Nowe przepisy o wypoczynku

halZ dniem 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o systemie oświaty w części dotyczącej organizacji wypoczynku.

 

Rozporządzenie do ustawy, określające szczegółowe wymagania względem organizatorów i wychowawców, weszło w życie 6 kwietnia.

 

Nowy wzór karty uczestnika

 

 

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez nowe przepisy:

  1. po raz pierwszy zdefiniowano, czym jest wypoczynek podlegający zatwierdzaniu w kuratoriach; definicja nie jest jednoznaczna i prace nad jej ostateczną interpretacją jeszcze trwają, ale pewne jest, że jednodniowe formy pracy nie są wypoczynkiem – czyli na pewno zbiórki, wycieczki bez noclegu itp. nie wymagają zgłaszania
  2. szczegółowo uregulowano postępowanie kierownika wypoczynku w razie wypadku
  3. zmieniony zakres informacji podawanych w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku i nowy wzór tej karty
  4. uznano kwalifikacje instruktorów wszystkich polskich i europejskich organizacji harcerskich w zakresie odpowiadającym dotychczasowym uprawnieniom przewodników i podharcmistrzów
  5. zrezygnowano z uproszczonego trybu zgłaszania do kuratorium „małych” form wypoczynku

 

W dniu dzisiejszym Główna Kwatera ZHP przyjęła nowy, zgodny z aktualnymi regulacjami wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (link poniżej). Wszyscy uczestnicy HAL’2016 muszą wypełnić kartę w nowym układzie, ponieważ obowiązująca wcześniej nie zawiera wszystkich danych wymaganych obecnie przez ustawę.

 

Do 15 maja przyjęta zostanie całościowa nowelizacja Instrukcji HALiZ uwzględniająca pozostałe zmiany wprowadzone przez zmienione przepisy.