Życzenia świąteczne

W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono … zwyciężaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam:Światła, które rozjaśnia każdą
Read More
Życzenia świąteczne

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Po 40. Zjeździe ZHP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Rozkaz L. 14/2013

Rozkaz L. 14/2013

Opole, 31 grudnia 2013 r.

Rozkaz L. 14/2013

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 10/2013 z dnia 29.11.2013

12. Odznaki Kadry Kształcącej

12.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej

12.2. Na wniosek komendanta Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP przyznaję Odznaki Kadry Kształcącej w stopniu srebrnym:

– z datą ważności do 21 listopada 2016 r. hm. Magdalenie LENARTOWICZ – Chorągiew Opolska i nadaję numer odznaki SOKK 690/2013.

13. Inne

Na wniosek Rady programowej Harcerskiej Szkoły Ratownictwa przyznaję złotą Odznakę  Honorową HSR Druhnom i Druhom:

– phm. Maciejowi STAŃCZAKOWI – Chorągiew Opolska.

1.      Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1 Powołuję z dniem 31.12.2013 r. Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej.

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję o uchwałach komendy chorągwi:

–         Uchwała nr 88/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 09.12.2013 r. w sprawie pożyczki z GK ZHP

–         Uchwała nr 89/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 09.12.2013 r. w sprawie zadysponowania środkami finansowymi Chorągwi Opolskiej będących w dyspozycji Hufca ZHP Opole-miasto

–         Uchwała nr 90/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 09.12.2013 r. w sprawie zadysponowania środkami finansowymi Chorągwi Opolskiej będących w dyspozycji Hufca ZHP Nysa

–         Uchwała nr 91/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 09.12.2013 r. w sprawie zadysponowania środkami finansowymi Chorągwi Opolskiej będących w dyspozycji Hufca ZHP Krapkowice

–         Uchwała nr 92/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 11.12.2013 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej ukarania hm. Ryszarda Kańtocha z Hufca ZHP Głubczyce

–         Uchwała nr 93/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 11.12.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 83/I/2013 z dnia 20.08.2013 r dotyczącej nieprawidłowości w organizacji wyjazdu grupy harcerzy w czasie HAL 2013 przez instruktorów z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle

–         Uchwała nr 94/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 11.12.2013 r. w sprawie ustanowienia nagrody instruktorskiej komendanta Chorągwi Opolskiej ZHP

1.2.2. Informuję o wyborze przez XXXVIII Zjazd ZHP hm. Jacka Kaflowskiego z Hufca Opole-miasto na członka Rady Naczelnej ZHP.

2.      Hufce

2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

2.3.1 Podaję do wiadomości wyniki wyborów dokonanych w czasie Zjazdu Sprawozdawczego Hufca Brzeg w dniu 23 listopada 2013 r.:

–         hm. Krzysztof Pędziwiatr – komendant hufca

–         phm. Dariusz Drankowski – zastępca komendanta hufca ds. organizacyjnych

–         pwd. Aneta Lepert – zastępca komendanta hufca ds. programowych i kształceniowych

–         Wojciech Nizio – skarbnik hufca

–         pwd. Kamila Jelonek – członek komendy hufca

2.3.1 Podaję do wiadomości wyniki wyborów dokonanych w czasie Zjazdu Sprawozdawczego Hufca Głubczyce w dniu 26 listopada 2013 r.:

–         phm. Katarzyna Mojzyk – komendant hufca

–         hm. Ryszard Kańtoch – zastępca komendanta hufca ds. organizacyjnych

–         phm. Zdzisława Bok – zastępca komendanta hufca ds. programowych i kształceniowych

–         phm. Agnieszka Kowalczyk – skarbnik hufca

–         phm. Urszula Grabowska – członek komendy hufca

–         pwd. Małgorzata Szuszkowska – członek komendy hufca

–         pwd. Liliana Hajda – członek komendy hufca

3.      Chorągiew

3.2. Zmiany we władzach chorągwi

3.2.1. Informuję,  że w związku z wyborem druha  hm. Krzysztofa Pędziwiatra na funkcję komendanta Hufca Brzeg z dniem 23 listopada 2013 r. wygasł jego mandat Przewodniczącego i członka Chorągwianej Komisji Rewizyjnej

3.4. Mianowania na funkcje

3.4.1. Mianuję hm. Artura Ośko (ZOKK) przewodniczącym Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej z dniem 31.12.2013 r.

3.4.2. Mianuję hm. Magdalenę Lenartowicz (SOKK) członkiem Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej z dniem 31.12.2013 r.

3.4.3. Mianuję hm. Zbigniewa Skupińskiego (SOKK) członkiem wspierającym Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej z dniem 31.12.2013 r.

3.4.4. Mianuję hm. Joannę Brach (BOKK) członkiem Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej z dniem 31.12.2013 r.

3.4.5. Mianuję phm. Magdalenę  Marecik (BOKK) członkiem Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej z dniem 31.12.2013 r.

3.4.6. Mianuję phm. Annę Narloch (BOKK) członkiem Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej z dniem 31.12.2013 r.

3.4.7. Mianuję phm. Małgorzatę  Lenartowicz (BOKK) członkiem Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej z dniem 31.12.2013 r.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów

4.1.1. W związku z podjęciem organizacji na terenie Opolszczyzny Ogólnopolskiego Złazu Seniorów 2014 powołuję z dniem dzisiejszym zespół organizacyjny złazu i mianuję koordynatorem zadania z ramienia Chorągwi Opolskiej ZHP hm. Krzysztofa Pędziwiatra

5.      Mianowania instruktorów

5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 3.12.2013 r. zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrzyni druhnie phm. Agnieszce Szczepanik z Hufca ZHP Opole-miasto

5.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

5.3.1. . Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 3.12.2013 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Małgorzacie Grabińskiej z Hufca ZHP Opole-miasto

5.3.2. . Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 3.12.2013 r zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Annie Turek z Hufca ZHP Opole-miasto

5.3.3. . Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 3.12.2013 r zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza druhowi pwd. Jakubowi Lasek z Hufca ZHP Opole-miasto

12. Kary organizacyjne

12.1. Na prośbę Naczelnika ZHP oraz w związku z uchwałą Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP nr 93/I/2013 z dnia 11.12.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 83/I/2013 z dnia 20.08.2013 r dotyczącej nieprawidłowości w organizacji wyjazdu grupy harcerzy w czasie HAL 2013 przez instruktorów z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle, zmieniam decyzję z dnia 23.08.2013 r. w sprawie ukarania w części dotyczącej zakazu pełnienia obowiązków związanych z organizacją Hal i HAL

i pozostawiam druhowi phm. Piotrowi Łeśko z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle jako wymierzoną karę nagany.

12.2. Na prośbę Naczelnika ZHP oraz w związku z uchwałą Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP nr 93/I/2013 z dnia 11.12.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 83/I/2013 z dnia 20.08.2013 r dotyczącej nieprawidłowości w organizacji wyjazdu grupy harcerzy w czasie HAL 2013 przez instruktorów z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle, zmieniam decyzję z dnia 23.08.2013 r. w sprawie ukarania w części dotyczącej zakazu pełnienia obowiązków związanych z organizacją Hal i HAL

i pozostawiam druhnie pwd. Joannie Niezgoda z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle jako wymierzoną karę nagany

12.2. Po rozpatrzeniu przez Chorągwianą Komisję Rewizyjną wniosku komendy chorągwi w sprawie zbadania nieprawidłowości w czasie Zbiórki Rejonu Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP oraz w związku z uchwałami Chorągwianej Komisji Rewizyjnej Nr 3/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie nieprawidłowości w czasie Zbiórki Wyborczej Rejonu Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP oraz Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP nr 92/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 11.12.2013 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej ukarania hm. Ryszarda Kańtocha z Hufca ZHP Głubczyce, udzielam hm. Ryszardowi Kańtochowi z Hufca ZHP Głubczyce kary nagany.

14. Odznaka Kadry Kształcącej

14.1 Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej

14.1.1 Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej phm. Magdalenie Marecik z datą ważności do dnia 31.12.2016 r.

14.2 Wygaśnięcie ważności Odznaki Kadry Kształcącej

14.2.1 Informuję o wygaśnięciu SOKK o numerze 78/2010 hm. Łukasza Górowskiego z Hufca Brzeg

14.2.1 Informuję o wygaśnięciu BOKK o numerze 490/2010 phm. Ewy Zawada z Hufca Kędzierzyn-Koźle

14.2.1 Informuję o wygaśnięciu BOKK o numerze 491/2010 phm. Moniki Gąsior z Hufca Kędzierzyn-Koźle

14.3 Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej

14.2.1 Przedłużam ważność BOKK hm. Iwony Kozioł z Hufca Kędzierzyn-Koźle do dnia 9.01.2017 r.

16. Sprostowania

Z powodu błędu, w rozkazie L.11/2013 w punkcie 8 Harcerska Akcja Letnia i Zimowa ponowione zostało błędnie zwolnienia z funkcji pełnionych w czasie HAL 2013. Zwolnienia z wyżej wymienionych funkcji jako prawidłowe  zostały dokonane w rozkazie L. 8/2013 z dnia 7 września 2013 r.

Czuwaj!

hm. Artur Ośko

Create AccountLog In Your Account