Życzenia świąteczne

W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono … zwyciężaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam:Światła, które rozjaśnia każdą
Read More
Życzenia świąteczne

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Po 40. Zjeździe ZHP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Rozkaz L.4/2014

Rozkaz L.4/2014

Opole, 21 maja 2014 r.

Rozkaz L. 4/2014

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 2/2014 z dnia 31 marca 2014 r.

3. Główna Kwatera ZHP
3.1. Zwolnienia
3.1.15. Zwalniam z funkcji kierownika Wydziału Systemów Informatycznych hm. Jacka KAFLOWSKIEGO – Chorągiew Opolska.
3.1.17. Zwalniam z funkcji instruktorów Wydziału Systemów Informatycznych:
– pwd. Jarosława MIAZGĘ – Chorągiew Opolska,
– phm. Jana SZCZEPANIKA – Chorągiew Opolska,
3.1.25. Zwalniam z funkcji instruktora Wydziału Starszoharcerskiego:
– hm . Anna NARLOCH – Chorągiew Opolska.
3.1. Mianowania
3.2.14. Mianuję na funkcję instruktora Zespołu ds. systemu Ewidencja ZHP:
– hm. Jacka KAFLOWSKIEGO – Chorągiew Opolska,
3.3 Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
3.3.2. Powołuję komendę Zlotu INTERCAMP 2015 w składzie:
– hm. Magdalena LENARTOWICZ – Chorągiew Opolska,
– hm. Anna NARLOCH – Chorągiew Opolska,
– hm. Artur OŚKO – Chorągiew Opolska.

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1 Informuję o zarządzeniu komendanta i skarbnika chorągwi Nr 1/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rozliczania dotacji w Chorągwi Opolskiej ZHP.
1.1.2 Informuję o zarządzeniu komendanta i skarbnika chorągwi Nr 2/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Chorągwi Opolskiej ZHP.

1.2. Informacje
1.2.1. Informuję o uchwale Chorągwianej Komisji Rewizyjnej:
– uchwala nr 1/2014 z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego, oraz zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Chorągwi Opolskiej

1.2.2. Informuję o uchwałach komendy chorągwi:
– Uchwała nr 103/I/2014 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 17.04.2014 r. w sprawie zmiany w uchwale nr 95/I/2014 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 14.03.2014 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie zwołania III Zjazdu Chorągwi Opolskiej ZHP.
– Uchwała nr 104/I/2014 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 17.05.2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komendy chorągwi na III Zjazd Chorągwi Opolskiej.


1.2.3 Podaję do wiadomości listę uczestników III Zjazdu Chorągwi Opolskiej z czynnym prawem prawem wyborczym:

1. hm. Artur Ośko komendant chorągwi
2. Tomasz Gryczka skarbnik chorągwi
3. hm. Magdalena Lenartowicz z-ca komendanta chorągwi
4. hm. Krzysztof Pędziwiatr komendant Hufca Brzeg
5. hm. Ryszard Kańtoch komendant Hufca Głubczyce
6. phm. Joanna Polewska komendant Hufca Kędzierzyn-Koźle
7. hm. Robert Nowak komendant Hufca Krapkowice
8. hm. Joanna Moskal komendant Hufca Namysłów
9. pwd. Zofia Cholewa komendant Hufca Niemodlin
10. hm. Adam Mazguła komendant Hufca Nysa
11. hm. Jacek Kaflowski komendant Hufca Opole-Miasto
12. pwd. Agnieszka Nowałka komendant Hufca Praszka
13. pwd. Aneta Lepert delegat Hufca Brzeg
14. pwd. Anna Liphardt delegat Hufca Głubczyce
15. pwd. Borys Bartczak delegat Hufca Kędzierzyn-Koźle
16. hm. Grażyna Orzechowska delegat Hufca Krapkowice
17. phm. Dawid Garczarek delegat Hufca Namysłów
18. pwd. Daria Duch delegat Hufca Niemodlin
19. hm. Joanna Brach delegat Hufca Nysa
20. phm. Sebastian Zatylny delegat Hufca Nysa
21. phm. Małgorzata Lenartowicz delegat Hufca Opole-Miasto
22. phm. Jakub Lasek delegat Hufca Opole-Miasto
23. phm. Grzegorz Nowałka delegat Hufca Praszka


2. Hufce.
2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów.
2.3.1 Informuję dokonaniu przez Nadzwyczajny Zjazd Hufca Głubczyce wyboru komendanta i komendy Hufca ZHP Głubczyce w składzie:
– hm. Ryszard Kańtoch – komendant hufca
– phm. Zdzisława Bok – z-ca komendanta hufca
– phm. Katarzyna Mojzyk – z-ca komendanta hufca ds. programowych
– pwd. Agnieszka Kowalczyk – skarbnik hufca
– pwd. Urszula Pirch – członek komendy
– pwd. Urszula Wojciechowska – członek komendy
– pwd. Małgorzata Szuszkowska – członek komendy
– pwd. Krzysztof Patryjach – członek komendy
– phm. Gabriela Smaha – członek komendy


2.3.2 Informuję, iż Nadzwyczajny Zjazd Hufca Brzeg wybrał na delegata na III Zjazd Chorągwi Opolskiej pwd. Anetę Lepert.
2.3.3 2 Informuję, iż Nadzwyczajny Zjazd Hufca Głubczyce wybrał na delegata na III Zjazd Chorągwi Opolskiej pwd. Annę Liphardt.
2.3.4 Informuję, iż Nadzwyczajny Zjazd Hufca Kędzierzyn-Koźle wybrał na delegata na III Zjazd Chorągwi Opolskiej pwd. Borysa Bartczaka.
2.3.5 Informuję, iż Nadzwyczajny Zjazd Hufca Krapkowice wybrał na delegata na III Zjazd Chorągwi Opolskiej hm. Grażynę Orzechowską.
2.3.6 Informuję, iż Nadzwyczajny Zjazd Hufca Namysłów wybrał na delegata na III Zjazd Chorągwi Opolskiej phm. Dawida Garczarka.
2.3.6 Informuję, iż Nadzwyczajny Zjazd Hufca Niemodlin wybrał na delegata na III Zjazd Chorągwi Opolskiej pwd. Darię Duch.
2.3.7 Informuję, iż Nadzwyczajny Zjazd Hufca Nysa wybrał na delegatów na III Zjazd Chorągwi Opolskiej:
– hm. Joannę Brach,
– phm. Sebastiana Zatylnego.
2.3.8 Informuję, iż Nadzwyczajny Zjazd Hufca Opole-Miasto wybrał na delegatów na III Zjazd Chorągwi Opolskiej:
– phm. Małgorzatę Lenartowicz,
– phm. Jakuba Laska.
2.3.9 Informuję, iż Nadzwyczajny Zjazd Hufca Praszka wybrał na delegata na III Zjazd Chorągwi Opolskiej phm. Grzegorza Nowałkę.


2.4. Zwolnienia komendantów hufców.
2.4.1. Podaję do wiadomości decyzję Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Głubczyce z dnia 7 maja 2014 r o przyjęciu rezygnacji phm. Katarzyny Mojzyk z funkcji komendanta hufca.
Serdecznie dziękuję druhnie za kierowanie hufcem i życzę pomyślności w pracy zawodowej, życiu osobistym i służbie instruktorskiej.


4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów.
4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów.
4.1.1. Powołuję Zespół Organizacyjny III Zjazdu Chorągwi Opolskiej ZHP w składzie:
– phm. Małgorzata Lenartowicz – szef zespołu,
– pwd. Łukasz Czarnecki
– pwd. Adam Panczocha
– druh Marek Krok
– druhna Aleksandra Dubacka
– druh Łukasz Kolanek
– druh Rafał Kaniak
– druhna Marta Karpińska
– druhna Samanta Budzińska
– druh Michał Kruk
– druh Andrzej Burzmiński


5. Mianowania instruktorów.
5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza.
5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza.
5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 maja 2014 r. otwieram próbę na stopień harcmistrzyni phm. Joannie Polewskiej z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle.
5.2.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 maja 2014 r. otwieram próbę na stopień harcmistrza phm. Maciejowi Stańczakowi z Hufca ZHP Opole-Miasto.
5.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza.
5.3.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 maja zamykam próbę z wynikiem negatywnym na stopień podharcmistrzyni pwd. Adriannie Płuciennik z Hufca Opole-Miasto.

Czuwaj!
hm. Artur Ośko

Create AccountLog In Your Account