Życzenia świąteczne

W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono … zwyciężaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam:Światła, które rozjaśnia każdą
Read More
Życzenia świąteczne

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Po 40. Zjeździe ZHP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Rozkaz L.5/2013

Rozkaz L.5/2013

Opole, 12 czerwca 2013 r.

Rozkaz L. 5/2013

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 3/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.2. Informuję o uchwałach Głównej Kwatery ZHP:
– nr 153/2013 z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przekazania nieruchomości Związku Harcerstwa Polskiego położonej w Byczynie,
Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 4/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
13. Inne
13.1. Podaję do wiadomości listę osób, które ukończyły Kurs Kadry Kształcącej „Sedno”:
– phm. Magdalena LENARTOWICZ – Chorągiew Opolska,
– pwd. Małgorzata LENARTOWICZ – Chorągiew Opolska,
– phm. Magdalena MARECIK – Chorągiew Opolska,
Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 4/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
13.2. Podaję do wiadomości listę osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym Kurs Harcmistrzowski „COGITO” 2013:
– phm. Joanna BRACH – Chorągiew Opolska,
– phm. Magdalena LENARTOWICZ – Chorągiew Opolska,
– phm. Agnieszka RADZIEWICZ – Chorągiew Opolska

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1 W związku z przyjęciem przez komendę Hufca ZHP Głubczyce rezygnacji hm. Ryszarda Kańtocha z funkcji komendanta hufca, wyznaczam z dniem 1 czerwca 2013 r. pełnomocnikiem ds. Hufca ZHP Głubczyce phm. Zdzisławę Bok w terminie do dnia wyboru nowych władz statutowych.

1.2. Informacje
1.2.1 Informuję o wyborze delegatów na XXXVIII Zjazd ZHP dokonanym w czasie zbiórki Rejonu Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP w dniu 25 maja 2013 r. Wybór został unieważniony uchwałą RCh nr 3/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r.
1.2.2 Informuję o uchwałach Rady Chorągwi Opolskiej ZHP:
– Uchwała nr 3/2013 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zbiórki wyborczej Chorągwi Opolskiej ZHP odbytej w dniu 25 maja 2013 r.
1.2.3 Informuję o uchwałach komendy chorągwi:
– Uchwała nr 78/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 03.06.2013 r. w sprawie skierowania do Chorągwianej Komisji Rewizyjnej wniosku o zbadanie prawidłowości procedury wyboru delegatów na XXXVIII Zjazd ZHP w trakcie Zbiórki Wyborczej Rejon Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP
– Uchwała nr 79/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 03.06.2013 r. w sprawie przyjęcia instrukcji „Procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego”
– Uchwała nr 80/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 03.06.2013 r. w sprawie przyjęcia zasad rejestracji książeczek instruktorskich
– Uchwała nr 81/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 03.06.2013 r. w sprawie odpisów podatkowych 1 procenta PIT 2012
– Uchwała nr 82/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 03.06.2013 r. w sprawie dofinansowania udziału instruktorów z Chorągwi Opolskiej ZHP w kursach harcmistrzowskich poziomu centralnego
1.2.4 Informuję o stanowisku komendy chorągwi z dnia 3.06.2013 r. w sprawie wniosku o unieważnienie wyborów Zbiórki Wyborczej Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 25.05.2013 r.

Dokumenty dostępne na stronie www.opolska.zhp.pl

2. Hufce
2.4. Zwolnienia komendantów hufców
2.4.1. W związku ze złożoną rezygnacją, z dniem 31 maja 2013 r. zwalniam z funkcji komendanta hufca Głubczyce hm. Ryszarda Kańtocha.
Informuję o przyjęciu rezygnacji uchwałą Komendy Hufca ZHP Głubczyce nr 2/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r.

5. Mianowania instruktorów
5.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

5.5.1. Z dniem 4 czerwca 2013 r., po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków oraz weryfikacji dokonanej przez ChKSI, przywracam w poczet członków i instruktorów ZHP druha phm. Jerzego Dolińskiego.

10. Przydział służbowy
10.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP

10.1.1 Zgodnie ze złożonym wnioskiem, z dniem 4 czerwca 2013 r. przydział służbowy do Hufca ZHP Krapkowice otrzymuje phm. Jerzy Doliński.

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
13.2 Pochwały
13.2.1 Udzielam pochwały wolontariuszce Paulinie Walacik – za ponadprzeciętne zaangażowanie w organizację seminarium „Europejski Tydzień Młodzieży – wyjdź, zobacz, zmień” w dniach 27-29 maja w Prudniku
13.2.2 Udzielam pochwały wolontariuszowi Marcinowi Skocz – za wsparcie organizacji seminarium „Europejski Tydzień Młodzieży – wyjdź, zobacz, zmień” w dniach 27-29 maja w Prudniku
13.2.3 Udzielam pochwały druhowi Grzegorzowi Nowackiemu z Prudnickiego Związku Drużyn – Hufiec Nysa za koordynację działań prudnickich harcerzy w czasie seminarium „Europejski Tydzień Młodzieży – wyjdź, zobacz, zmień” w dniach 27-29 maja w Prudniku
13.2.4 Udzielam pochwały 4 GHBS z Prudnickiego Związku Drużyn – Hufiec Nysa za współorganizację seminarium „Europejski Tydzień Młodzieży – wyjdź, zobacz, zmień” w dniach 27-29 maja w Prudniku

p style=”text-align: left;”>14. Odznaka Kadry Kształcącej
14.1 Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
14.1.1 Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej druhnie phm. Annie Narloch z dniem 30 kwietnia 2013 r.
14.1.2 Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej druhowi phm. Janowi Szczepanikowi z dniem 30 kwietnia 2013 r.

Czuwaj!
hm. Artur Ośko

Create AccountLog In Your Account