Życzenia świąteczne

W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono … zwyciężaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam:Światła, które rozjaśnia każdą
Read More
Życzenia świąteczne

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Po 40. Zjeździe ZHP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Rozkaz L.11/2016

Rozkaz L.11/2016

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Chorągwi Opolskiej ZHP
hm. Adam Mazguła

Opole, 28 września 2016 r.

Rozkaz L. 11/2016

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
Podaję do wiadomości, że w dniu 19.09.2016r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Opolskiej. biz Sp. z o.o. Z uwagi na sytuacją finansową i dokumentacyjną Spółki podjęto decyzję o jej likwidacji. Na Likwidatora powołano phm. Dariusza Ropa.
2. Hufce
2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów
2.3.1. Podaję do wiadomości wyniki wyborów Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Nysa z dnia
03.09.2016r., który odbył się w Wieszczynie:
hm. Joanna Brach – komendantka Hufca ZHP Nysa
dh. Agnieszka Nocoń – skarbnik
phm. Radosław Dunaj – zastępca komendanta hufca
pwd. Nina Prach – zastępca komendanta hufca
pwd. Adrian Drobek – kwatermistrz
phm. Violetta Sikora – sekretarz
2.4. Zwolnienia komendantów hufców
2.4.1. Podaję do wiadomości decyzję Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Nysa z dnia 03.09.2016r.
o przyjęciu rezygnacji hm. Adama Mazguły z funkcji komendanta hufca.
3. Chorągiew
3.2. Zmiany we władzach chorągwi
3.2.1. Informuję, że Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP, na wniosek hm. Marka Klimowskiego –
członka komendy chorągwi ds. organizacyjnych, uchwałą nr 5/2016 podjętą w dniu 14.09.2016r.,
odwołała Druha ze swojego składu z dniem 14 września 2016 roku. Życzę Druhowi wielu sukcesów w dalszej instruktorskiej służbie.
3.2.2. Informuję, że Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP, na wniosek phm. Wojciecha Opioły –
zastępcy komendanta ds. kształcenia i pracy z kadrą, uchwałą nr 6/2016 podjętą w dniu 14.09.2016r., odwołała Druha ze swojego składu, z dniem 14 września 2016 roku. Życzę Druhowi wielu sukcesów w dalszej instruktorskiej służbie.
3.3. Zwolnienia
3.3.1. Zwalniam hm. Danutę Sokołowską (Hufiec ZHP Opole) z funkcji Pełnomocnika Komendanta
Chorągwi Opolskiej ZHP ds. Międzynarodowego Zlotu Młodzieży w Krakowie, z dniem 21 września
2016 roku. Serdecznie dziękuję za Druhny zaangażowanie i sumienne wypełnianie obowiązków
oraz życzę Druhnie wielu sukcesów w dalszej instruktorskiej służbie.
3.3.2. Zwalniam phm. Piotra Łeśko (Hufiec ZHP Kędzierzyn-Koźle) z funkcji Pełnomocnika
Komendanta Chorągwi Opolskiej ZHP ds. Harcerskiej Akcji Letniej, z dniem 21 września 2016 roku.
Serdecznie dziękuję za Druha zaangażowanie oraz życzę Druhowi wielu sukcesów w dalszej instruktorskiej służbie.
4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.2. Rozwiązywanie i powoływanie komisji
4.2.1. W związku z zakończeniem realizacji zadań rozwiązuję z dniem 21 września 2016 roku
Komisję Inwentaryzacyjną Chorągwi Opolskiej ZHP, powołaną do przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej sprzętu znajdującego się w magazynie na terytorium Fortu nr 2 w Nysie, oraz odwołuję z jej składu następujące druhny i druhów:
pwd. Adrian Drobek – przewodniczący
pwd. Nina Prach
pwd. Łukasz Jakubowski
pwd. Grzegorz Chomiński
dh. Sebastian Szewczul
Serdecznie dziękuję za sumienne pełnienie służby instruktorskiej.
4.2.2. Na wniosek szefa Zespołu powołuję z dniem 26 września 2016 roku w skład Zespołu Kadry
Kształcącej phm. Wojciecha Opiołę z Hufca ZHP Praszka. Życzę Druhowi satysfakcji z realizacji
nowych zadań na rzecz Chorągwi Opolskiej ZHP.
8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
8.1.1. W związku z zakończeniem Harcerskiej Akcji Letniej 2016 zwalniam z funkcji komendanta
wypoczynku:
phm. Grzegorza Krzyśków – z funkcji komendanta półkolonii Hufca ZHP Niemodlin, które odbyły
się w gminie Niemodlin w dniach 18-31.08.2016 roku. Dziękuję za sumienne pełnienie służby
instruktorskiej.
9. Zaliczanie służby instruktorskiej
9.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2015/2016 następującym druhnom i druhom:
hm. Joannie Brach – komendantce Hufca ZHP Nysa,
hm. Ryszardowi Kańtochowi – komendantowi Hufca ZHP Głubczyce,
hm. Piotrowi Laskowskiemu – komendantowi Hufca ZHP Opole,
hm. Grzegorzowi Nowałce – komendantowi Hufca ZHP Praszka.
hm. Robertowi Nowakowi – komendantowi Hufca ZHP Krapkowice,
phm. Grzegorzowi Krzyśków – komendantowi Hufca ZHP Niemodlin,
phm. Krzysztofowi Pędziwiatrowi – komendantowi Hufca ZHP Brzeg,
phm. Monice Pojkert – komendantce Hufca ZHP Namysłów
pwd. Tadeuszowi Witczakowi – komendantowi Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle,
14. Odznaka Kadry Kształcącej
14.1 Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej druhowi PHM. Wojciechowi Opole. Ważność
odznaki: 26.09.2019 r.

Czuwaj!
hm. Adam MAZGUŁA

 R 11_2016 09 21

Create AccountLog In Your Account