Po 40. Zjeździe ZHP

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Zostało już tylko 5 godzin na oddanie głosu na Dom Harcerza w Opolu!

Zostało już tylko 5 godzin na oddanie głosu na Dom Harcerza w Opolu!

Środowisko opolskie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa wpierającym drużyny Związku Harcerstwa Polskiego działające w naszym mieście ubiegają
Read More
V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej

V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej

Informujemy, że Komisja Rewizyjna Chorągwi Opolskiej zwołała na dzień 4 listopada 2017 r. V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej ZHP w
Read More
Warsztaty w Chorągwi Opolskiej

Warsztaty w Chorągwi Opolskiej

Z przyjemnością informujemy, że w przyszłym miesiącu, zgodnie z zapowiedzią z czerwca br., odbędą się dwie formy organizowane przez chorągwiany
Read More
Terminy zbiórek ChKSI

Terminy zbiórek ChKSI

Informujemy o wyznaczonych nowych terminach zbiórek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich. Odbędą się one w dniach: 3 października, 7 listopada oraz 5 grudnia
Read More
Nowy motyw strony!

Nowy motyw strony!

Przez ostatnich kilka tygodni Zespół Promocji i Internetu pracował nad zmianą dotychczasowego motywu strony Chorągwi Opolskiej. W dniu dzisiejszym dumnie prezentujemy
Read More
Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Informujemy o zwołaniu przez Komendę Chorągwi zbiórki wyborczej na dzień 30 września 2017 roku w Nysie. Podczas zbiórki zostaną wybrani delegaci na
Read More
Zbiórka Komendantów Hufców

Zbiórka Komendantów Hufców

Informujemy o zwołaniu przez Pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. Chorągwi Opolskiej phm. Grzegorz Krzyśków zbiórki z Komendantami Hufców na dzień 6.09.2017
Read More
Nowy termin spotkania ChKSI

Nowy termin spotkania ChKSI

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich informuje, że następne spotkanie odbędzie się 12 września o godzinie 16:30 w siedzibie Komendy Chorągwi przy
Read More
Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!

To wezwanie do szerszego spojrzenia na otaczający nas świat i podjęcia prawdziwych działań. Przez 11 dni przyszłorocznych wakacji więcej niż
Read More
ZLOT Chorągwi Opolskiej ZHP

ZLOT Chorągwi Opolskiej ZHP

Od dzisiaj w sprawach związanych ze Zlotem prosimy kontaktować się pod adresem zlot@opolska.zhp.pl
Read More

Rozkaz L.8/2013

Opole, 7 września 2013 r.

Rozkaz L. 8/2013

Wyjątek z Rozkazu Naczelnika ZHP L.6/2013 z dnia 31.07.2013 r.:
12. Odznaki Kadry Kształcącej
12.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
12.1.1. Na wniosek komendanta Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP przyznaję Odznakę Kadry Kształcącej w stopniu złotym z datą ważności do 30 lipca
2016 r. hm. Arturowi OŚKO – Chorągiew Opolska i nadaję numer odznaki ZOKK 73/2013.

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Zarządzenia
1.1.1 Wyznaczam hm. Grzegorza Woźniaka (GK ZHP) pełnomocnikiem komendanta chorągwi na zbiórkę rejonu hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP, która odbędzie się w dniu 7 września br.
1.2 Informacje

1.2.1 Informuję o uchwałach Chorągwianej Komisji Rewizyjnej Chorągwi Opolskiej ZHP:
– Uchwała Nr 1/2013 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 30 czerwca 2013 roku w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komendy Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego za rok 2012
– Uchwała Nr 2/2013 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego
z dnia 30 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Chorągwi Opolskiej ZHP za rok 2012

1.2.2 Informuję o uchwałach komendy chorągwi:
– Uchwała nr 83/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 20.08.2013 r. w sprawie nieprawidłowości w organizacji wyjazdu grupy harcerzy w czasie HAL 2013 przez instruktorów z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle
– Uchwała nr 84/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 05.09.2013 r. w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle
1.2.3 Informuję o decyzjach komendanta chorągwi:
– Decyzja nr 1/I/08/2013 Komendanta Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 23.08.2013 r. w sprawie ukarania phm. Piotra Łeśko z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle
– Decyzja nr 2/I/08/2013 Komendanta Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 23.08.2013 r. w sprawie ukarania pwd. Joanny Niezgoda z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle
– Decyzja nr 3/I/08/2013 Komendanta Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 23.08.2013 r. w sprawie poszerzenia nabycia czynnego prawa wyborczego na zbiórkę wyborczą Rejonu Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP przed XXXVIII Zjazdem ZHP
– Decyzja nr 4/I/08/2013 Komendanta Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 23.08.2013 r. w sprawie
poszerzenia nabycia czynnego prawa wyborczego na zbiórkę wyborczą Rejonu Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP przed XXXVIII Zjazdem ZHP

1.2.4 Podaję pełną listę uczestników zbiórki wyborczej rejonu hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP z czynnym prawem wyborczym po uzupełnieniach:

Hufiec Brzeg
1. Marcin Cieśla – drużynowy
2. phm. Dariusz Drankowski – komendant szczepu, z-ca komendanta hufca
3. pwd. Małgorzata Dziuk – drużynowa
4. Kamila Jelonek – drużynowa
5. pwd. Tomasz Juraszek – drużynowy
6. hm. Halina Łukaszewicz – członek ChKR i HKR, komendant kręgu seniora
7. phm. Jacek Maciejowski phm. – przewodniczacy HKR
8. hm. Krzysztof Pędziwiatr hm. – drużynowy, p-cy ChKR, członek Rady Naczelnej ZHP
9. phm. Mariusz Sputo phm. – drużynowy, członek Rady Chorągwi
10. pwd. Aneta Lepert – członek komendy hufca
11. Mateusz Magiera – drużynowy
12. Helena Koralewska – drużynowa
13. Maria Koralewska – drużynowa
14. Agata Techmańska – drużynowa
15. Marta Tesarowicz – drużynowa
16. pwd. Sebastian Matuszewski – zastępca komendanta Gminnego Związku Drużyn w Grodkowie

Hufiec Głubczyce

17. phm. Damian Mojzyk – kwatermistrz
18. phm. Katarzyna Mojzyk – instruktor ds. harcerzy
19. pwd. Beata Kaniowska – instruktor ds. harcerzy starszych
20. phm. Józef Kaniowski – przewodniczący komisji wychowa duchowego
21. pwd. Maria Zajdel – drużynowa
22. phm. Ewa Piątkowska – przewodnicząca HKR
23. phm. Mirosław Smaha – drużynowy
24. phm. Gabryiela Smaha – instruktor ds. zuchowych
25. phm. Grażyna Liczkowska – drużynowa
26. phm. Teresa Grabowska – członek Kh
27. phm. Małgorzata Szuszkowska – drużynowa
28. phm. Liljana Hajda – drużynowa
29. phm. Lidia Grządziel – drużynowa
30. phm. Jolanta Wojnarska – drużynowa
31. hm. Ryszard Kańtoch – komendant stanicy harcerskiej w Ściborzycach
32. phm. Zdzisława Bok – z-ca komendanta
33. phm. Agnieszka Kowalczyk – skarbnik hufca
34. phm. Wiesław Janicki – drużynowy
35. phm. Barbara Janicka – drużynowa
36. phm. Alicja Dobrowolska – drużynowa
37. phm. Damian Dobrowolski – członek zespołu ds. wychowania duchowego
38. phm. Urszula Wojciechowska – członek KH
39. phm. Bożena Lechoszest – drużynowa
40. phm. Jolanta Bluj – drużynowa
41. hm. Jan Barzyński – przewodniczący HKSI

Hufiec Krapkowice

42. pwd. Czarnecki Łukasz – drużynowy
43. phm. Doliński Jerzy – drużynowy
44. pwd. Nowak Agnieszka – drużynowa
45. phm. Nowak Krystyna – członek komendy hufca
46. hm. Nowak Robert – komendant hufca
47. pwd. Orzechowski Adam – członek komisji stopni instruktorskich
48. hm. Orzechowska Grażyna – z-ca komendanta hufca
49. pwd. Pawełczyk Maciej – przewodniczący zespołu programowego hufca
50. pwd. Pogorzelska Alina – drużynowa
51. pwd. Poskart Bartosz – drużynowy
52. hm. Poskart Jarosław – skarbnik hufca
53. hm. Wojtuś Bogusław – drużynowy
54. pwd. Zawieja Angelika – drużynowa

Hufiec Kędzierzyn-Koźle

55. hm. Józef Pajor – drużynowy, członek Sądu Harcerskiego Chorągwi,
56. hm. Artur Ośko – komendant chorągwi,
57. hm. Iwona Kozioł – przewodnicząca HKSI
58. hm. Elżbieta Pojasek-Ośko – administrator ESHD chorągwi
59. phm. Beata Malajka – członek Rady Chorągwi
60. phm. Joanna Polewska – komendant I Szczepu
61. phm. Piotr Łeśko – drużynowy 16 GDH
62. pwd. Borys Bartczak – członek HKR
63. pwd. Agnieszka Botulińska – drużynowa PDHS „Fatum”
64. pwd. Joanna Niegoda – drużynowa 1 GZ
65. pwd. Magdalena Palarczyk – drużynowa V DH
66. Tomasz Gryczka – skarbnik chorągwi
67. Szymon Długosz – kwatermistrz Hufca
68. Marzena Jurzyk – drużynowa 3 GZ

Hufiec Namysłów

69. pwd. Piskorek Marta – członek HKR
70. phm. Leszczyński Piotr – członek HKSI
71. phm. Leszczyński Daniel – członek HKSI
72. hm. Bezwerchny Tadeusz – członek HKSI
73. hm. Skulski Stanisław – członek HKSI
74. hm. Zysiak Wiesław – członek HKSI
75. pwd. Brycka Monika – Przewodnicząca HKR
76. pwd. Janczura Łukasz – członek HKW
77. pwd. Garczarek Dawid – członek Komendy/ Administrator Lokalny Ewidencji ZHP
78. pwd. Jeziorska Daria – członek HKR
79. pwd. Kruk Barbara – Drużynowa 1 WDH”Orły”
80. pwd. Zielonka Renata – drużynowa 9 GZ „Krasnoludki”
81. pwd. Piskorek Kama – Drużynowa 43 DW „ Brzask”
82. pwd. Pojkert Monika – z-ca Komendanta ds.programowych /Drużynowa 21 DH „Świstaki”
83. Michałkiewicz Marta – Drużynowa 12 GZ „ Puchatki
84. Turoń Jakub – Drużynowy 64 NDS ”Abderyci”
85. Zalewska Patrycja – Drużynowa 8 WDH „Sokoły”
86. Trela Paulina – członek Hufcowej Służby Informacyjnej
87. phm. Rygas Alicja – Skarbnik Hufca
88. hm. Wojtasik Stanisław – z-ca Komendanta hufca ds.org
89. hm. Moskal Joanna – Komendant Hufca
90. phm. Szachnowski Aleksander – Przewodniczący HKW
91. pwd. Tober Tadeusz – Instruktor ds. gospodarczych

Hufiec Niemodlin

92. pwd. Zofia Cholewa – komendant hufca
93. pwd. Barbara Szklarska – drużynowa
94. phm. Grzegorz Krzyśków – członek komendy hufca
95. Dominika Zbroja – drużynowy
96. Marlena Sawicka – drużynowa
97. pwd. Daria Duch – członek komendy hufca
98. pwd. Ireneusz Kiełb – członek HKR

Hufiec Nysa

99. hm. Paweł Maciej Bandurski – przewodniczący HKSI
100. hm. Adam Czarnołęski – przewodniczący Rady Chorągwi
101. hm. Adam Mazguła – komendant hufca
102. hm. Leszek Piątkowski – Członek Komendy ZDZP.
103. phm. Marzena Bandurska – namiestnik zuchowy
104. phm. Joanna Brach – komendantka I SH „ŚWiT”
105. phm. Radosław Dunaj – drużynowy 98 NHDG „Pomian”
106. phm. Magdalena Marecik – członkini zespołu programowego Chorągwi Opolskiej
107. phm. Anna Narloch – przewodnicząca KI „Ad Astra”
108. phm. Sebastian Zatylny – drużynowy 9NDH „Rebelianci
109. pwd. Joanna Jarzynka – drużynowa 1 ŁDH „Czarne Dęby”
110. pwd. Adrianna Ledniowska – drużynowa 98 NGDH „Iskry”
111. pwd. Przemysław Linek – komendant ZDZP
112. pwd. Agata Pawlik – drużynowa 4 NGZ „Leśne Skrzaty”
113. pwd. Andrzej Zabłocki – drużynowy 1DH NS „Labirynt”
114. pwd. Katarzyna Więckiewicz – drużynowa 98 NDW „Malachit”
115. pwd Przemysław Spaczek – drużynowy 8NDH „Enklawa”.
116. pwd Violetta Sikora – Koordynator medyczny hufca.
117. pwd. Łukasz Czarnecki – ZDZP
118. pwd. Wojciech Kowalski – Drużynowy 14 PNDW „Agema”
119. Martyna Abratkiewicz – drużynowa 8 NGZ „Radosne Promyki”
120. Ewelina Kowalska – drużynowa 11 PDH „Pomarańcze”
121. Grzegorz Nowacki – drużynowy 4 GHBS
122. Olga Wanicka – drużynowa 8DH „Sami Swoi”
123. Michał Pietruszewski – drużynowy 3 DH „Salamandra”

Hufiec Opole-miasto

124. hm. Beata Berger – drużynowa
125. phm. Tomasz Ciesielski – członek HKR
126. Marek Krok – drużynowy
127. phm. Aleksandra Dawidowicz – namiestnik zuchowy, drużynowa
128. Łukasz Kolanek – drużynowa
129. pwd. Małgorzata Grabińska – instruktor ds. promocji
130. pwd. Dominika Hebda – członek Komendy hufca
131. pwd. Rafał Janowski – drużynowy –
132. Alicja Kędziora – drużynowa –
133. hm. Marek Klimowski – Przewodniczący ChKSI
134. hm. Maria Markuszewska – drużynowa
135. Piotr Mnich – drużynowy
136. pwd. Zuzanna Antoniak – drużynowa
137. Adam Panczocha – drużynowy,
138. phm. Magdalena Lenartowicz – z-ca Komendanta Chorągwi,
139. pwd. Małgorzata Lenartowicz – drużynowa,
140. pwd. Katarzyna Saj – drużynowa
141. hm. Leszek Sroka członek Rady Chorągwi
142. phm. Jan Szczepanik – członek HKSI
143. pwd. Anna Turek – drużynowa
144. hm. Krystyna Zabilska – drużynowa
145. hm. Helena Wąchała członek CHKSI
146. hm. Waldemar Raźniewski członek CHKSI
147. hm. Joanna Raźniewska członek HKSI
148. phm. Rafał Tereba członek HKSI
149. hm. Stanisław Bałaj przewodniczący HKSI
150. Monika Muzyka – drużynowa
151. pwd. Jakub Lasek – Komendant XV szczepu
152. Barbara Ponicka (Deneka) – drużynowa
153. phm. Paweł Sadło – z-ca Komendanta Hufca
154. phm. Agnieszka Szczepanik – z-ca Komendanta Hufca
155. hm. Danuta Sokołowska – sekretarz CHSH
156. phm. Macej Stańczak – szef chorągwianego inspektoratu ratowniczego
157. pwd. Monika Kotnis- szef Zespołu programowego
158. hm. Jacek Kaflowski – komendant hufca
159. pwd. Marek Łabudziński – członek ChKR

Hufiec Praszka

160. pwd. Nowałka Agnieszka – komendant hufca
161. pwd. Furmański Łukasz – skarbnik hufca
162. pwd. Adamczyk Monika – członek KH
163. phm. Nowałka Grzegorz – członek KH
164. pwd. Misiek Justyna – członek KH
165. pwd. Słowikowska Małgorzata – członek KRH
166. pwd. Słowikowski Michał – przewodniczący KRH
167. phm. Markowska-Miłoń Joanna – członek KRH
168. hm. Olszowa Elżbieta – przewodnicząca KSI
169. phm. Misiek Serafin – członek KSI
170. hm. Bielawska Zofia – przewodniczący KS
171. phm. Kucharska Aleksandra – drużynowa
172. Kołek Patrycja – drużynowa
173. Napieraj Katarzyna – drużynowa
174. Noga Joanna – szef HSI
175. Wodziak Wirginia – drużynowa
176. Antoniewicz Aleksandra – drużynowa
177. Pilarski Patryk – drużynowy
178. Klaudia Matuszczyk – drużynowa
179. hm. Mirosław Mandryga – Przewodniczący KI „Rodło” przy Hufcu Opole-miasto

5. Mianowania instruktorów.
5.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza.
5.4.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 3 września 2013 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhowi pwd. Łukaszowi Czarneckiemu z Hufca Krapkowice

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
8.1 Zwolnienia i mianowania komendantów.
8.1.1. Zwalniam hm. Adama Mazgułę z funkcji komendanta obozu harcerskiego Hufca Nysa w Janowie w terminie 19.07 – 2.08.2013 r.
8.1.2. Zwalniam phm. Grzegorza Nowałkę z funkcji komendanta obozu harcerskiego Hufca Praszka w Białym Brzegu w terminie 7.07 – 19.07.2013 r.
8.1.3. Zwalniam hm. Jacka Kaflowskiego z funkcji komendanta obozu harcerskiego Hufca Opole-miasto w Mielnie-Unieściu w terminie 4.08 – 19.08.2013 r.
8.1.4. Zwalniam hm. Grażynę Orzechowską z funkcji komendanta obozu harcerskiego Hufca Krapkowice w Pobierowie w terminie 12.07 – 26.07.2013 r.
8.1.5. Zwalniam druhnę Bogusławę Domino-Pawelec z funkcji komendanta obozu harcerskiego Hufca Niemodlin w Poroninie w terminie 20.07 – 31.07.2013 r.
8.1.6. Zwalniam hm. Elżbietę Pojasek-Ośko z funkcji komendanta obozu zagranicznego Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle w Heilbronn koło Leingarten (Niemcy) w terminie 24.07 – 5.08.2013 r.
8.1.7. Zwalniam hm. Joannę Moskal z funkcji komendanta obozu zagranicznego Hufca Namysłów w Nebelschutz (Niemcy) w terminie 22.07 – 3.08.2013 r.
8.1.8. Zwalniam druhnę Barbarę Pyrek z funkcji komendanta Obozu Harcerskiego Szczepu „Czarnej 13” z Hufca Brzeg w Rygolu w terminie 7.07 – 25.07.2013 r.
8.1.9. Zwalniam hm. Artura Ośko z funkcji komendanta Obozu Wędrownego Drużynowych Chorągwi Opolskiej ZHP „Granatowa Wyprawa” w Bieszczadach w terminie 26.08 – 1.09.2013 r.
8.1.10. Zwalniam phm. Joannę Polewską z funkcji kierownika półkolonii Hufca Kędzierzyn-Koźle (I turnus) w Kędzierzynie-Koźlu w terminie 12.08 – 16.06.2013 r.
8.1.11. Zwalniam phm. Joannę Polewską z funkcji kierownika półkolonii „Lato w Mieście” (II Turnus) Hufca Kędzierzyn-Koźle w Kędzierzynie-Koźlu w terminie 19.08 – 23.08.2013 r.
9. Zaliczenie służby instruktorskiej
9.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2012/2013 druhnie i druhowi:
 hm. Irenie Bryle,
 pwd. Rafałowi Pawlusiowi.
9.2. Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2012/2013 następującym komendantkom i komendantom hufców:
 pwd. Zofii Cholewa,
 hm. Ryszardowi Kańtochowi,
 hm. Jackowi Kaflowskiemu,
 hm. Adamowi Mazguła,
 hm. Joannie Moskal,
 hm. Robertowi Nowakowi,
 pwd. Agnieszce Nowałce,
 hm. Elżbiecie Pojasek – Ośko,
 hm. Jerzy Sobczuk.

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia.
13.2 Pochwały.
13.2.1 Primus Inter Pares – wyróżnienie przyznawane patrolom podczas Wędrowniczych Watr, oznaczające „pierwszego spośród równych”, będące docenieniem danego środowiska wędrowniczego jako wzoru do naśladowania przez innych.
W roku 2013 ten zaszczytny tytuł przyznany został parolowi wędrowników z Chorągwi Opolskiej ZHP „Woda z Pokrzyw”.
Jestem dumny z Waszego osiągnięcia.
Wielkich rzeczy dokonuje się pracą zespołową. Krok po kroku. Czasami jednak dokonuje się wielkiego kroku w przód. Wy jako zespół dokonaliście tego w tym roku..
Dziękuję za Wasze wielkie zaangażowanie i udzielam pochwały członkom wyróżnionego patrolu:
 druhowi Patrykowi Pilarskiemu Hufiec Praszka
 druhnie Aleksandrze Antoniewicz Hufiec Praszka
 pwd. Bartoszowi Poskart Hufiec Krapkowice
 druhowi Kamilowi Pokorskiemu Hufiec Praszka
 druhowi Michałowi Pietruszewskiemu Hufiec Nysa
 druhowi Mateuszowi Gruszka Hufiec Nysa
 druhowi Tadeuszowi Witczak Hufiec Kędzierzyn- Koźle
 druhnie Oldze Wanickiej Hufiec Nysa
 phm. Magdalenie Marecik Hufiec Nysa
 druhnie Marzenie Jurzyk Hufiec Kędzierzyn- Koźle
 druhnie Martynie Matuszek Hufiec Niemodlin
 pwd. Agnieszce Nowak Hufiec Krapkowice

13.2.2 Dziękuję za zaangażowanie w organizację „Granatowej Wyprawy 2013” kadrze wyprawy oraz udzielam pochwały:
 hm. Joannie Brach
 phm. Magdalenie Lenartowicz
 pwd. Adamowi Panczocha
Bez Was tegoroczna Wyprawa nie byłaby takim przeżyciem dla jej uczestników.

14. Odznaka Kadry Kształcącej
14.2 Wygaśnięcie ważności Odznaki Kadry Kształcącej
14.2.1 Informuję o wygaśnięciu BOKK o numerze 480/2008 hm. Jolancie Kosakowskiej z Hufca Kędzierzyn-Koźle
14.2.2 Informuję o wygaśnięciu BOKK o numerze 489/2009 hm. Maciejowi Pawłowi Bandurskiemu z Hufca Kędzierzyn-Koźle

16. Sprostowania:

16.1 Informuję, iż w sierpniu opublikowano uchwałę komendy chorągwi z błędem w numeracji.
Było:
Uchwała nr 82/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 20.08.2013 r. w sprawie nieprawidłowości w organizacji wyjazdu grupy harcerzy w czasie HAL 2013 przez instruktorów z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle.
Powinno być:
Uchwała nr 83/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 20.08.2013 r. w sprawie nieprawidłowości w organizacji wyjazdu grupy harcerzy w czasie HAL 2013 przez instruktorów z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle.

Czuwaj!

hm. Artur Ośko

Create AccountLog In Your Account