Życzenia świąteczne

W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono … zwyciężaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam:Światła, które rozjaśnia każdą
Read More
Życzenia świąteczne

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Po 40. Zjeździe ZHP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Rozkaz L.5/ 2011

Rozkaz L.5/ 2011

Związek Harcerstwa Polskiego                                 Opole, 17 czerwca 2011 r.
Komendant Chorągwi Opolskiej

 

Rozkaz L. 5/2011

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 3/2011 z dnia 30 marca 2011 r.
Podaję do wiadomości:
3.2. Mianowania
3.2.3. Mianuję na funkcję instruktorki zespołu Wychowania Patriotycznego
i Obywatelskiego druhny:
– pwd. Annę Narloch – Chorągiew Opolska
3.2.4. Mianuję na funkcję szefa Inspektoratu turystyczno-krajoznawczego pwd. Piotra Łeśko – Chorągiew Opolska.
3.2.5. Mianuję na funkcję zastępcy szefa Inspektoratu turystyczno-krajoznawczego
phm. Dariusza Kosakowskiego – Chorągiew Opolska.
3.2.6. Mianuję na funkcję instruktorki Inspektoratu turystyczno-krajoznawczego
phm. Beatę Malajkę – Chorągiew Opolska
Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 5/2011 z dnia 30 kwietnia 2011 r.
Podaję do wiadomości:
3.3.3. Powołuję w skład komendy IV Zlotu Drużynowych:
– hm. Elżbietę Pojasek-Ośko – członkini komendy ds. drużynowych gromad zuchowych – Chorągiew Opolska.
3.3.4.  Powołuję w skład komendy II Zlotu Kadry:
– hm. Artura Ośko – zastępca ds. organizacyjnych – Chorągiew Opolska
Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 6/2011 z dnia 31 maja 2011 r.
Podaję do wiadomości:

13.2. Podaję do wiadomości, że w warsztatach dla Chorągwianych Komisji Stopni Instruktorskich udział wzięli:

nr. dyplomu Stopień imię nazwisko chorągiew
1 hm. Iwona Kozioł, Opolska
2 hm. Joanna Moskal,  Opolska

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Informuję o zarządzeniu Nr 1/I/2011 Komendanta i Skarbnika Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 1.05.2011 r. dotyczącym zasad pozyskiwania oraz przekazywania do hufców środków finansowych na realizację działań dofinansowywanych z zewnętrznych źródeł.
1.1.2 Zarządzam w dniach 17-30 czerwca 2011 roku kontrolę w Hufcu Brzeg dotyczącą prawidłowego prowadzenia dokumentacji finansowej hufca za lata 2008-2011.
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję o uchwałach Rady Chorągwi:

 • Nr 1/2011 z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Chorągwi Opolskiej
 • Nr 2/2011 z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia kierunków działania Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2011
 • Nr 3/2011 z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia budżetu Chorągwi Opolskiej na rok 2011

1.2.2 Informuję o stanowisku Rady Chorągwi nr 2/2011 z dnia 26 maja 2011 w sprawie badania bilansu Chorągwi Opolskiej ZHP
1.2.3 Informuję o uchwałach komendy chorągwi:

 • Nr 12/I/2011 z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie rozszerzenia zakresu prowadzonej nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego
 • Nr 13/I/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji skarbnika Chorągwi Opolskiej ZHP
 • Nr 14/I/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie uzupełnienia składu Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP oraz powołania skarbnika Chorągwi Opolskiej ZHP
 • Nr 15/I/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia maksymalnej kwoty rozliczenia przejazdów służbowych w jednostkach organizacyjnych i hufcach Chorągwi Opolskiej ZHP

Dokumenty dostępne są na stronie http://www.opolska.zhp.pl/index.php/dokumenty

1.2.4 Informuję, iż podany w rozkazie L.10/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku adres poczty elektronicznej obowiązujący w kontaktach z przewodniczącym ChKR hm. Krzysztofem Pędziwiatrem (krzysztof.pedziwiatr@zhp.net.pl) od dnia 1 maja 2011 jest nieaktywny.

1.2.5 Informuję o wprowadzeniu zmian w dyżurach członków komendy chorągwi:

 • 1. hm. Artur Ośko – komendant chorągwi – poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 12:30-16:30
 • 2. hm. Elżbieta Pojasek-Ośko – zastępca komendanta chorągwi – po uprzednim umówieniu
 • 3. Tomasz Gryczka – skarbnik chorągwi – po uprzednim umówieniu
 • 4. phm. Magdalena Lenartowicz – członek komendy chorągwi ds. programowych – po uprzednim umówieniu

2.  Hufce
2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów
Podaję do wiadomości wyniki wyborów nadzwyczajnych zjazdów hufców ZHP:
– Kluczbork z dnia 22 marca 2011r.
– Głubczyce z dnia 18 marca 2011.r.
2.3.1. W sprawie wyboru Komendy Hufca ZHP:
Kluczbork:
– nie wybrano komendanta i komendy hufca,
Głubczyce:

 • hm. Ryszard Kańtoch – Komendant Hufca
 • phm. Zdzisława Bok – Zastępca Komendanta Hufca
 • phm. Justyna Popczyk – Zastępca Komendanta Hufca
 • phm. Agnieszka Kowalczyk – Skarbnik Hufca
 • phm. Urszula Pirch – Członek Komendy
 • phm. Wiesława Górecka – Członek Komendy
 • phm. Urszula Wojciechowska – Członek Komendy
 • phm. Bożena Lechoszest – Członek Komendy
 • pwd. Monika Bochus – Członek Komendy

3.4. Mianowania na funkcje
3.4.1. Mianuję z dniem 22 maja 2011 roku pwd. Agnieszkę Kubichę instruktorem ds. harcerskich w chorągwianym zespole programowym
4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów
4.1.1. W związku z zakończeniem realizacji zadania, zwalniam phm. Magdalenę Lenartowicz z funkcji komendanta Złazu Chorągwi Opolskiej organizowanego z okazji obchodów 90. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego na Górze św. Anny w dniach 20-22.05.2011 roku.
5. Mianowania instruktorów
5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9.05.2011 roku zamykam próbę na stopień harcmistrza z wynikiem negatywnym phm. Grzegorzowi Krzyśków z Hufca ZHP Niemodlin
5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 5.04.2011 otwieram próbę na stopień harcmistrza phm. Joannie Brach z Hufca ZHP Nysa
5.2.2 Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 5.04.2011 otwieram próbę na stopień harcmistrza phm. Magdalenie Lenartowicz z Hufca ZHP Opole-miasto
5.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
5.3.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9.05.2011 zamykam próbę na stopień podharcmistrza z wynikiem negatywnym pwd. Mironowi Gruntowskiemu z Hufca ZHP Niemodlin
5.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
5.4.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 5.04.2011 otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni pwd. Magdalenie Marecik z Hufca ZHP Nysa
5.6. Zamknięcie próby na stopień przewodnika/przewodniczki
5.6.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9.05.2011 zamykam próbę na stopień przewodniczki z wynikiem negatywnym druhnie Małgorzacie Jędrocha z Hufca ZHP Niemodlin

10. Przydział służbowy
10.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP
10.1.1 Przydział służbowy do Chorągwi ZHP otrzymuje druhna Justyna Świdzińska
10.3 Zmiana przydziału służbowego
10.2.1 Informuję o zmianie przydziału pwd. Anny Wojtkowiak z Kręgu Akademickiego Kapsel Hufiec Leszno Chorągiew Wielkopolska do Kręgu Akademickiego HAKI przy Chorągwi Opolskiej ZHP
13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
13.2 Pochwały
13.2.1. Udzielam pochwały za współorganizację Zlotu Szkół im. Bohaterów Powstań Śląskich na Górze św. Anny:

 • phm. Agnieszce Radziewicz – XV Szczep „Bratnich Ognisk” Hufiec Opole-miasto
 • phm. Janowi Szczepanikowi – XV Szczep „Bratnich Ognisk” Hufiec Opole-miasto
 • pwd. Piotrowi Kociołkowi – 8 DW „Czogori” Hufiec Opole-miasto
 • druhnie Jadwidze Karpińskiej – 30 DSH „Feniks” Hufiec Opole-miasto
 • druhowi Robertowi Mnichowi – 30 DSH „Feniks” Hufiec Opole-miasto
 • druhnie Magdalenie Jędrzejczyk – 8 DW „Czogori” Hufiec Opole-miasto
 • druhnie Dorocie Konik – 8 DW „Czogori” Hufiec Opole-miasto
 • druhowi Cezaremu Duda – Hufiec Opole-miasto

13.2.2. Udzielam pochwały organizację Złazu Chorągwi druhnom

 • phm. Magdalenie Lenartowicz – Hufiec Opole-miasto
 • pwd. Agnieszce Kubicha – Hufiec Opole-miasto
 • pwd. Magdalenie Marecik – Hufiec Nysa
 • pwd. Radosławowi Dunajowi – Hufiec Nysa
 • pwd. Piotrowi Kociołkowi – 8 DW „Czogori” Hufiec Opole-miasto
 • druhowi Jakubowi Turoniowi – Hufiec Namysłów

14. Odznaka Kadry Kształcącej
14.1 Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
14.1.1 Przyznaję Odznakę Kadry Kształcącej w stopniu brązowym nr BOKK/38/2011 z ważnością do dnia 1 maja 2014 roku phm. Joanne Polewskiej – Hufiec Kędzierzyn-Koźle
15. Inne
15.1.1. Na wniosek Kapituły OHOT zamykam próby oraz przyznaję odznaki OHOT:
w stopniu pierwszym:

 • pwd. Adamowi Janickiemu – 100 DW „Horyzont” Hufiec Głuchołazy.
 • pwd. Renacie Gmyrek – 100 DW „Horyzont” Hufiec Głuchołazy.
 • pwd. Przemysławowi Fecko – 100 DW „Horyzont” Hufiec Głuchołazy.

w stopniu drugim:
– pwd. Marcinowi Żukowskiemu – 100 DW „Horyzont” Hufiec Głuchołazy.
15.1.2. Na wniosek Kapituły OHOT otwieram próby na odznaki OHOT:
 w stopniu pierwszym

 •  pwd. Agacie Szwamel HO – 2 GZ „Słoneczne Ludki” Hufiec Kędzierzyn-Koźle.

w stopniu drugim:

 • pwd. Przemysławowi Fecko – 100 DW „Horyzont” Hufiec Głuchołazy
 • pwd. Renacie Gmyrek – 100 DW „Horyzont” Hufiec Głuchołazy
 • pwd. Adamowi Janickiemu – 100 DW „Horyzont” Hufiec Głuchołazy

w stopniu trzecim:

 • pwd. Marcinowi Żukowskiemu – 100 DW „Horyzont” Hufiec Głuchołazy

16. Sprostowania
16.1. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L.4/2011 z dnia 14 marca 2011 w punkcie 14.1 błędnie podano numer przyznanej odznaki kadry kształcącej. Było: nr BOKK/37/2010, powinno być:
nr BOKK/37/2011

 

Czuwaj!

hm. Artur Ośko

comments
 • Brakuje załączników, na które powołuje się druh w rozkazie (np. Uchwała Komendy Chorągwi Nr 12/I/2011 z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie rozszerzenia zakresu prowadzonej nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego). Proszę o zamieszczenie na stronie.

 • może i brakuje ale druhna jako członkini rady chorągwi zna te dokumenty, a brak na stronie to błąd merytoryczny podejrzewam że zostanie naprawiony w najbliższym czasie. Zresztą braki na stronie z tego co wiem powinny być zgłaszane do administratora internet@opolska.zhp.pl. Wydaje mi się że bardziej na miejscu zachowanie takiej formy anie wytykanie byle drobnostki na forum publicznym

 • Druhu Rafale, zamieszczenie komentarza nie jest wytykaniem błędów. Chciałabym, jako instruktor Chorągwi Opolskiej, a nie jako członek Rady Chorągwi, mieć do dokumentów swobodny dostęp (jak zresztą wielu innych instruktorów, których dotyczą informacje zawarte w załącznikach).

 • Create Account  Log In Your Account