Po 40. Zjeździe ZHP

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Zostało już tylko 5 godzin na oddanie głosu na Dom Harcerza w Opolu!

Zostało już tylko 5 godzin na oddanie głosu na Dom Harcerza w Opolu!

Środowisko opolskie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa wpierającym drużyny Związku Harcerstwa Polskiego działające w naszym mieście ubiegają
Read More
V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej

V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej

Informujemy, że Komisja Rewizyjna Chorągwi Opolskiej zwołała na dzień 4 listopada 2017 r. V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej ZHP w
Read More
Warsztaty w Chorągwi Opolskiej

Warsztaty w Chorągwi Opolskiej

Z przyjemnością informujemy, że w przyszłym miesiącu, zgodnie z zapowiedzią z czerwca br., odbędą się dwie formy organizowane przez chorągwiany
Read More
Terminy zbiórek ChKSI

Terminy zbiórek ChKSI

Informujemy o wyznaczonych nowych terminach zbiórek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich. Odbędą się one w dniach: 3 października, 7 listopada oraz 5 grudnia
Read More
Nowy motyw strony!

Nowy motyw strony!

Przez ostatnich kilka tygodni Zespół Promocji i Internetu pracował nad zmianą dotychczasowego motywu strony Chorągwi Opolskiej. W dniu dzisiejszym dumnie prezentujemy
Read More
Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Informujemy o zwołaniu przez Komendę Chorągwi zbiórki wyborczej na dzień 30 września 2017 roku w Nysie. Podczas zbiórki zostaną wybrani delegaci na
Read More
Zbiórka Komendantów Hufców

Zbiórka Komendantów Hufców

Informujemy o zwołaniu przez Pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. Chorągwi Opolskiej phm. Grzegorz Krzyśków zbiórki z Komendantami Hufców na dzień 6.09.2017
Read More
Nowy termin spotkania ChKSI

Nowy termin spotkania ChKSI

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich informuje, że następne spotkanie odbędzie się 12 września o godzinie 16:30 w siedzibie Komendy Chorągwi przy
Read More
Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!

To wezwanie do szerszego spojrzenia na otaczający nas świat i podjęcia prawdziwych działań. Przez 11 dni przyszłorocznych wakacji więcej niż
Read More
ZLOT Chorągwi Opolskiej ZHP

ZLOT Chorągwi Opolskiej ZHP

Od dzisiaj w sprawach związanych ze Zlotem prosimy kontaktować się pod adresem zlot@opolska.zhp.pl
Read More

Rozkaz L.3/2013

Opole, 15 marca 2013 r.

Rozkaz L. 3/2013

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 1/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję o uchwałach Głównej Kwatery ZHP:
– nr 142/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nie przekazywania nieruchomości położonych w Grabniaku, Gnojnie i Byczynie,

3. Główna Kwatera ZHP
3.1. Zwolnienia
3.1.8. Zwalniam z funkcji szefa Inspektoratu Turystyczno-Krajoznawczego pwd. Piotra ŁEŚKO – Chorągiew Opolska.
3.1.9. Zwalniam z funkcji zastępcy szefa Inspektoratu Turystyczno-Krajoznawczego phm. Dariusza KOSAKOWSKIEGO – Chorągiew Opolska.
3.1.10. Zwalniam z funkcji członkini Inspektoratu Turystyczno-Krajoznawczego phm. Beatę MALAJKĘ – Chorągiew Opolska.
Serdecznie dziękuję Druhnom i Druhom za aktywność w pełnieniu służby. Życzę satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 2/2013 z dnia 15 marca 2013 r.
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję o uchwałach Rady Naczelnej ZHP:
– nr 74/XXXVI z dnia 2 marca 2013 r. w sprawie wniosku o zwołanie XXXVIII Zjazdu ZHP,
– nr 75/XXXVI z dnia 3 marca 2013 r. – Ordynacja wyborcza ZHP,
– nr 76/XXXVI z dnia 3 marca 2013 r. w sprawie określenia liczby delegatów
na XXXVIII Zjazd ZHP oraz terminarza odbycia zbiórek wyborczych,
– nr 77/XXXVI z dnia 3 marca 2013 r. w sprawie terminarza zjazdów sprawozdawczych hufców w 2013 roku,
– nr 78/XXXVI z dnia 3 marca 2013 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się
o członkostwo ZHP.

1.2.2. Informuję o Decyzji Przewodniczącego ZHP z dnia 2 marca 2013 r. w sprawie zwołania XXXVIII Zjazdu ZHP.

1.2.3. Informuję o uchwałach Głównej Kwatery ZHP:
– nr 152/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w GK ZHP.

1.2.2. Informuję o decyzjach:
– Naczelnika ZHP nr 45/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie powołania pełnomocnika Naczelnika ZHP na II Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej ZHP w dniu 10 lutego 2013 r.,
– Naczelnika ZHP nr 47/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa informacji w chorągwiach ZHP,
– Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 48/2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej związanej z procesem wydawania kart członkowskich ZHP.
ww. dokumenty znajdują się na www.dokumenty.zhp.pl

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1 W związku z przyjęciem przez Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle rezygnacji z funkcji komendanta hufca, wyznaczam z dniem 10 marca 2013 r. pełnomocnikiem ds. Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle hm. Elżbietę Pojasek-Ośko do dnia wyboru nowych władz statutowych.
1.2. Informacje
1.2.1 Informuję o uchwałach podjętych przez II Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej ZHP:
– Uchwała nr 1 II Nadzwyczajnego Zjazdu Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 10.02.2013 r. w sprawie zmiany wielkości składu komendy chorągwi
– Uchwała nr 2 II Nadzwyczajnego Zjazdu Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 10.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Chorągwi do roku 2014
1.2.1 Informuję o uchwałach Rady Chorągwi Opolskiej ZHP:
– Uchwała nr 1/2013 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie oceny realizacji kierunków działania
– Uchwała nr 02/2013 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia kierunków działania Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2013
1.2.1 Informuję o uchwałach komendy chorągwi:
– Uchwała nr 75/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 10.02.2013 r. w sprawie unieważnienia uchwały Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP nr 40/I/2011 z dnia 23.11.2011 w sprawie zrzeczenia się prawa przekazania nieruchomości Związku Harcerstwa Polskiego na

rzecz Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego w wykonaniu Uchwały XXXIII Zjazdu ZHP wprowadzającej zmiany do Statutu ZHP oraz przyjęcia prawa do nieruchomości ZHP w Byczynie.
– Uchwała nr76/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 15.03.2013 r. w sprawie powołania rejonu Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP oraz ilości delegatów wybieranych na XXXVIII Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego oraz zwołania Zbiórki Wyborczej Rejonu Hufców
1.2.1. Podaję do wiadomości listę absolwentów kursu przewodnikowskiego „Bractwo Ognia” organizowanego w Wieszczynie w dniach 26.01-1.02.2013 r.:
– Seweryn Molazdrewicz z Hufca Nysa
– Maciej Kumala z Hufca Nysa
– Kornela Kulak z Hufca Nysa
– Adrianna Krok z Hufca Nysa
– Patryk Wewior z Hufca Kędzierzyn-Koźle
– Agnieszka Pierzga z Hufca Opole-Miasto
– Karolina Mulik z Hufca Krapkowice
– Anna Ziomek z Hufca Brzeg
– Natalia Gołyga z Hufca Opole-Miasto
– Marek Krok z Hufca Opole-Miasto
– Łukasz Kolanek z Hufca Opole-Miasto
– Aleksandra Dubacka z Hufca Opole-Miasto
– Daria Wandzioch z Hufca Opole-Miasto
– Marlena Pawlik z Hufca Kędzierzyn-Koźle
– Barbara Palarczyk z Hufca Kędzierzyn-Koźle
– Adrianna Hajduk z Hufca Opole-Miasto
– Mateusz Pawełczyk z Hufca Krapkowice
– Agnieszka Andraszak z Hufca Brzeg
– Ewelina Regner z Hufca Brzeg

2. Hufce
2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów
Na podstawie § 44 ust. 1 Statutu ZHP potwierdzam wygaśnięcie mandatów pozostałych członków komendy Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle z dniem 9 marca 2013 r.
2.4. Zwolnienia komendantów hufców
2.4.1. Podaję do wiadomości decyzję Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 marca 2013 r. o przyjęciu rezygnacji hm. Elżbiety Pojasek-Ośko z funkcji komendanta hufca.
Serdecznie dziękuję druhnie Elżbiecie za kierowanie hufcem i życzę pomyślności w pracy zawodowej, życiu osobistym i dalszej służbie instruktorskiej.

3. Chorągiew
3.2. Zmiany we władzach chorągwi
3.2.1. Informuję, że Chorągwiana Komisja Rewizyjna uzupełniła swój składu powołując nowych członków:
– hm. Beatę Berger z Hufca Opole-Miasto
– pwd. Marka Łabudzińskiego z Hufca Opole-Miasto

3.5. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich
3.5.1. Powołuję z dniem 1 marca 2013 r. w skład Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich druhów:
– hm. Waldemara Raźniewskiego z Hufca Opole-Miasto
– hm. Macieja Bandurskiego z Hufca Nysa

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów
4.1.1. Powołuję w skład komendy IIII Zlotu Chorągwi Opolskiej
– pwd. Małgorzatę Lenartowicz z Hufca Opole-Miasto – z-ca komendanta zlotu ds. programowych
– druha Tomasza Gryczkę z Hufca Kędzierzyn-Koźle – skarbnik zlotu

4.1.3. Zwalniam z obowiązków z-cy komendanta oraz członka komendy III Zlotu Chorągwi Opolskiej
phm. Pawła Sadło z Hufca Opole-miasto.

4.3 Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów
4.3.1. Powołuję z dniem 20.02.2013 r. komendę kursu przewodnikowskiego „Bractwo Ognia”, organizowanego w Wieszczynie w dniach 26.01.-1.02.2013, w składzie:
– phm. Agnieszka Radziewicz BOKK
– phm. Jan Szczepanik
– phm. Rafał Tereba
– pwd. Małgorzata Lenartowicz

4.3.2 Zwalniam z obowiązków komendantki warsztatów kadry programowej „Kurs za horyzont” w dniach 12-14.10.2012 w Wieszczynie phm. Magdalenę Lenartowicz, SOKP/21/2012.
4.3.3 Rozwiązuję komendę warsztatów drużynowych i przybocznych „Pracownia Inspiracji” w dniach 12-14.10.2012 w Wieszczynie w składzie:
– phm. Magdalena Lenartowicz – komendantka warsztatów, SOKP/21/2012.

–  phm. Magdalena Marecik – członkini komendy

– phm. Gracja Bober – członkini komendy

4.3.4 Rozwiązuję komendę warsztatów dla członków hufcowych Komisji Stopni Instruktorskich w dniach 9-10.11.2012 w Wieszczynie w składzie:
– hm. Jacek Kaflowski – komendant warsztatów, ZOKK/23/2009
– hm. Artur Sarnowski – członek komendy, ZOKK/27/2009
– hm. Joanna Moskal – członkini komendy, BOKK/488/2009
– hm. Marek Klimowski – członek komendy

4.3.5. Rozwiązuję komendę warsztatów dla opiekunów prób instruktorskich w dniach 9-10.11.2012 w Wieszczynie w składzie:
– hm. Artur Sarnowski – komendant warsztatów, ZOKK/27/2009
– hm. Jacek Kaflowski – członek komendy, ZOKK/23/2009
– hm. Joanna Moskal – członkini komendy, BOKK/488/2009
– hm. Marek Klimowski – członek komendy.

Bardzo dziękuję kadrze wszystkich form za wielkie zaangażowanie w realizację prowadzonych przez siebie form. Dzięki Waszemu zaangażowaniu weszliśmy jako Chorągiew na wyższy pułap pracy z kadrą.

5. Mianowania instruktorów
5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 marca 2013 r. zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrzyni druhnie phm. Joannie Brach z Hufca Nysa.
5.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
5.5.1. Z dniem 1 lutego 2013 r., po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków oraz weryfikacji dokonanej przez ChKSI, przywracam w poczet członków i instruktorów ZHP druhnę i druhów:
– hm. Joannę Raźniewską
– hm. Stanisława Bałaja
– hm. Waldemara Raźniewskiego

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
8.1.1. Zwalniam z dniem 01.03.2013 r. phm. Pawła Sadło z funkcji komendanta Zimowiska 107 DH „Powsinogi” z Hufca Opole-miasto na Górze św. Anny w terminie 26.01-3.02.2013 r.
8.1.2. Zwalniam z dniem 01.03.2013 r. hm. Artura Ośko z funkcji komendanta Zimowiska Szkoleniowego Chorągwi Opolskiej ZHP w Wieszczynie w terminie 26.01-01.02.2013 r.

8.1.3. Zwalniam z dniem 01.03.2013 r. druhnę Balladynę Dziuba z funkcji kierownika półkolonii Chorągwi Opolskiej ZHP w Kędzierzynie-Koźlu w terminie 28.01-01.02.2013 r. oraz 04-08.02.2013 r.
8.1.4. Zwalniam z dniem 01.03.2013 r. phm. Grzegorza Krzyśków z funkcji komendanta Warsztatów Siatkarskich Hufca Niemodlin w Niemodlinie w dniu 30.01.2013 r.
8.1.5. Zwalniam z dniem 01.03.2013 r.. hm. Elżbietę Pojasek-Ośko z funkcji komendanta Zimowiska Chorągwi Opolskiej ZHP w Pokrzywnej w terminie 26.01-03.02.2013 r.
8.1.6. Zwalniam z dniem 01.03.2013 r. phm. Sebastiana Zatylnego z funkcji komendanta Zimowiska Wędrownego „Zimówka-II Trasa” terminie 06.-10.02.2013 r.
8.1.7. Zwalniam z dniem 01.03.2013 r. phm. Joannę Polewską z funkcji komendanta Zimowiska I Szczepu „AHA” z Hufca Kędzierzyn-Koźle w Głuchołazach w terminie 06-09.02.2013 r.
8.1.8. Zwalniam z dniem 01.03.2013 r. phm. Magdalenę Lenartowicz z funkcji komendanta Zimowiska Chorągwi Opolskiej ZHP w Wieszczynie w terminie 01-06.02.2013 r.
8.1.9. Zwalniam z dniem 01.03.2013 r. hm. Marka Klimowskiego z funkcji komendanta Zimowiska XV Szczepu z Hufca Opole-miasto w Bukowinie Tatrzańskiej w terminie 04-10.02.2013 r.

10. Przydział służbowy
10.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP

10.1.1 Zgodnie ze złożonym wnioskiem z dniem 25 lutego 2013 r. przydział służbowy do Hufca ZHP Opole-miasto otrzymuje hm. Stanisław Bałaj.

10.1.1 Zgodnie ze złożonym wnioskiem z dniem 25.02.2013 r. przydział służbowy do Hufca ZHP Opole-miasto otrzymuje hm. Joanna Raźniewska.

10.1.1 Zgodnie ze złożonym wnioskiem z dniem 25.02.2013 r. przydział służbowy do Hufca ZHP Opole-miasto otrzymuje hm. Waldemar Raźniewski.

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
13.2 Pochwały
13.2.1 Udzielam pochwały kadrze zaangażowanej w organizację form kształcących organizowanych w Chorągwi Opolskiej ZHP:
1) Kadrze kursu przewodnikowskiego „Bractwo Ognia” w składzie:
– phm. Agnieszka Radziewicz BOKK
– phm. Jan Szczepanik
– phm. Rafał Tereba
– pwd. Małgorzata Lenartowicz

2) komendantce warsztatów kadry programowej „Kurs za horyzont” phm. Magdalenie Lenartowicz,
3) kadrze warsztatów drużynowych i przybocznych „Pracownia Inspiracji” w składzie:
– phm. Magdalena Lenartowicz – komendantka warsztatów,
– phm. Magdalena Marecik – członkini komendy
– phm. Gracja Bober – członkini komendy

4) kadrze warsztatów dla członków hufcowych Komisji Stopni Instruktorskich w składzie:
– hm. Jacek Kaflowski – komendant warsztatów,
– hm. Artur Sarnowski – członek komendy,
– hm. Joanna Moskal – członkini komendy,
– hm. Marek Klimowski – członek komendy

5) instruktorowi prowadzącemu na kursie komendantów hufców hm. Robertowi Nowakowi

13.2. Udzielam pochwały za przygotowanie i przeprowadzenie działań w ramach Betlejemskiego Światła Pokoju w Chorągwi Opolskiej ZHP:
– pwd. Małgorzacie Lenartowicz
– 41 Harcerskiej Drużynie Zeglarskiej z Hufca Opole-miasto

14. Odznaka Kadry Kształcącej
14.1 Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
14.1.1 Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej druhnie phm. Agnieszce Radziewicz z dniem 15 stycznia 2013 r.

15. Inne
15.1 Przyjmuję rezygnację z obowiązków członków kapituły OHOT
– phm. Paweł Sadło – Hufiec Opole-Miasto– przewodniczący
– pwd. Anna Turek – Hufiec Opole-Miasto
– pwd. Rafał Janowski – Hufiec Opole-Miasto

W związku z niemożnością kontynuowania pracy zespołu rozwiązuję z dniem 1 marca 2013 r. kapitułę OHOT oraz zwalniam z pełnionych obowiązków druhów:
– pwd. Marcin Żukowski – Hufiec Głuchołazy
– pwd. Przemysław Fecko – Hufiec Głuchołazy
– Piotr Maluszczak HO – Hufiec Opole-Miasto

Czuwaj!
hm. Artur Ośko

Create AccountLog In Your Account