Hufcowe www

Od 1 października każdy hufiec może korzystać bezpłatnie z hostingu (w oparciu o serwer chorągwiany) własnej strony internetowej z możliwością pełnego i samodzielnego zarządzania jej treścią.

Dotychczas skorzystały z takiej możliwości Hufce: Głuchołazy, Grodków, Nysa, Opole Rejon oraz Namysłów.

Dopuszczamy możliwość zaparkowania na naszym serwerze stron tematycznych, referatów, imprez lub innych działań o zasięgu chorągwianym. Zapraszam do współpracy wszystkie hufce.

Służymy również pomocą przy każdej formie harców w Internecie.

Zespół ds. Internetu

Rozkaz Specjalny Ls. 1/2008

Związek Harcerstwa Polskiego                      Głuchołazy, 11.10.2008r
Komenda Chorągwi w Opolu

Rozkaz Specjalny Ls. 1/2008

Druhny i druhowie!

Spotykamy się w Głuchołazach dla uczczenia półwiecznej działalności Chorągwi na rzecz Ziemi Opolskiej oraz dziesięciolecia obrony Opolszczyzny jako województwa.
50 lat pod jednym sztandarem służymy Bogu, ludziom i Ojczyźnie.
Naszą służbą dnia codziennego, szczególnie widoczną w czasie powodzi czy wspomnianej batalii o byt Opolszczyzny, po raz kolejny udowodniliśmy ponadczasowy charakter Metody Harcerskiej.
Druhny i druhowie, Instruktorki i instruktorzy w chwilach takich jak ta pamiętamy, że kształt otaczającego nas świata zależy właśnie od nas – „Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, dlatego  Czuwajmy w codziennej służbie, a nasza rzetelna praca przełoży się na wspaniałą pracę zastępów, drużyn i hufców, wreszcie całego naszego środowiska.

Czuwaj !
hm. Irena Bryła

Rozkaz L. 4/2008

Związek Harcerstwa Polskiego                                                 Opole, 8.10.2008 r.
Komendant Chorągwi Opolskiej

Rozkaz L. 4/2008

2.   Hufce
2.1. Rozwiązania i powołania
2.1.1. Zgodnie z decyzją Komendy Chorągwi ZHP z dn. 02.10.2008r na podstawie § 30 ust.1 Statutu ZHP wyrażam zgodę na powołanie Hufca Nysa Związku Harcerstwa Polskiego i zwołuję Nadzwyczajny Zjazd na dzień 22.11.2008r. godz. 10.00 w Muzeum Nyskim. Celem Zjazdu jest wybór władz i przyjęcie programu rozwoju Hufca Nysa.
Obszarem działania Hufca będzie Powiat Nysa bez gminy Głuchołazy.
Siedzibą Hufca będzie lokal przy ul. Bończyka 2.
Ustalam uprawnionych do udziału w zjeździe z głosem decydującym na terenie planowanego hufca:

 1. hm. Adam Mazguła – Komendant Związku Drużyn ZN,
 2. pwd. Sławomir Szyndler – z-ca Komendanta Związku,
 3. pwd. Joanna Brach – z-ca komendanta,
 4. pwd. Marzena Bandurska – namiestnik zuchowy ZD ZN,
 5. dh Paweł Dąbrowski – skarbnik ZD ZN,
 6. hm. Paweł Bandurski – z-ca przewodniczącego HKSI,
 7. hm. Adam Czarnołęski – członek HKSI,
 8. phm. Radosław Czarnołęski – członek HKSI,
 9. phm. Przemysław Kozioł – członek HKSI,
 10. pwd. Sebastian Zatylny – drużynowy 8NDH”Federacja,
 11. pwd. Stanisław Wróbel –drużynowy 8NDH,
 12. dh Radosław Dunaj – drużynowy 98 NHDG „Pomian”,
 13. dh. Anna Narloch – drużynowa 98NGDH „Iskry”,
 14. dh. Marzena Kulpa – drużynowa 98NGDH NS „Nyskie Smerfy”,
 15. dh. Anna Kobylarska – drużynowa PGZ „Dzieci Południa”,
 16. dh. Agnieszka Ledniowska – drużynowa 4NGZ „Leśne Skrzaty”,
 17. dh. Katarzyna Szkaradek – drużynowa 8NDH „Ogniwo”,
 18. pwd. Michał Śpitalniak – drużynowy 8NDH „Enklawa”,
 19. dh. Magdalena Marecik – drużynowa 98NDH „Enklawa”,
 20. dh Marcin Maziarz – Krąg Instruktorski „Twierdza”.

3. Chorągiew

3.4. Mianowania na funkcje

3.4.1. Mianuję dh. Bartosza Małłek Rzecznikiem Prasowym Chorągwi Opolskiej ZHP.

3.5. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich

3.5.2. Powołuję z dniem 8.10.2008r. Chorągwianą Komisję Stopni Instruktorskich w składzie:

– hm. Helena Wąchała – przewodnicząca,

– hm. Helena Krzyśków – zastępczyni przewodniczącej,

– hm. Elżbieta Hyla – sekretarz,

– hm. Stanisław Jacek Chlebda – członek,

– hm. Zbigniew Kawecki – członek.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, referatów, zespołów, komend kursów

4.3. Powoływanie referatów

4.3.1. Powołuję Referat ds. Internetu i Promocji w następującym składzie:

– phm. Artur Ośko – kierownik referatu,

– dh Bartosz Małłek – z-ca kierownika referatu,

– pwd. Rafał Pawluś – członek,

– dh Tomasz Gryczka – członek,

– dh Paweł Knieć – członek.

Czuwaj!
/-/ hm. Irena BRYŁA

Minima stron internetowych ZHP

Druhno, Druhu!
Troska o dobry wizerunek naszej Organizacji niech stanie się i Twoim udziałem. Wszyscy chcemy być postrzegani jako solidna organizacja, będąca wartościowym partnerem dla rodziców, szkoły, jak również dla organizacji samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych. I choć najlepiej świadczą o nas czyny, to także nasze publikacje mają wpływ na całość tego, jak jesteśmy postrzegani. Potraktuj zatem poniższe regulacje jako wskazówki pomocne w budowaniu takiego wizerunku na jakim nam zależy.

Czytaj dalej