Polisa NNW 2017/2018

W związku z podpisaniem nowej umowy ubezpieczeniowej dla członków Chorągwi Opolskiej ZHP (z wyłączeniem hufca Głubczyce), na stronie pojawił się jej skan, zaś wszystkie ubezpieczone hufce otrzymały go już za pośrednictwem poczty e-mail.

Polisa (do pobrania) jest dostępna tutaj, lub w menu Dokumenty >> Polisa ubezpieczeniowa