Życzenia świąteczne

W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono … zwyciężaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam:Światła, które rozjaśnia każdą
Read More
Życzenia świąteczne

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Po 40. Zjeździe ZHP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Rozkaz L. 11/2011

Rozkaz L. 11/2011

Związek Harcerstwa Polskiego                                    Opole, 29 listopada 2011 r.

Komendant Chorągwi Opolskiej

Rozkaz L.11/2011

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 11/2011 z dnia 30 października 2011 r.

Podaję do wiadomości informacje dotyczące Chorągwi Opolskiej ZHP:

2. Chorągwie

2.1. Zmiany w jednostkach ZHP

2.1.2. Chorągiew Opolska

Zjazd Hufca ZHP Nysa w dniu 1 października 2011 r. wybrał na funkcję komendanta hm. Adama MAZGUŁĘ.

3. Główna Kwatera ZHP

3.1. Zwolnienia

3.1.7. Zwalniam z funkcji członka zespołu ds. wdrożenia systemu pracy z kadrą
hm. Artura OŚKO – Chorągiew Opolska.

3.1.8. Zwalniam z funkcji instruktora Wydziału Nowych Technologii hm. Jacka KAFLOWSKIEGO – Chorągiew Opolska.

3.1.9. Zwalniam z funkcji instruktora Wydziału Nowych Technologii pwd. Jarosława MIAZGĘ – Chorągiew Opolska.

3.3. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

3.3.2. Powołuję komendę Rajdu Grunwaldzkiego 2012 w składzie:

– phm. Beata MALAJKA – Chorągiew Opolska – zastępczyni komendanta ds. organizacyjnych

3.3.4. Rozwiązuję komendę II Zlotu Kadry ZHP w składzie:

– hm. Artur OŚKO – zastępca komendanta ds. organizacyjnych

3.3.5. Rozwiązuję komendę IV Zlotu Drużynowych w składzie:

– hm. Elżbieta OŚKO – Chorągiew Opolska – członkini komendy ds. drużynowych gromad zuchowych.

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia

11.1. Odznaczenia harcerskie

Podaję do wiadomości  decyzje Przewodniczącego ZHP z dnia 30 września 2011 r. i 15 października 2011 r. w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

11.1.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Opolska ZHP

–    hm. Adam MAZGUŁA

–    hm. Krzysztof  PĘDZIWIATR

–    hm. Joanna MOSKAL

–    hm. Elżbieta POJASEK- OŚKO

11.1.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Opolska ZHP

–    phm. Grażyna ORZECHOWSKA

–    hm. Leszek SROKA

–    hm. Jerzy SOBCZUK

13. Inne

13.4. Podaję do wiadomości aktualne składy Wydziałów Głównej Kwatery ZHP:

Wydział Programowy:

– pwd. Anna NARLOCH – Chorągiew Opolska – członkini zespołu wychowania patriotycznego i obywatelskiego

Wydział Specjalności:

– pwd. Piotr ŁEŚKO – Chorągiew Opolska – szef Inspektoratu Turystyczno-Krajoznawczego

– phm. Dariusz KOSAKOWSKI – Chorągiew Opolska – zastępca szefa Inspektoratu Turystyczno-Krajoznawczego

– phm. Beata MALAJKA – Chorągiew Opolska – członkini Inspektoratu Turystyczno-Krajoznawczego

Wydział Systemów Informatycznych:

– hm. Jacek KAFLOWSKI – Chorągiew Opolska – kierownik

– pwd. Jarosław MIAZGA – Chorągiew Opolska – instruktor

– phm. Jan SZCZEPANIK – Chorągiew Opolska – instruktor

Wyjątek z rozkazu Naczelnika ZHP L. 12/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.

Podaję do wiadomości informacje dotyczące Chorągwi Opolskiej ZHP:

13. Inne

Przedłużam uprawnienia do prowadzenia prób harcmistrzowskich:

– Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Opolskiej do dnia 30.11.2012 r.

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1 Polecam przeprowadzenie weryfikacji uprawnień hufcowych komisji stopni instruktorskich do prowadzenia prób podharcmistrzowskich, w terminie od dnia 1 grudnia 2011 do dnia 15 marca 2012 roku. Do przeprowadzenia procedury wyznaczam Chorągwianą Komisję Stopni Instruktorskich.

1.2. Informacje

1.2.1 Informuję o uchwale Rady Chorągwi nr 6/2011 z dnia 26 października 2011r. w sprawie kandydatury przedstawiciela Rady Chorągwi Opolskiej ZHP w Radzie Nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą OPOLSKA.BIZ

1.2.2    Informuję o uchwałach komendy chorągwi:

–    Uchwała nr 40/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 23.11.2011 w sprawie  zrzeczenia się prawa przekazania nieruchomości Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego w wykonaniu Uchwały XXXIII Zjazdu ZHP wprowadzającej zmiany do Statutu ZHP

–    Uchwała nr 41/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 23.11.2011 w sprawie zmiany w uchwale nr 21/I/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. dotyczącej utworzenia wyodrębnionej działalności gospodarczej Chorągwi Opolskiej ZHP

–    Uchwała nr 42/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 28.11.2011 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej  „Opolska.biz” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

–    Uchwała nr 43/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 28.11.2011 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca Niemodlin w celu wyboru władz statutowych lub rozwiązania hufca

Dokumenty wraz z załącznikami dostępne są na stronie http://www.opolska.zhp.pl

3. Chorągiew

3.5. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich

3.5.1. Mianuję na funkcję przewodniczącego Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich hm. Marka Klimowskiego z dniem 1 marca 2011 roku.

14. Odznaka Kadry Kształcącej

14.1 Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej

14.1.1 Przyznaję Odznakę Kadry Kształcącej w stopniu brązowym – nr BOKK 546/2011 z ważnością do dnia 29 listopada 2014 r. phm. Joannie Brach – Hufiec Nysa.

Czuwaj!

hm. Artur Ośko

Create AccountLog In Your Account