Życzenia świąteczne

W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono … zwyciężaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam:Światła, które rozjaśnia każdą
Read More
Życzenia świąteczne

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Po 40. Zjeździe ZHP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Rozkaz L.5/2016

Rozkaz L.5/2016

Opole, 13 kwietnia 2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Chorągwi Opolskiej ZHP

 

Rozkaz L.5/2016

 

3. Chorągiew

3.3. Zwolnienia

3.3.1. Na wniosek pwd. Anny Korczyńskiej, z dniem 13 kwietnia 2016 r. zwalniam Druhnę z funkcji rzecznika prasowego Chorągwi Opolskiej ZHP. Serdecznie dziękuję Druhnie za pełnioną służbę i życzę wielu sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej.

3.4. Mianowania na funkcje

3.4.1. Mianuję hm. Danutę Sokołowską – Hufiec Opole – Pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi Opolskiej ZHP ds. Międzynarodowego Zlotu Młodzieży w Krakowie. Życzę Druhnie satysfakcji z pełnionej funkcji.

3.4.2. Mianuję phm. Piotra Łeśko – Hufiec Kędzierzyn-Koźle – Pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi Opolskiej ZHP ds. HAL. Życzę Druhowi satysfakcji z pełnionej funkcji.

3.4.3. Mianuję pwd. Aleksandrę Dawidowicz – Administratorem Bezpieczeństwa Informacji – Pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi Opolskiej ZHP ds. Ewidencji. Życzę Druhnie satysfakcji z pełnionej funkcji.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów

4.1.1. W związku z 95 rocznicą wybuchu III Powstania Śląskiego, obchodami związanymi z uroczystością państwową oraz Złazem Chorągwi Opolskiej ZHP pn. „Śladem Bohaterów” na Górze św. Anny organizowanym w dniach 20-21 maja 2016 roku powołuję komendę Złazu w składzie: pwd. Anna Liphardt – komendant złazu phm. Angelika Zawieja – z-ca ds. organizacyjnych pwd. Monika Adamczyk – z-ca ds. programowych

4.2. Rozwiązywanie i powoływanie komisji W celu uporządkowania spraw związanych ze składem zespołów i komisji pracujących w Chorągwi Opolskiej ZHP powołuję zespoły i komisje w następujących składach. Jednocześnie informuję, że osoby będące w składach zespołów i komisji przed niniejszym powołaniem, a nie wymienione poniżej, zostają odwołane ze składów zespołów i komisji.

4.2.1. Skład Komisji Stopni Instruktorskich: hm. Joanna Brach – Hufiec Nysa – przewodnicząca hm. Helena Wąchała – Hufiec Opole – z-ca przewodniczącej hm. Iwona Kozioł – Hufiec Kędzierzyn-Koźle – z-ca przewodniczącej hm. Anna Andrzejewska – Hufiec Nysa – sekretarz hm. Agnieszka Pospiszyl – GK ZHP

4.2.2. Skład Zespołu Kardy Kształcącej: hm. Anna Andrzejewska (SOKK) – Hufiec Nysa – szefowa zespołu hm. Magdalena Lenartowicz (SOKK) – Hufiec Opole hm. Joanna Brach (BOKK) – Hufiec Nysa hm. Magdalena Marecik (BOKK) – Hufiec Nysa hm. Zbigniew Paweł Skorupiński (ZOKK) – stały współpracownik zespołu

4.2.3. Skład Zespołu Programowego: pwd. Anna Liphardt – Hufiec Głubczyce – szefowa zespołu pwd. Aneta Lepert – Hufiec Brzeg pwd. Angelika Zawieja – Hufiec Krapkowice pwd. Aleksandra Antoniewicz – Hufiec Praszka pwd. Monika Adamczyk – Hufiec Praszka pwd. Alicja Iwon – Hufiec Kędzierzyn-Koźle pwd. Nina Prach – Hufiec Nysa phm. Dariusz Kosakowski – Hufiec Kędzierzyn-Koźle – instruktor wsparcia specjalnościowego

4.2.4. Skład Zespołu Promocji i Internetu: phm. Łukasz Czarnecki – Hufiec Krapkowice – szef zespołu pwd. Adam Panczocha– Hufiec Opole phm. Dawid Garczarek – Hufiec Namysłów dh.Paweł Paściak – Hufiec Nysa – stały współpracownik zespołu w zakresie grafiki i video

4.2.5. Skład Inspektoratu Ratowniczego:

-phm. Violetta Sikora – Hufiec Nysa – szef inspektoratu

-phm. Marek Stańczak – Hufiec Opole – z-ca szefa inspektoratu

-phm. Mateusz Rak pwd. Adrian Drobek pwd. Marlena Śwital

-dh. Justyna Pustelnik

-dh. Dagmara Koziarska

-dh. Marcin Kubiak

-dh. Łukasz Szymczyszyn

-dh. Maciej Topolnicki

-dh. Wojciech Klimek

-dh. Martyna Polcyn

-dh. Oskar Wawrzkiewicz

4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów

4.3.1. W związku z organizacją warsztatów dla Hufcowych Komisji Rewizyjnych planowanych w Opolu w dniu 23 kwietnia 2016 roku powołuję z dniem dzisiejszym komendę warsztatów w składzie:

-hm. Magdalena Lenartowicz (SOKK) – komendantka kursu

-phm. Łukasz Czarnecki (BOKK)

-phm. Wojciech Opioła

-pwd. Justyna Misiek

-pwd. Łukasz Wyrozumski

5. Mianowania instruktorów

5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 31 marca 2016 roku zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrzyni druhnie phm. Joannie Czarneckiej.

5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 31 marca 2016 roku otwieram próbę na stopień harcmistrza druhowi phm. Piotrowi Łesko z Hufca Kędzierzyn-Koźle. Opiekun próby hm Leszek Sroka.

10. Przydział służbowy

10.3 Zmiana przydziału służbowego

10.3.1 Informuję o zmianie przydziału służbowego phm. Beaty Malajki z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle do Hufca ZHP Opole.

14. Odznaka Kadry Kształcącej

14.2 Wygaśnięcie ważności Odznaki Kadry Kształcącej

14.2.1 Informuję o wygaśnięciu ważności Odznaki Kadry Kształcącej następującym Druhnom: hm. Iwona Kozioł – Hufiec Kędzierzyn-Koźle (data wygaśnięcia uprawnień: 09.01.2016r.) hm. Agnieszka Szczepanik – Hufiec Opole (data wygaśnięcia uprawnień: 15.01.2016r.)

 

 

Czuwaj! /-/ hm. Adam MAZGUŁA

Create AccountLog In Your Account