Życzenia świąteczne

W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono … zwyciężaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam:Światła, które rozjaśnia każdą
Read More
Życzenia świąteczne

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Po 40. Zjeździe ZHP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Rozkaz L. 2/2012

Rozkaz L. 2/2012

Komendant Chorągwi Opolskiej ZHP                   Opole, 28 marca 2012 r.

Rozkaz L. 2/2012

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 3/2012 z dnia 22 lutego 2012 r.
Podaję do wiadomości informacje dotyczące Chorągwi Opolskiej ZHP:

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.1. Odznaczenia harcerskie
11.1.1. List Pochwalny Naczelnika ZHP
Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów:

Lp.    Stopień    Imię    Nazwisko    Hufiec    Chorągiew
127    phm.    Aleksandra    DAWIDOWICZ    Opole-miasto    Opolska
128    pwd.    Karolina    DZIERŻGWA    Opole-miasto    Opolska
129    pwd.    Małgorzata    POBÓG-LENARTOWICZ    Opole-miasto    Opolska
130    pwd.    Katarzyna    SAJ    Opole-miasto    Opolska

Serdecznie gratuluję wyróżnionym Druhnom i Druhom – drużynowym, których  postawa jest godnym naśladowania przykładem zaangażowania w pracę na rzecz zuchów i harcerzy.
1.    Zarządzenia i informacje

1.1    Przedłużam do dnia 5 maja termin przeprowadzenia inwentaryzacji w rozwiązywanych  hufcach Chorągwi Opolskiej ZHP:
–    w rozwiązywanym Hufcu Grodków
–    w rozwiązywanym Hufcu Głuchołazy
–    w rozwiązanym Hufcu Kluczbork.

1.2. Informacje
1.2.1    Informuję o uchwałach Rady Chorągwi:
–    Uchwała nr 6/2011 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 17 października 2011r. w sprawie powołania spółki z o.o. przez Chorągiew Opolską ZHP
–    Uchwała nr 7/2011 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 26 października 2011r. w sprawie kandydatury przedstawiciela Rady Chorągwi Opolskiej ZHP w Radzie Nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą OPOLSKA.BIZ
–    Uchwała nr 1/2012 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie oceny realizacji kierunków działania Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2011
–    Uchwała nr 2/2011 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia kierunków działania Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2012
–    Uchwała nr 3/2012 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Chorągwi Opolskiej ZHP
–    Uchwała nr 4/2012 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie reasumpcji Uchwały nr 3/2012 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 15 marca 2012 r.
–    Uchwała nr 5/2012 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmian w składzie Rady Chorągwi Opolskiej ZHP

1.2.2    Informuję o uchwałach Komendy Chorągwi:
–    Uchwała nr 46/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 31.12.2011 w sprawie nowego przydziału służbowego kadry oraz przydziału terytorialnego jednostek organizacyjnych z terenu rozwiązanego Hufca Głuchołazy
–    Uchwała nr 47/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 31.12.2011 w sprawie nowego przydziału służbowego kadry oraz przydziału terytorialnego jednostek organizacyjnych z terenu rozwiązanego Hufca Grodków
–    Uchwała nr 48/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 31.12.2011 w sprawie umorzenia zobowiązań rozwiązanego Hufca Głuchołazy
–    Uchwała nr 49/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 31.12.2011 w sprawie umorzenia zobowiązań rozwiązanego Hufca Kluczbork
–    Uchwała nr 50/I/2012 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 16.01.2012 w sprawie w sprawie przyjęcia maksymalnej kwoty rozliczenia dojazdów służbowych w jednostkach organizacyjnych i hufcach Chorągwi Opolskiej ZHP
–    Uchwała nr 51/I/2012 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 27.03.2012 w sprawie w sprawie przyjęcia planu działań programowych Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2012
–    Uchwała nr 52/I/2012 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 27.03.2012 w sprawie w sprawie przyjęcia planu kształcenia Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2012
–    Uchwała nr 53/I/2012 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 27.03.2012 w sprawie w sprawie przyjęcia projektu budżetu Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2012 oraz przekazania go do zatwierdzenia odpowiednim władzom statutowym

1.2.3    Informuję o zakończeniu procedury protokolarnego przekazania rozwiązywanego Hufca Głuchołazy. Przekazującym był zarząd tymczasowy hufca, odbierającym komenda chorągwi. Przekazanie sprzętu do Hufca Nysa uregulowane zostanie osobną uchwałą komendy chorągwi po zakończeniu inwentaryzacji.
1.2.4    Informuję o zakończeniu procedury protokolarnego przekazania Hufca Opole-miasto. Przekazującym był ustępujący komendant i skarbnik Hufca Opole-miasto, odbierającym zarząd tymczasowy Hufca Opole-miasto.
Zakończenie procedury przekazania hufca dokonane  zostało wraz  z protokolarnym wskazaniem braków w dokumentacji oraz wnioskiem o dokonania inwentaryzacji w Hufcu Opole-miasto. Inwentaryzacja nastąpi w terminie do dnia 5 maja 2012 roku. Komisja Inwentaryzacyjna zostanie wybrana po zakończeniu Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca Opole-miasto.
1.2.5    Informuję o zakończeniu rejestracji wydzielonej działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego, będącej własnością Chorągwi Opolskiej ZHP – opolska.biz sp. z o.o. oraz o rozpoczęciu przez nią działalności operacyjnej.
1.2.6    Informuję o trwającej nadal procedurze przekazania rozwiązanego Hufca Grodków. Wzywam powołany uchwałą Komendy Chorągwi Zarząd Tymczasowy Hufca Grodków w składzie: pwd. Sebastian Matuszewski oraz phm. Mariusz Sputo, do zakończenia procedury przekazania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2012 r.
1.2.7    Podaję do wiadomości listę absolwentów Kursu Przewodnikowskiego „Nowe Horyzonty” organizowanego w dniach 18-23.01.2012 r.  w Pokrzywnej:

1)    Aleksander Wieczorek – Hufiec Krapkowice
2)    Julia Kajzerek – Hufiec Kędzierzyn-Koźle
3)    Łukasz Czarnecki – Hufiec Krapkowice
4)    Michał Pietruszewski – Hufiec Nysa
5)    Olga Wanicka – Hufiec Nysa
6)    Jarosław Kalisz – Hufiec Nysa
7)    Katarzyna Więckiewicz – Hufiec Nysa
8)    Mateusz Gruszka – Hufiec Nysa
9)    Elżbieta Pytlik – Hufiec Opole-miasto
10)    Agnieszka Nowak – Hufiec Krapkowice
11)    Martyna Matuszek – Hufiec Niemodlin
12)    Barbara Szklarska – Hufiec Niemodlin
13)    Patryk Pilarski – Hufiec Praszka
14)    Aleksandra Antoniewicz – Hufiec Praszka
15)    Wirginia Wodziak – Hufiec Praszka
16)    Klaudia Krzemińska – Hufiec Praszka
17)    Tadeusz Witczak – Hufiec Kędzierzyn-Koźle
18)    Marzena Jurzyk – Hufiec Kędzierzyn-Koźle

Uchwały wraz z załącznikami dostępne są na stronie http://www.opolska.zhp.pl

2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów
Podaję do wiadomości wyniki wyborów Zjazdu Hufca Niemodlin z dnia 29 grudnia 2011 r.:
2.3.1. W sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Niemodlin:
–    phm. Jerzy Wójtowicz – przewodniczący
–    pwd. Elżbieta Michalska
–    pwd. Marta Krzyśków

2.3.1. W sprawie wyboru członków Komendy Hufca ZHP Niemodlin:
–    pwd. Zofia Cholewa – komendant
–    dh. Joanna Krzyśków – skarbnik
–    phm. Grzegorz Krzyśków – zastępca komendanta
–    pwd. Daria Duch – członek komendy do spraw programowych
–    phm. Maria Dawidziak – członek komendy

3. Chorągiew
3.4. Mianowania na funkcje
3.4.1. Mianuję pwd. Dominikę Rogozińską  instruktorem ds. starszoharcerskich w Chorągwianym Zespole Programowym z dniem 26 marca 2012 r.
3.5. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich
3.5.1. Przyjmuję rezygnację i zwalniam z dniem 6 lutego 2012 r. hm. Adama Czarnołęskiego z pełnienia obowiązków w Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich.
Serdecznie dziękuję Druhowi za pracę w komisji i życzę wielu sukcesów w dalszej pracy instruktorskiej.
3.5.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich powołuję z dniem 6 marca 2012 r. hm. Elżbietę Pojasek-Ośko w skład Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich.
4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów
4.3.1. Zwalniam z pełnienia obowiązków kadrę Chorągwianego Kursu Przewodnikowskiego „Nowe Horyzonty” w  następującym składzie:
–    hm. Artur Ośko  – komendant kursu,
–    hm. Elżbieta Pojasek-Ośko
–    hm. Joanna Moskal
–    phm. Magdalena Lenartowicz
–    phm. Joanna Brach
–    phm. Jan Szczepanik
–    phm. Agnieszka Radziewicz
–    pwd. Małgorzata Lenartowicz

Bardzo dziękuję całej kadrze za zaangażowanie w organizację kursu.

5. Mianowania instruktorów
5.1. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 grudnia 2012 zamykam próbę na stopień harcmistrzyni z wynikiem pozytywnym oraz przyznaję stopień harcmistrzyni phm. Grażynie Orzechowskiej  z Hufca Krapkowice.
Życzę druhnie wiele radości z dalszej służby instruktorskiej.

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
8.1.1. Zwalniam hm. Marka Klimowskiego z funkcji komendanta Zimowiska XV Szczepu z Hufca Opole-miasto w Schronisku Głodówka w terminie 14-21.01.2012 r.
8.1.2. Zwalniam hm. Elżbietę Pojasek-Ośko z funkcji komendanta zimowiska Hufca Kędzierzyn-Koźle w Schronisku PTSM w Pokrzywnej w terminie: 22-28.01.2012 r.
8.1.3. Zwalniam phm. Magdalenę Lenartowicz z funkcji komendanta zimowiska IV Szczepu z Hufca Opole-miasto w Schronisku PTSM w Pokrzywnej w terminie: 14-18.01.2012 r.
8.1.4. Zwalniam phm. Pawła Sadło z funkcji komendanta Zimowiska 107 DH “Powsinogi” z Hufca Opole-miasto w Domu Pielgrzyma w Górze św. Anny w terminie: 14-20.01.2012 r.
8.1.5. Zwalniam phm. Magdalenę Lenartowicz z funkcji komendanta Zimowiska Chorągwi Opolskiej  dla Szczepu Czarnej 13 z Brzegu w Schronisku PTSM w Głuchołazach w terminie: 23-28.01.2012 r.
8.1.6. Zwalniam phm. Magdalenę Lenartowicz z funkcji komendanta Zimowiska Szkoleniowego Chorągwi Opolskiej w Schronisku PTSM w Pokrzywnej w terminie 18-23.01.2012 r.
8.1.7. Zwalniam phm. Ewę Zawada z funkcji komendanta Nieobozowej Akcji Zima Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle w PSP nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu w terminie 16-27.01.2012 r.
8.1.8. W związku z dokonaniem rozliczenia z dniem  23.01.2012 zwalniam hm. Krzysztofa Pędziwiatra  z funkcji komendanta biwaku 14 DH “Zadyma” Hufiec Grodków w Grodkowie w terminie 04.07- 08.07.2011 r.
8.1.9. W związku z dokonaniem rozliczenia z dniem  20.12.2012 zwalniam phm. Grzegorza Krzyśków z funkcji komendanta Obozu Hufca Niemodlin w Wiśle w terminie 23.07 – 04.08.2011 r.
12. Kary organizacyjne
12.1. Udzielam upomnienia pwd. Michałowi Mroczek  za przekroczenie uprawnień administratora serwisu internetowego Chorągwi Opolskiej oraz publikację nieautoryzowanych treści godzących w dobre imię innych instruktorów.
14. Odznaka Kadry Kształcącej
14.2 Wygaśnięcie ważności Odznaki Kadry Kształcącej
14.2.1 Informuję o wygaśnięciu ważności Brązowej Odznaki Kadry Kształcącej nr BOKK/485/2009 druha phm. Dawida Zawada z Hufca Kędzierzyn-Koźle z dniem 15.01.2012 r.
14.2.2 Informuję o wygaśnięciu ważności Brązowej Odznaki Kadry Kształcącej nr BOKK/486/2009 druha phm. Stanisława Wróbel z Hufca Nysa z dniem 15.03.2012 r.
14.3 Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej
14.2.1 Informuję o przedłużeniu ważności Brązowej Odznaki Kadry Kształcącej nr BOKK/488/2009 druhnie hm. Joannie Moskal z Hufca Namysłów do dnia 13.03.2015 r.
14.2.2 Informuję o przedłużeniu ważności Brązowej Odznaki Kadry Kształcącej nr BOKK/487/2009 druhnie hm. Elżbiecie Pojasek-Ośko z Hufca Kędzierzyn-Koźle do dnia 13.03.2015 r.

Czuwaj!
hm. Artur Ośko

Create AccountLog In Your Account