Polisa NNW 2017/2018

W związku z podpisaniem nowej umowy ubezpieczeniowej dla członków Chorągwi Opolskiej ZHP (z wyłączeniem hufca Głubczyce), na stronie pojawił się jej skan, zaś wszystkie ubezpieczone hufce otrzymały go już za pośrednictwem poczty e-mail.

Polisa (do pobrania) jest dostępna tutaj, lub w menu Dokumenty >> Polisa ubezpieczeniowa

 

Dokumenty dla organizatorów obozów

Informujemy o pojawieniu się na stronie przydatnych dokumentów
(m. in. komunikat HAL) dotyczących organizowanych obozów, kolonii i innych form harcerskiej / nieobozowej akcji letniej w naszej chorągwi.

Dokumenty te są dostępne TUTAJ lub w zakładce „HALiZ w Chorągwi” po prawej stronie (obrazek „harcerskie lato”).

Aktualizacja regulaminu Zlotu Chorągwi

W związku z niewielkimi korektami, informujemy, że opublikowany został zaktualizowany został regulamin chorągwianego zlotu.

Jednocześnie przypominamy o zbliżającym się pierwszym terminie zgłoszeń, który upływa już 23 czerwca bieżącego roku. Gorąco zachęcamy do zgłaszania patroli w pierwszym terminie – przewidziana jest zniżka dla uczestników.

Szczegółowe warunki uczestnictwa dostępne są w zaktualizowanym regulaminie – TUTAJ, lub w zakładce Zlot Chorągwi.