Rozkaz L.6/2016

Opole, 30 kwietnia 2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Chorągwi Opolskiej ZHP

 

Rozkaz L.6/2016

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję o komunikacie nr 1/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku wydanym przez Komendanta Chorągwi Opolskiej ZHP w sprawie zasad rejestracji wypoczynku w czasie HAL 2016. Treść komunikatu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.

3. Chorągiew

3.2. Zmiany we władzach chorągwi

3.2.1. Informuję, że Rada Chorągwi Opolskiej ZHP z dniem 10 lutego 2016 roku uchwałą nr 2/2016 przyjęła w skład hm. Elżbietę Pojasek-Ośko – przedstawiciela Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle. Życzę Druhnie satysfakcji z pracy we władzach chorągwi.

3.2.1. Informuję, że Rada Chorągwi Opolskiej ZHP z dniem 10 lutego 2016 roku uchwałą nr 3/2016 przyjęła w skład phm. Violettę Sikorę – przedstawiciela Hufca ZHP Nysa. Życzę Druhnie satysfakcji z pracy we władzach chorągwi.

3.4. Mianowania na funkcje

3.4.1. Mianuję phm. Agnieszkę Pilarską – Pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi Opolskiej ZHP ds. odtworzenia środowiska harcerskiego w Byczynie. Życzę Druhnie wielu sukcesów na tym polu służby.

3.4.2. Mianuję phm. Piotra Piłata – Pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi Opolskiej ZHP ds. odtworzenia środowiska harcerskiego w Kluczborku. Życzę Druhowi wielu sukcesów na tym polu służby.

3.4.3. Mianuję hm. Mirosława Mandrygę – Pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi Opolskiej ZHP ds. utworzenia Chorągwianej Rady Przyjaciół Harcerstwa. Życzę Druhowi wielu sukcesów na tym polu służby.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów

4.1.1. W związku z zakończeniem realizacji zadań rozwiązuję z dniem 30 kwietnia 2016 roku komendę warsztatów hufcowych komisji rewizyjnych i odwołuję z jego składu następujące druhny i druhów:

hm. Magdalena Lenartowicz (SOKK) – komendantka kursu

phm. Łukasz Czarnecki (BOKK)

phm. Wojciech Opioła

pwd. Justyna Misiek

pwd. Łukasz Wyrozumski

Serdecznie dziękuję Druhnom i Druhom za sumienne pełnienie służby instruktorskiej.

16. Sprostowania

16.1. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L. 5/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w punkcie 4.2.2. błędnie podano nazwisko druha hm. Zbigniewa Pawła Skupińskiego. Było: Skorupiński., powinno być: Skupiński.

16.2. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L. 5/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w punkcie 4.2.3. błędnie podano stopień instruktorski druhny Angeliki Zawieji. Było: pwd., powinno być: phm.

16.3. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L. 5/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w punkcie 4.2.5. błędnie podano funkcję druha Macieja Topolnickiego. Było: bez funkcji., powinno być: zastępca szefa inspektoratu.

16.4. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L. 5/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w punkcie 4.2.5. błędnie podano funkcję phm. Marka Stańczaka. Było: zastępca szefa inspektoratu, powinno być: bez funkcji.

Czuwaj!

hm. Adam MAZGUŁA

Załącznik nr 1 do rozkazu: Komunikat HAL 2016

1 myśl na temat “Rozkaz L.6/2016

  1. Czuwaj! W sprostowaniu chyba jednak nadal jest błąd. Stańczak to chyba jest Maciej a nie Marek. Pozdrawiam

Możliwość komentowania jest wyłączona.