Zlot Wędrowników Chorągwi Opolskiej „WędroSpace”

Regulamin Zlotu  
Read More
Zlot Wędrowników Chorągwi Opolskiej „WędroSpace”

Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy 2018!

Inspektorat Ratowniczy Chorągwi Opolskiej zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Wędrowniczym Kursie Pierwszej Pomocy HSR! Kurs będzie prowadzony według
Read More
Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy 2018!

Życzenia świąteczne

W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono … zwyciężaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam:Światła, które rozjaśnia każdą
Read More
Życzenia świąteczne

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Po 40. Zjeździe ZHP

Rozkaz L.7/2016

Rozkaz L.7/2016

Opole, 25 maja 2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Chorągwi Opolskiej ZHP

 

Rozkaz L.7/2016

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje Informuję, że w dniu 24 maja 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników Opolska.biz Sp. zo.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. P. Skargi 19 A (schron), którego celem było wybranie nowych władz Spółki.

Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło złożoną przez Prezesa Spółki Artura Ośko rezygnację z funkcji oraz dokonało wyboru nowych władz w składzie:

Zarząd:

hm. Jan Kowalski – Prezes Zarządu

phm. Dariusz Rop – wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

phm. Jerzy Korwin Malaczyński – przewodniczący

phm. Beata Malajka

pwd. Łukasz Wyrozumski

3. Chorągiew

3.2. Zmiany we władzach chorągwi

3.2.1. Informuję, że Sąd Harcerski Chorągwi Opolskiej ZHP w związku z wygaśnięciem mandatu hm. Marka Klimowskiego w związku z objęciem funkcji członka komendy Chorągwi Opolskiej ZHP, z dniem 17 maja 2016 roku uzupełnił swój skład i przyjął hm. Waldemara Raźniewskiego – przedstawiciela Hufca ZHP Opole. Życzę Druhowi satysfakcji z pracy we władzach chorągwi.

3.2.2. Informuję, że Sąd Harcerski Chorągwi Opolskiej ZHP w związku z rezygnacją z członkowstwa hm. Agnieszki Pospiszyl, z dniem 17 maja 2016 roku uzupełnił swój skład i przyjął hm. Bogusława Wojtusia – przedstawiciela Hufca ZHP Krapkowice.

Życzę Druhowi satysfakcji z pracy we władzach chorągwi.

3.2.3. Informuję, że Rada Chorągwi Opolskiej ZHP w związku z wygaśnięciem mandatu pwd. Anny Liphardt w związku z objęciem funkcji członka komendy Chorągwi Opolskiej ZHP, z dniem 25 maja 2016 roku uchwałą nr 4/2016 przyjęła w skład phm. Grzegorza Krzyśków – przedstawiciela Hufca ZHP Niemodlin.

Życzę Druhowi satysfakcji z pracy we władzach chorągwi.

3.3. Zwolnienia

3.3.1. Informuję, że Sąd Harcerski Chorągwi Opolskiej ZHP na wniosek hm. Agnieszki Pospiszyl, z dniem 17 maja 2016 roku odwołał Druhnę ze swojego składu. Dziękując za wkład pracy we władzach chorągwi życzę Druhnie satysfakcji na nowych ścieżkach instruktorskiej służby.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów

4.1.1. W związku z zakończeniem realizacji zadań związanych z organizacją Złazu pn. „Śladem Bohaterów” – 95 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego, na Górze św. Anny, rozwiązuję z dniem 25 maja 2016 roku komendę Złazu i odwołuję z jej składu następujące druhny:

pwd. Anna Liphardt – komendantka Złazu

phm. Angelika Zawieja – zastępca ds. organizacyjnych

pwd. Monika Adamczyk – zastępca ds. programowych

Serdecznie dziękuję Druhnom za koordynację działań programowo-organizacyjnych i wkład pracy w organizację Złazu.

5. Mianowania instruktorów

5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 lutego 2016 roku zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień harcmistrza druhowi phm. Sebastianowi Zatylnemu z Hufca ZHP Nysa.

5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11 stycznia 2016 roku otwieram próbę na stopień harcmistrza druhowi phm. Jakubowi Laskowi z Hufca ZHP Opole. Opiekun próby hm. Agnieszka Szczepanik.

5.2.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22 maja 2016 roku otwieram próbę na stopień harcmistrza druhowi phm. Wojciechowi Opole z Hufca ZHP Praszka. Opiekun próby hm. Magdalena Lenartowicz.

5.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

5.3.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22 maja 2016 roku zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Joannie Niezgodzie z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle.

5.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

5.4.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 lutego 2016 roku otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Annie Korczyńskiej z Hufca ZHP Opole. Opiekun próby hm. Waldemar Raźniewski.

16. Sprostowania

16.1. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L. 5/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w punkcie 4.2.5. oraz w rozkazie L. 6/2016 z dnia 30 kwietnia 2016 roku w punkcie 16.4 błędnie podano imię druha phm. Macieja Stańczaka. Było: Marek, powinno być: Maciej.

Czuwaj!

hm. Adam MAZGUŁA

Create AccountLog In Your Account