi Hufca Namysłów

6.

pwd.Zofii Cholewakomendantowi Hufca Niemodlin

7.

hm.Adamowi Mazgułakomendantowi Hufca Nysa

8.

hm.Jackowi Kaflowskiemukomendant hufca Opole-Miasto

9.

pwd.Agnieszce Nowałcekomendantowi Hufca Praszka

10.

hm.Irenie BryłaInstruktorce komendy chorągwi

11. Wystąpienia instruktorów, skreślenie z listy członków ZHP, zawieszenia instruktorów

11.1. W związku z brakiem wykonania obowiązków członka ZHP określonych w § 20 ust. 1 pkt. 4 Statutu ZHP, informuję zgodnie z § 26 ust. 2 o skreśleniu pwd. Rafała Pawlusia z listy członków ZHP i tym samym o ustaniu członkostwa w Związku Harcerstwa Polskiego z dniem 26.10.2014 r.

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia

13.2 Pochwały

13.2.1 Udzielam pochwały za wielkie zaangażowanie i wzorowe zabezpieczenie organizacyjne zjazdu członkom zespołu organizacyjnego III Zjazdu Chorągwi Opolskiej – druhnom i druhom:

–         phm. Małgorzacie Lenartowicz – szefowi zespołu,

–         pwd. Łukaszowi Czarneckiemu

–         pwd. Adamowi Panczosze

–         druhowi Markowi Krokowi

–         druhnie Aleksandrze Dubackiej

–         druhowi Łukaszowi Kolankowi

–         druhowi Rafałowi Kaniakowi

–         druhnie Marcie Karpińskiej

–         druhnie Samancie Budzińskiej

–         druhowi Michałowi Krukowi

–         druhowi Andrzejowi Burzmińskiemu

Bardzo dziękuję za Waszą służbę.

13.2.2 Udzielam pochwały 14 DH „ZADYMA” z Grodkowa – Hufiec Brzeg, za organizację XXIII Ogólnopolskiego Zlotu Seniorów organizowanego w sierpniu br. na Opolszczyźnie.

Bardzo dziękuję za wielkie zaangażowanie i wspaniałą postawę harcerską.

13.2.1 Udzielam pochwały druhowi hm. Krzysztofowi Pędziwiatrowi  z Hufca Brzeg, za organizację XXIII Ogólnopolskiego Zlotu Seniorów.

Pokazał Druh nam wszystkim, w jaki sposób można podejmować się trudnych wyzwań i czerpać radość z efektów pracy instruktorskiej łączącej pokolenia w naszej organizacji.

Bardzo dziękuję za wielkie zaangażowanie i wspaniałą postawę instruktorską.

13.2.3 Udzielam pochwały za przygotowanie i przeprowadzenie I Chorągwianego Rajdu Zastępów oraz Chorągwianego Biwaku Drużynowych i Przybocznych druhnom i druhom:

–         pwd. Łukaszowi Czarneckiemu

–         pwd. Adamowi Panczosze

–         pwd. Anecie Lepert

Bardzo dziękuję za Wasze zaangażowanie i kreatywność w realizacji przedsięwzięcia.

14. Odznaka Kadry Kształcącej

14.3 Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej

14.3.1 Przedłużam ważność BOKK phm. Joanny Polewskiej do dnia 6.06.2017 r.

15. Odznaka Kadry Programowej

15.1 Przyznanie Odznaki Kadry Programowej

15.1.1 Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej druhnie phm. Angelice Zawieja.

16. Sprostowania

16.1. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L. 6/2014 z dnia 28.06.2014 r. w punkcie 8.1.6 błędnie podano datę trwania obozu.

Było: Mianuję hm. Magdalenę Lenartowicz komendantem wędrownego obozu zagranicznego Drużynowych Chorągwi Opolskiej ZHP „Granatowa Wyprawa” w Gruzji w terminie 19.08 – 30.08.2013 r.

Powinno Być: 8.1.6. Mianuję hm. Magdalenę Lenartowicz komendantem wędrownego obozu zagranicznego Drużynowych Chorągwi Opolskiej ZHP „Granatowa Wyprawa” w Gruzji w terminie 19.08 – 30.08.2014 r.

16.2. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L. 7/2014 z dnia 28.09.2014 r. w punkcie 8.1.6 błędnie podano datę trwania obozu.

Było: 8.1.6. Zwalniam hm. Magdalenę Lenartowicz z funkcji komendanta wędrownego obozu zagranicznego Drużynowych Chorągwi Opolskiej ZHP „Granatowa Wyprawa” w Gruzji w terminie 19.08 – 30.08.2013 r.

Powinno być: Zwalniam hm. Magdalenę Lenartowicz z funkcji komendanta wędrownego obozu zagranicznego Drużynowych Chorągwi Opolskiej ZHP „Granatowa Wyprawa” w Gruzji w terminie 19.08 – 30.08.2014 r.

Czuwaj!

hm. Artur Ośko

Create AccountLog In Your Account