Życzenia świąteczne

W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono … zwyciężaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam:Światła, które rozjaśnia każdą
Read More
Życzenia świąteczne

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Po 40. Zjeździe ZHP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Rozkaz L.7/2016

Rozkaz L.7/2016

Opole, 25 maja 2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Chorągwi Opolskiej ZHP

 

Rozkaz L.7/2016

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje Informuję, że w dniu 24 maja 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników Opolska.biz Sp. zo.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. P. Skargi 19 A (schron), którego celem było wybranie nowych władz Spółki.

Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło złożoną przez Prezesa Spółki Artura Ośko rezygnację z funkcji oraz dokonało wyboru nowych władz w składzie:

Zarząd:

hm. Jan Kowalski – Prezes Zarządu

phm. Dariusz Rop – wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

phm. Jerzy Korwin Malaczyński – przewodniczący

phm. Beata Malajka

pwd. Łukasz Wyrozumski

3. Chorągiew

3.2. Zmiany we władzach chorągwi

3.2.1. Informuję, że Sąd Harcerski Chorągwi Opolskiej ZHP w związku z wygaśnięciem mandatu hm. Marka Klimowskiego w związku z objęciem funkcji członka komendy Chorągwi Opolskiej ZHP, z dniem 17 maja 2016 roku uzupełnił swój skład i przyjął hm. Waldemara Raźniewskiego – przedstawiciela Hufca ZHP Opole. Życzę Druhowi satysfakcji z pracy we władzach chorągwi.

3.2.2. Informuję, że Sąd Harcerski Chorągwi Opolskiej ZHP w związku z rezygnacją z członkowstwa hm. Agnieszki Pospiszyl, z dniem 17 maja 2016 roku uzupełnił swój skład i przyjął hm. Bogusława Wojtusia – przedstawiciela Hufca ZHP Krapkowice.

Życzę Druhowi satysfakcji z pracy we władzach chorągwi.

3.2.3. Informuję, że Rada Chorągwi Opolskiej ZHP w związku z wygaśnięciem mandatu pwd. Anny Liphardt w związku z objęciem funkcji członka komendy Chorągwi Opolskiej ZHP, z dniem 25 maja 2016 roku uchwałą nr 4/2016 przyjęła w skład phm. Grzegorza Krzyśków – przedstawiciela Hufca ZHP Niemodlin.

Życzę Druhowi satysfakcji z pracy we władzach chorągwi.

3.3. Zwolnienia

3.3.1. Informuję, że Sąd Harcerski Chorągwi Opolskiej ZHP na wniosek hm. Agnieszki Pospiszyl, z dniem 17 maja 2016 roku odwołał Druhnę ze swojego składu. Dziękując za wkład pracy we władzach chorągwi życzę Druhnie satysfakcji na nowych ścieżkach instruktorskiej służby.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów

4.1.1. W związku z zakończeniem realizacji zadań związanych z organizacją Złazu pn. „Śladem Bohaterów” – 95 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego, na Górze św. Anny, rozwiązuję z dniem 25 maja 2016 roku komendę Złazu i odwołuję z jej składu następujące druhny:

pwd. Anna Liphardt – komendantka Złazu

phm. Angelika Zawieja – zastępca ds. organizacyjnych

pwd. Monika Adamczyk – zastępca ds. programowych

Serdecznie dziękuję Druhnom za koordynację działań programowo-organizacyjnych i wkład pracy w organizację Złazu.

5. Mianowania instruktorów

5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 lutego 2016 roku zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień harcmistrza druhowi phm. Sebastianowi Zatylnemu z Hufca ZHP Nysa.

5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11 stycznia 2016 roku otwieram próbę na stopień harcmistrza druhowi phm. Jakubowi Laskowi z Hufca ZHP Opole. Opiekun próby hm. Agnieszka Szczepanik.

5.2.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22 maja 2016 roku otwieram próbę na stopień harcmistrza druhowi phm. Wojciechowi Opole z Hufca ZHP Praszka. Opiekun próby hm. Magdalena Lenartowicz.

5.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

5.3.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22 maja 2016 roku zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Joannie Niezgodzie z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle.

5.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

5.4.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 lutego 2016 roku otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Annie Korczyńskiej z Hufca ZHP Opole. Opiekun próby hm. Waldemar Raźniewski.

16. Sprostowania

16.1. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L. 5/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w punkcie 4.2.5. oraz w rozkazie L. 6/2016 z dnia 30 kwietnia 2016 roku w punkcie 16.4 błędnie podano imię druha phm. Macieja Stańczaka. Było: Marek, powinno być: Maciej.

Czuwaj!

hm. Adam MAZGUŁA

Create AccountLog In Your Account