Życzenia świąteczne

W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono … zwyciężaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam:Światła, które rozjaśnia każdą
Read More
Życzenia świąteczne

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Po 40. Zjeździe ZHP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Rozkaz L.7 /2013 ( zbiórka wyborcza)

Rozkaz L.7 /2013 ( zbiórka wyborcza)

Opole, 10 sierpnia 2013 r.

Rozkaz L. 7/2013

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Zarządzenia

1.1. Zarządzenia

1.2.1 Unieważniam część rozkazu komendanta Hufca Nysa L.8/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r. oraz dokonuję korekty uczestników uprawnionych do udziału w Zbiórce Wyborczej Rejonu Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP.
Wykreślam z rozkazu jako nie posiadającego czynnego prawa wyborczego z powodu nie spełniania wymogu pełnienia funkcji instruktorskiej mianowanej rozkazem właściwego komendanta druha:
1. pwd. Sławomira Szyndler – Przedstawiciel WDG na Chorągiew Opolską.

Prawidłowy tekst Rozkazu komendanta Hufca Nysa L.8/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r. w punkcie 1.2.1. brzmi:
Ogłaszam listę uczestników z Hufca Nysa na zbiórkę wyborczą Rejonu Hufców Chorągwi
Opolskiej ZHP z czynnym prawem wyborczym:
1. hm. Paweł Maciej Bandurski – przewodniczący HKSI
2. hm. Adam Czarnołęski – przewodniczący Rady Chorągwi
3. hm. Adam Mazguła – komendant hufca
4. hm. Leszek Piątkowski – Członek Komendy ZDZP.
5. phm. Marzena Bandurska – namiestnik zuchowy
6. phm. Joanna Brach – komendantka I SH „ŚWiT”
7. phm. Radosław Dunaj – drużynowy 98 NHDG „Pomian”
8. phm. Magdalena Marecik – członkini zespołu programowego Chorągwi Opolskiej
9. phm. Anna Narloch – przewodnicząca KI „Ad Astra”
10. phm. Sebastian Zatylny – drużynowy 9NDH „Rebelianci”
11. pwd. Joanna Jarzynka – drużynowa 1 ŁDH „Czarne Dęby”
12. pwd. Adrianna Ledniowska – drużynowa 98 NGDH „Iskry”
13. pwd. Przemysław Linek – komendant ZDZP
14. pwd. Agata Pawlik – drużynowa 4 NGZ „Leśne Skrzaty”
15. pwd. Andrzej Zabłocki – drużynowy 1DH NS „Labirynt”
16. pwd. Katarzyna Więckiewicz – drużynowa 98 NDW „Malachit”
17. pwd Przemysław Spaczek – drużynowy 8NDH „Enklawa”.
18. pwd Violetta Sikora – Koordynator medyczny hufca.
19. pwd. Łukasz Czarnecki – ZDZP
20. pwd. Wojciech Kowalski – Drużynowy 14 PNDW „Agema”
21. Martyna Abratkiewicz – drużynowa 8 NGZ „Radosne Promyki”
22. Ewelina Kowalska – drużynowa 11 PDH „Pomarańcze”
23. Grzegorz Nowacki – drużynowy 4 GHBS
24. Olga Wanicka – drużynowa 8DH „Sami Swoi”
25. Michał Pietruszewski – drużynowy 3 DH „Salamandra”

1.2 Informacje

1.2.1.Informuję, iż Rada Chorągwi Opolskiej ZHP uchwałą nr 03/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności zbiórki wyborczej Chorągwi Opolskiej ZHP odbytej w dniu 25 maja 2013 r., działając na podstawie pkt. 59, 60 i 61 Uchwały nr 75/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 marca 2013 r. – Ordynacja wyborcza,
unieważniła zbiórkę wyborczą Chorągwi Opolskiej ZHP, która odbyła się w Opolu w dniu 25 maja 2013 r.
Rada Chorągwi zwołała zbiórkę wyborczą Chorągwi Opolskiej ZHP w nowym terminie na dzień 7 września 2013 r. o godz. 11.00 w Opolu .
Zbiórka odbędzie się w celu dokonania wyboru 4 delegatów na XXXVIII Zjazd ZHP.

Komenda Chorągwi zobowiązana została do wyznaczenia miejsca zbiórki do dnia 1 sierpnia 2013 r. i ogłoszenia tego faktu w rozkazie komenda chorągwi.
Komendanci hufców zobowiązani zostali do ogłoszenia w rozkazach listy osób uprawnionych do udziału w zbiórce do dnia 10 sierpnia 2013 r.

Do udziału w zbiórce z głosem decydującym uprawnieni są członkowie ZHP pełniący funkcje instruktorskie, mający przydział służbowy do jednego z Hufcó1.2. z Chorągwi Opolskiej ZHP i opłaconą podstawową składkę członkowską.
W przypadku zastrzeżeń do listy uczestników zbiórki wyborczej pisemne odwołanie wnosi się do właściwego komendanta hufca w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy.

1.2.2 Informuję, iż zwołała przez Radę Chorągwi ponowna zbiórka wyborcza Rejonu Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP odbędzie dzień 7 września 2013 r. o godz. 11.00 w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego w Opolu .

1.2.3 Ogłaszam listę uczestników z Hufców Chorągwi Opolskiej ZHP, mających czynne prawo wyborcze na zbiórce Rejonu Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP, która odbędzie się w dniu 7 września 2013 r. w Opolu.
Na podstawie rozkazów komendantów hufców, do udziału w zbiórce wyborczej z czynnym prawem wyborczym są niżej wymienieni druhny i druhowie:

I. Hufiec Brzeg – rozkaz L.5/ 2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r.

1. Marcin Cieśla – drużynowy
2. phm. Dariusz Drankowski – komendant szczepu, z-ca komendanta hufca
3. pwd. Małgorzata Dziuk – drużynowa
4. Kamila Jelonek – drużynowa
5. pwd. Tomasz Juraszek – drużynowy
6. hm. Halina Łukaszewicz – członek ChKR i HKR, komendant kręgu seniora
7. phm. Jacek Maciejowski phm. – przewodniczacy HKR
8. hm. Krzysztof Pędziwiatr hm. – drużynowy, p-cy ChKR, członek RN ZHP
9. phm. Mariusz Sputo phm. – drużynowy, członek Rady Chorągwi
10. pwd. Aneta Lepert – członek komendy hufca
11. Mateusz Magiera – drużynowy
12. Helena Koralewska – drużynowa
13. Maria Koralewska – drużynowa
14. Agata Techmańska – drużynowa
15. Marta Tesarowicz – drużynowa


II. Hufiec Głubczyce – rozkaz L.10/ 2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r.

16. phm. Damian Mojzyk – kwatermistrz
17. phm. Katarzyna Mojzyk – instruktor ds. harcerzy
18. pwd. Beata Kaniowska – instruktor ds. harcerzy starszych
19. phm. Józef Kaniowski – przewodniczący komisji wychowa duchowego
20. pwd. Maria Zajdel – drużynowa
21. phm. Ewa Piątkowska – przewodnicząca HKR
22. phm. Mirosław Smaha – drużynowy
23. phm. Gabryiela Smaha – instruktor ds. zuchowych
24. phm. Grażyna Liczkowska – drużynowa
25. phm. Teresa Grabowska – członek Kh
26. phm. Małgorzata Szuszkowska – drużynowa
27. phm. Liljana Hajda – drużynowa
28. phm. Lidia Grządziel – drużynowa
29. phm. Jolanta Wojnarska – drużynowa
30. hm. Ryszard Kańtoch – komendant stanicy harcerskiej w Ściborzycach
31. phm. Zdzisława Bok – z-ca komendanta
32. phm. Agnieszka Kowalczyk – skarbnik hufca
33. phm. Wiesław Janicki – drużynowy
34. phm. Barbara Janicka – drużynowa
35. phm. Alicja Dobrowolska – drużynowa
36. phm. Damian Dobrowolski – członek zespołu ds. wychowania duchowego
37. phm. Urszula Wojciechowska – członek KH
38. phm. Bożena Lechoszest – drużynowa
39. phm. Jolanta Bluj – drużynowa
40. hm. Jan Barzyński – przewodniczący HKSI

III. Hufiec Krapkowice – rozkaz L.10/ 2013 z dnia 2 lipca 2013 r.

41. pwd. Czarnecki Łukasz – drużynowy
42. phm. Doliński Jerzy – drużynowy
43. pwd. Nowak Agnieszka – drużynowa
44. phm. Nowak Krystyna – członek komendy hufca
45. hm. Nowak Robert – komendant hufca
46. pwd. Orzechowski Adam – członek komisji stopni instruktorskich
47. hm. Orzechowska Grażyna – z-ca komendanta hufca
48. pwd. Pawełczyk Maciej – przewodniczący zespołu programowego hufca
49. pwd. Pogorzelska Alina – drużynowa
50. pwd. Poskart Bartosz – drużynowy
51. hm. Poskart Jarosław – skarbnik hufca
52. hm. Wojtuś Bogusław – drużynowy
53. pwd. Zawieja Angelika – drużynowa

IV. Hufiec Kędzierzyn-Koźle – rozkaz L.6/ 2013 z dnia 10 sierpnia 2013 r.

54. hm. Józef Pajor – drużynowy, członek Sądu Harcerskiego Chorągwi,
55. hm. Artur Ośko – komendant chorągwi,
56. hm. Iwona Kozioł – przewodnicząca HKSI
57. hm. Elżbieta Pojasek-Ośko – administrator ESHD chorągwi
58. phm. Beata Malajka – członek Rady Chorągwi
59. phm. Joanna Polewska – komendant I Szczepu
60. phm. Piotr Łeśko – drużynowy 16 GDH
61. pwd. Borys Bartczak – członek HKR
62. pwd. Agnieszka Botulińska – drużynowa PDHS „Fatum”
63. pwd. Joanna Niegoda – drużynowa 1 GZ
64. pwd. Magdalena Palarczyk – drużynowa V DH
65. Tomasz Gryczka – skarbnik chorągwi
66. Szymon Długosz – kwatermistrz Hufca
67. Marzena Jurzyk – drużynowa 3 GZ

V. Hufiec Namysłów – rozkaz L.7/ 2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r.

68. pwd. Piskorek Marta – członek HKR
69. phm. Leszczyński Piotr – członek HKSI
70. phm. Leszczyński Daniel – członek HKSI
71. hm. Bezwerchny Tadeusz – członek HKSI
72. hm. Skulski Stanisław – członek HKSI
73. hm. Zysiak Wiesław – członek HKSI
74. pwd. Brycka Monika – Przewodnicząca HKR
75. pwd. Janczura Łukasz – członek HKW
76. pwd. Garczarek Dawid – członek Komendy/ Administrator Lokalny Ewidencji ZHP
77. pwd. Jeziorska Daria – członek HKR
78. pwd. Kruk Barbara – Drużynowa 1 WDH”Orły”
79. pwd. Zielonka Renata – drużynowa 9 GZ „Krasnoludki”
80. pwd. Piskorek Kama – Drużynowa 43 DW „ Brzask”
81. pwd. Pojkert Monika – z-ca Komendanta ds.programowych /Drużynowa 21 DH
82. Michałkiewicz Marta – Drużynowa 12 GZ „ Puchatki
83. Turoń Jakub – Drużynowy 64 NDS ”Abderyci”
84. Zalewska Patrycja – Drużynowa 8 WDH „Sokoły”
85. Trela Paulina – członek Hufcowej Służby Informacyjnej
86. phm. Rygas Alicja – Skarbnik Hufca
87. hm. Wojtasik Stanisław – z-ca Komendanta hufca ds.org
88. hm. Moskal Joanna – Komendant Hufca
89. phm. Szachnowski Aleksander – Przewodniczący HKW
90. pwd. Tober Tadeusz – Instruktor ds. gospodarczych

VI. Hufiec Niemodlin rozkaz L.5/ 2013 z dnia 10 sierpnia 2013 r.

91. pwd. Zofia Cholewa – komendant hufca
92. pwd. Barbara Szklarska – drużynowa
93. phm. Grzegorz Krzyśków – członek komendy hufca
94. Dominika Zbroja – drużynowy
95. Marlena Sawicka – drużynowa
96. pwd. Daria Duch – członek komendy hufca
97. pwd. Ireneusz Kiełb – członek HKR


VII. Hufiec Nysa – rozkaz L.8/ 2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r.

98. hm. Paweł Maciej Bandurski – przewodniczący HKSI
99. hm. Adam Czarnołęski – przewodniczący Rady Chorągwi
100. hm. Adam Mazguła – komendant hufca
101. hm. Leszek Piątkowski – Członek Komendy ZDZP.
102. phm. Marzena Bandurska – namiestnik zuchowy
103. phm. Joanna Brach – komendantka I SH „ŚWiT”
104. phm. Radosław Dunaj – drużynowy 98 NHDG „Pomian”
105. phm. Magdalena Marecik – członkini zespołu programowego Chorągwi Opolskiej
106. phm. Anna Narloch – przewodnicząca KI „Ad Astra”
107. phm. Sebastian Zatylny – drużynowy 9NDH „Rebelianci
108. pwd. Joanna Jarzynka – drużynowa 1 ŁDH „Czarne Dęby”
109. pwd. Adrianna Ledniowska – drużynowa 98 NGDH „Iskry”
110. pwd. Przemysław Linek – komendant ZDZP
111. pwd. Agata Pawlik – drużynowa 4 NGZ „Leśne Skrzaty”
112. pwd. Andrzej Zabłocki – drużynowy 1DH NS „Labirynt”
113. pwd. Katarzyna Więckiewicz – drużynowa 98 NDW „Malachit”
114. pwd Przemysław Spaczek – drużynowy 8NDH „Enklawa”.
115. pwd Violetta Sikora – Koordynator medyczny hufca.
116. pwd. Łukasz Czarnecki – ZDZP
117. pwd. Wojciech Kowalski – Drużynowy 14 PNDW „Agema”
118. Martyna Abratkiewicz – drużynowa 8 NGZ „Radosne Promyki”
119. Ewelina Kowalska – drużynowa 11 PDH „Pomarańcze”
120. Grzegorz Nowacki – drużynowy 4 GHBS
121. Olga Wanicka – drużynowa 8DH „Sami Swoi”
122. Michał Pietruszewski – drużynowy 3 DH „Salamandra”

VIII. Hufiec Opole-miasto – rozkaz L.5/ 2013 z dnia 10 sierpnia 2013 r.

123. hm. Beata Berger – drużynowa
124. phm. Tomasz Ciesielski – członek HKR
125. Marek Krok – drużynowy
126. phm. Aleksandra Dawidowicz – namiestnik zuchowy, drużynowa
127. Łukasz Kolanek – drużynowa
128. pwd. Małgorzata Grabińska – instruktor ds. promocji
129. pwd. Dominika Hebda – członek Komendy hufca
130. pwd. Rafał Janowski – drużynowy –
131. Alicja Kędziora – drużynowa –
132. hm. Marek Klimowski – Przewodniczący ChKSI
133. hm. Maria Markuszewska – drużynowa
134. Piotr Mnich – drużynowy
135. pwd. Zuzanna Antoniak – drużynowa
136. Adam Panczocha – drużynowy,
137. phm. Magdalena Lenartowicz – z-ca Komendanta Chorągwi,
138. pwd. Małgorzata Lenartowicz – drużynowa,
139. pwd. Katarzyna Saj – drużynowa
140. hm. Leszek Sroka członek Rady Chorągwi
141. phm. Jan Szczepanik – członek HKSI
142. pwd. Anna Turek – drużynowa
143. hm. Krystyna Zabilska – drużynowa
144. hm. Helena Wąchała członek CHKSI
145. hm. Waldemar Raźniewski członek CHKSI
146. hm. Joanna Raźniewska członek HKSI
147. phm. Rafał Tereba członek HKSI
148. hm. Stanisław Bałaj przewodniczący HKSI
149. Monika Muzyka – drużynowa
150. pwd. Jakub Lasek – Komendant XV szczepu
151. Barbara Ponicka (Deneka) – drużynowa
152. phm. Paweł Sadło – z-ca Komendanta Hufca
153. phm. Agnieszka Szczepanik – z-ca Komendanta Hufca
154. hm. Danuta Sokołowska – sekretarz CHSH
155. phm. Macej Stańczak – szef chorągwianego inspektoratu ratowniczego
156. pwd. Monika Kotnis- szef Zespołu programowego

IX. Hufiec Praszka – rozkaz L.8/ 2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r.

157. pwd. NOWAŁKA AGNIESZKA – komendant hufca
158. pwd. FURMAŃSKI ŁUKASZ – skarbnik hufca
159. pwd. ADAMCZYK MONIKA – członek KH
160. phm. NOWAŁKA GRZEGORZ – członek KH
161. pwd. MISIEK JUSTYNA – członek KH
162. pwd. SŁOWIKOWSKA MAŁGORZATA – członek KRH
163. pwd. SŁOWIKOWSKI MICHAŁ – przewodniczący KRH
164. phm. MARKOWSKA-MIŁOŃ JOANNA – członek KRH
165. hm. OLSZOWA ELŻBIETA – przewodnicząca KSI
166. phm. MISIEK SERAFIN – członek KSI
167. hm. BIELAWSKA ZOFIA – przewodniczący KS
168. phm. KUCHARSKA ALEKSANDRA – drużynowa
169. KOŁEK PATRYCJA – drużynowa
170. NAPIERAJ KATARZYNA – drużynowa
171. NOGA JOANNA – szef HSI
172. WODZIAK WIRGINIA – drużynowa
173. ANTONIEWICZ ALEKSANDRA – drużynowa
174. PILARSKI PATRYK – drużynowy
175. KLAUDIA MATUSZCZYK – drużynowa

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
8.1.10. Mianuję phm. Joannę Polewską kierownikiem półkolonii „Lato w Mieście” ( II Turnus) Hufca Kędzierzyn-Koźle w Kędzierzynie-Koźlu w terminie 19.08 – 23.08.2013 r.

Czuwaj!

hm. Artur Ośko

Create AccountLog In Your Account