Zlot Wędrowników Chorągwi Opolskiej „WędroSpace”

Regulamin Zlotu  
Read More
Zlot Wędrowników Chorągwi Opolskiej „WędroSpace”

Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy 2018!

Inspektorat Ratowniczy Chorągwi Opolskiej zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Wędrowniczym Kursie Pierwszej Pomocy HSR! Kurs będzie prowadzony według
Read More
Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy 2018!

Życzenia świąteczne

W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono … zwyciężaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam:Światła, które rozjaśnia każdą
Read More
Życzenia świąteczne

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Po 40. Zjeździe ZHP

Rozkaz L.11/2016

Rozkaz L.11/2016

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Chorągwi Opolskiej ZHP
hm. Adam Mazguła

Opole, 28 września 2016 r.

Rozkaz L. 11/2016

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
Podaję do wiadomości, że w dniu 19.09.2016r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Opolskiej. biz Sp. z o.o. Z uwagi na sytuacją finansową i dokumentacyjną Spółki podjęto decyzję o jej likwidacji. Na Likwidatora powołano phm. Dariusza Ropa.
2. Hufce
2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów
2.3.1. Podaję do wiadomości wyniki wyborów Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Nysa z dnia
03.09.2016r., który odbył się w Wieszczynie:
hm. Joanna Brach – komendantka Hufca ZHP Nysa
dh. Agnieszka Nocoń – skarbnik
phm. Radosław Dunaj – zastępca komendanta hufca
pwd. Nina Prach – zastępca komendanta hufca
pwd. Adrian Drobek – kwatermistrz
phm. Violetta Sikora – sekretarz
2.4. Zwolnienia komendantów hufców
2.4.1. Podaję do wiadomości decyzję Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Nysa z dnia 03.09.2016r.
o przyjęciu rezygnacji hm. Adama Mazguły z funkcji komendanta hufca.
3. Chorągiew
3.2. Zmiany we władzach chorągwi
3.2.1. Informuję, że Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP, na wniosek hm. Marka Klimowskiego –
członka komendy chorągwi ds. organizacyjnych, uchwałą nr 5/2016 podjętą w dniu 14.09.2016r.,
odwołała Druha ze swojego składu z dniem 14 września 2016 roku. Życzę Druhowi wielu sukcesów w dalszej instruktorskiej służbie.
3.2.2. Informuję, że Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP, na wniosek phm. Wojciecha Opioły –
zastępcy komendanta ds. kształcenia i pracy z kadrą, uchwałą nr 6/2016 podjętą w dniu 14.09.2016r., odwołała Druha ze swojego składu, z dniem 14 września 2016 roku. Życzę Druhowi wielu sukcesów w dalszej instruktorskiej służbie.
3.3. Zwolnienia
3.3.1. Zwalniam hm. Danutę Sokołowską (Hufiec ZHP Opole) z funkcji Pełnomocnika Komendanta
Chorągwi Opolskiej ZHP ds. Międzynarodowego Zlotu Młodzieży w Krakowie, z dniem 21 września
2016 roku. Serdecznie dziękuję za Druhny zaangażowanie i sumienne wypełnianie obowiązków
oraz życzę Druhnie wielu sukcesów w dalszej instruktorskiej służbie.
3.3.2. Zwalniam phm. Piotra Łeśko (Hufiec ZHP Kędzierzyn-Koźle) z funkcji Pełnomocnika
Komendanta Chorągwi Opolskiej ZHP ds. Harcerskiej Akcji Letniej, z dniem 21 września 2016 roku.
Serdecznie dziękuję za Druha zaangażowanie oraz życzę Druhowi wielu sukcesów w dalszej instruktorskiej służbie.
4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.2. Rozwiązywanie i powoływanie komisji
4.2.1. W związku z zakończeniem realizacji zadań rozwiązuję z dniem 21 września 2016 roku
Komisję Inwentaryzacyjną Chorągwi Opolskiej ZHP, powołaną do przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej sprzętu znajdującego się w magazynie na terytorium Fortu nr 2 w Nysie, oraz odwołuję z jej składu następujące druhny i druhów:
pwd. Adrian Drobek – przewodniczący
pwd. Nina Prach
pwd. Łukasz Jakubowski
pwd. Grzegorz Chomiński
dh. Sebastian Szewczul
Serdecznie dziękuję za sumienne pełnienie służby instruktorskiej.
4.2.2. Na wniosek szefa Zespołu powołuję z dniem 26 września 2016 roku w skład Zespołu Kadry
Kształcącej phm. Wojciecha Opiołę z Hufca ZHP Praszka. Życzę Druhowi satysfakcji z realizacji
nowych zadań na rzecz Chorągwi Opolskiej ZHP.
8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
8.1.1. W związku z zakończeniem Harcerskiej Akcji Letniej 2016 zwalniam z funkcji komendanta
wypoczynku:
phm. Grzegorza Krzyśków – z funkcji komendanta półkolonii Hufca ZHP Niemodlin, które odbyły
się w gminie Niemodlin w dniach 18-31.08.2016 roku. Dziękuję za sumienne pełnienie służby
instruktorskiej.
9. Zaliczanie służby instruktorskiej
9.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2015/2016 następującym druhnom i druhom:
hm. Joannie Brach – komendantce Hufca ZHP Nysa,
hm. Ryszardowi Kańtochowi – komendantowi Hufca ZHP Głubczyce,
hm. Piotrowi Laskowskiemu – komendantowi Hufca ZHP Opole,
hm. Grzegorzowi Nowałce – komendantowi Hufca ZHP Praszka.
hm. Robertowi Nowakowi – komendantowi Hufca ZHP Krapkowice,
phm. Grzegorzowi Krzyśków – komendantowi Hufca ZHP Niemodlin,
phm. Krzysztofowi Pędziwiatrowi – komendantowi Hufca ZHP Brzeg,
phm. Monice Pojkert – komendantce Hufca ZHP Namysłów
pwd. Tadeuszowi Witczakowi – komendantowi Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle,
14. Odznaka Kadry Kształcącej
14.1 Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej druhowi PHM. Wojciechowi Opole. Ważność
odznaki: 26.09.2019 r.

Czuwaj!
hm. Adam MAZGUŁA

 R 11_2016 09 21

Create AccountLog In Your Account