Życzenia świąteczne

W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono … zwyciężaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam:Światła, które rozjaśnia każdą
Read More
Życzenia świąteczne

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Po 40. Zjeździe ZHP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Rozkaz L. 13/2009

Rozkaz L. 13/2009

Opole 13 październik 2009 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Chorągwi Opolskiej

Rozkaz L. 13/2009


1. Zarządzenia i informacje.
1.1. Zarządzenia

1.1.1. Informuję o wydaniu komunikatu Komendy Chorągwi nr 5/2009 z dnia 13.10.2009r. Treść komunikatu stanowi załącznik nr 1

1.2. Informacje.
1.2.1. Podaje do wiadomości że Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Chorągwianej propozycji programowej „Opolska Harcerska Odznaka Turystyczna” – OHOT oraz zatwierdziła:
– regulamin OHOT
– regulamin kapituły OHOT
Wyżej wymienione regulaminy stanowią załącznik nr 2 do niniejszego rozkazu.

3. Chorągiew
3.3. Zwolnienia

3.3.1. Zwalniam phm. Krzysztofa Pędziwiatra z funkcji chorągwianego administratora lokalnego systemu Ewidencja ZHP z dniem 13.10.2009r.
Serdecznie dziękuję za sumienne wypełnianie obowiązków i życzę wielu sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej.
3.3.2. Zwalniam phm. Krzysztofa Pędziwiatra z funkcji pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Jubileuszowego Zlotu 100-lecia Harcerstwa Polskiego “KRAKÓW 2010″

3.4. Mianowania na funkcje
3.4.1. Mianuję hm. Elżbietę Pojasek – Ośko na funkcję chorągwianego administratora lokalnego systemu Ewidencja ZHP z dniem 13.10.2009r.
3.4.2. Mianuję na phm. Sebastiana Zatylnego instruktorem do spraw harcerskich w Chorągwianym Zespole Programowym.
3.4.3 Mianuję pwd, Małgorzatę Setlak instruktorem do spraw harcerskich w Chorągwianym Zespole Programowym.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów

4.1.1. Rozwiązuję z dniem 13.10.2009r Komendę Zlotu Chorągwi Opolskiej i odwołuję z jego składu druhnę i druhów:
– phm. Dawida Zawada – komendanta zlotu
– hm. Artura Ośko – z-ca komendanta zlotu
– phm. Beatę Malajka – skarbnika zlotu

4.1.2 Odwołuję z funkcji druhny i druhów:
– hm. Elżbietę Pojasek – Ośko – komendantka podobozu zuchowego
– pwd. Sebastiana Matuszewskiego – komendanta podobozu harcerskiego
– pwd. Aleksandrę Izworską – komendantkę podobozu starszoharcerskiego
– phm. Tomasza Ciesielskiego – komendant podobozu NS-u
Dziękuję komendantom, obsługą podobozów oraz drużynie sztabowej za wzorowe wykonanie powierzonych zadań.
4.1.3 Odwołuję z funkcji komendanta II Chorągwianej Zbiórki Programowej hm. Artura Ośko.
4.1.4. Powołuję phm. Krzysztofa Pędziwiatra na funkcję komendanta Gniazda Opolskiego na Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego “KRAKÓW 2010″

4.2. Rozwiązywanie i powoływanie komisji
4.2.1 Zgodnie z Regulaminem OHOT powołuję Kapitułę w składzie:
– hm. Jacek Chlebda – hufiec Opole miasto,
– phm. Dariusz Kosakowski HO – hufiec Kędzierzyn-Koźle,
– phm. Beata Malajka HO – hufiec Kędzierzyn-Koźle,
– pwd. Małgorzata Setlak – hufiec Głuchołazy,
– pwd. Piotr Łeśko HO- hufiec Kędzierzyn-Koźle,
– hm. Elżbieta Pojasek-Ośko – instruktor komendy chorągwi
4.2.2 Wyznaczam z ramienia komendy chorągwi pełnomocnika ds. OHOT hm. Artura Ośko – z-cę komendanta chorągwi ds. programowych.

5. Mianowania instruktorów
5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 06.10.2009r zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrza druhnie i druhowi:
phm. Elżbiecie Pojasek – Ośko
phm. Arturowi Ośko


Czuwaj!
hm. Irena Bryła


Załącznik nr 1
Zalącznik nr 2

Create AccountLog In Your Account