Życzenia świąteczne

W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono … zwyciężaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam:Światła, które rozjaśnia każdą
Read More
Życzenia świąteczne

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Po 40. Zjeździe ZHP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Rozkaz L.7/2011

Rozkaz L.7/2011

Związek Harcerstwa Polskiego Opole, 3 października 2011 r.
Komendant Chorągwi Opolskiej

Rozkaz L. 7/2011

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje
1.2.1 Informuję o wyznaczeniu z dniem 22 września 2011 r. Pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi ds. likwidacji Hufca Kluczbork phm. Grzegorza Nowałka. Wyznaczam termin zakończenia procedury przekazania Hufca Kluczbork do dnia 30 listopada 2011 r.
1.2.2 Informuję o uchwałach komendy chorągwi:

 • Uchwała nr 27/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 01.09.2011 w sprawie rozwiązania Hufca Kluczbork
 • Uchwała nr 28/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 01.09.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Stopni Instruktorskich przy Komendzie Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego
 • Uchwała nr 29/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 17.09.2011 w sprawie dofinansowania kształcenia drużynowych i kadry programowej i kształceniowej Hufców Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego, w roku harcerskim 2011/2012
 • Uchwała nr 30/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 22.09.2011 w sprawie nowego przydziału służbowego kadry oraz przydziału terytorialnego jednostek organizacyjnych z terenu rozwiązanego Hufca Kluczbork

1.2.2 Informuję o decyzjach komendanta i skarbnika chorągwi:

 • Decyzcja komendanta i skarbnika Chorągwi nr 2/I/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie dofinansowanie kształcenia w hufcach
 • Decyzja Nr 3/I/2011 Komendanta Chorągwi Opolskiej z dnia 1 października 2011 r. dotyczące unieważnienia części rozkazów L.5/2011 i L.6/2011 Komendanta Hufca Nysa

Dokumenty wraz z załącznikami dostępne są na stronie http://www.opolska.zhp.pl

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
8.1.1. Zwalniam z dniem 01.10.2011 phm. Sebastiana Zatylnego z funkcji komendanta Obozu Harcerskiego Hufca Nysa w Koronowie
8.1.2. Zwalniam z dniem 01.10.2011 phm. Magdalenę Denes z funkcji komendanta Kolonii Zuchowej Hufca Brzeg w Jarosławcu
8.1.3. Zwalniam z dniem 01.10.2011, hm. Adama Mazgułę z funkcji komendanta Obozu Harcerskiego Hufca Nysa “Kraina Orła” w Sokolcu
8.1.4. Zwalniam z dniem 01.10.2011 phm. Magdalenę Lenartowicz z funkcji komendanta Obozu Harcerskiego IV Szczepu, Hufiec Opole-miasto w HOW Folusz
8.1.5. Zwalniam z dniem 01.10.2011 phm. Dariusza Kosakowskiego z funkcji komendanta Obozu Wędrownego 16 GDH, Hufiec Kędzierzyn-Koźle – Grunwald 2011
8.1.6. Zwalniam z dniem 01.10.2011 phm. Jana Szczepanika z funkcji komendanta Obozu Harcerskiego XV Szczepu, Hufiec Opole-miasto w Podlesicach
8.1.7. Zwalniam z dniem 01.10.2011 phm. Grażynę Orzechowską z funkcji komendanta Obozu Hufca ZHP Krapkowice w Pogorzelicy
8.1.8. Zwalniam z dniem 01.10.2011 druhnę Barbarę Pyrek z funkcji komendanta Obozu Szczepu “Czarnej Trzynastki”, Hufiec Brzeg w Rygolu
8.1.9. Zwalniam z dniem 01.10.2011 phm. Joannę Brach z funkcji komendanta Obozu I Szczepu Świt, Hufiec Nysa w Szklanej Hucie
8.1.10. Zwalniam z dniem 01.10.2011 phm. Mariusza Sputo z funkcji komendanta wycieczki Hufca Grodków w Błędne Skałki
8.1.11. Zwalniam z dniem 01.10.2011 hm. Joannę Moskal komendanta z funkcji Obozu Zagranicznego Hufca Namysłów w Czechach (Hlucin)
8.1.12. Zwalniam z dniem 01.10.2011 phm. Grzegorza Nowałkę z funkcji komendanta Obozu Hufca Praszka w Siamoszycach
8.1.13. Zwalniam z dniem 01.10.2011 phm. Małgorzatę Kitę z funkcji komendanta Obozu 12 DH “Orion” Hufiec Kędzierzyn-Koźle
8.1.14. Zwalniam z dniem 01.10.2011 druha Adama Oleszko z funkcji komendanta Obozu Hufca Brzeg w Jarosławcu
8.1.15. Zwalniam z dniem 01.10.2011 phm. Grażynę Popek z funkcji komendanta Obozu Integracyjno-Wypoczynkowego Hufca Kluczbork w Pogorzelicy
8.1.16. Zwalniam z dniem 01.10.2011 hm. Irenę Bryła z funkcji komendanta Obozu 107 DH “Powsinogi”, Hufiec Opole-miasto w Lginiu
8.1.17. Zwalniam z dniem 01.10.2011 hm. Elżbietę Pojasek-Ośko z funkcji komendanta Obozu Międzynarodowego Hufca Kędzierzyn-Koźle w Mrzeżynie.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów
4.1.1. W związku z zakończeniem realizacji zadań rozwiązuję z dniem 1 października 2011 r. Komendę II Integracyjnego Zlotu Chorągwi Nysa 2011 i odwołuję z jego składu następujące druhny:

 • phm. Joannę Brach – Hufiec Nysa – komendant zlotu
 • pwd. Annę Narloch – Hufiec Nysa – z-ca komendanta zlotu
 • phm. Magdalenę Lenartowicz – kwatermistrz zlotu

Serdecznie dziękuję za organizację imprezy.

10. Przydział służbowy

10.3 Zmiana przydziału służbowego
10.3.1 Informuję o zmianie przydziału służbowego phm. Krzysztofa Krzyk z Hufca ZHP Opole-miasto do Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle z dniem 20 września 2011 r.

12. Kary organizacyjne

12.1.1 W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji finansowej Hufca Brzeg i stwierdzeniu nieprawidłowości dot. sposobu księgowania dokumentacji finansowej, udzielam nagany
hm. Jerzemu Sobczuk. Jednocześnie informuję o usunięciu wykazanych nieprawidłowości.
12.1.2 W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji finansowej Hufca Brzeg i stwierdzeniu nieprawidłowości dot. sposobu księgowania dokumentacji finansowej, udzielam nagany hm. Andrzejowi Chmielewskiemu. Jednocześnie informuję o usunięciu wykazanych nieprawidłowości.
12.1.3 W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji finansowej Hufca Kluczbork i stwierdzeniu nieprawidłowości dot. sposobu księgowania dokumentacji finansowej, udzielam upomnienia phm. Pawłowi Wagner. Jednocześnie informuję o usunięciu wykazanych nieprawidłowości.
12.1.4 W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji finansowej Hufca Kluczbork i stwierdzeniu nieprawidłowości dot. sposobu księgowania dokumentacji finansowej, udzielam upomnienia phm. Danucie Wolarczyk. Jednocześnie informuję o usunięciu wykazanych nieprawidłowości.
12.1.5 Udzielam upomnienia hm. Krzysztofowi Pędziwiatr za nie przekazanie w terminie rozliczenia dokumentacji Biwaku 14 DH “Zadyma” w Grodkowie. Wyznaczam nieprzekraczalny termin złożenia rozliczenia do dnia 10 października 2011 roku
12.1.6 Udzielam upomnienia phm. Grzegorzowi Krzyśków za nie przekazanie w terminie rozliczenia dokumentacji obozu Hufca Niemodlin w Wiśle. Wyznaczam nieprzekraczalny termin złożenia rozliczenia do dnia 10 października 2011 roku.

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia

13.2 Pochwały
13.2.1 Udzielam pochwały za doskonałą organizację II Integracyjnego Zlotu Chorągwi Nysa 2011 druhnom i druhom:

 • phm. Joannie Brach – komendantce Zlotu
 • pwd. Annie Narloch – z-cy komendantki Zlotu
 • phm. Magdalenie Lenartowicz – kwatermistrzyni Zlotu
 • phm. Marzenie Bandurskiej – komendantce podobozu zuchowego
 • pwd. Agnieszce Sokołowskiej – komendantce podobozu harcerskiego
 • pwd. Radosławowi Dunaj – komendantowi podobozu straszoharcerskiego
 • pwd. Magdalenie Marecik – komendantce podobozu wędrowniczego
 • hm. Jolancie Kobylarskiej – komendantce podobozu Nieprzetartego Szlaku

Dziękuję również obsługom wszystkich podobozów.
Gratuluję całemu zespołowi organizacyjnemu świetnie zorganizowanej imprezy.

Czuwaj!

hm. Artur Ośko

Create AccountLog In Your Account