Zlot Wędrowników Chorągwi Opolskiej „WędroSpace”

Regulamin Zlotu  
Read More
Zlot Wędrowników Chorągwi Opolskiej „WędroSpace”

Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy 2018!

Inspektorat Ratowniczy Chorągwi Opolskiej zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Wędrowniczym Kursie Pierwszej Pomocy HSR! Kurs będzie prowadzony według
Read More
Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy 2018!

Życzenia świąteczne

W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono … zwyciężaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam:Światła, które rozjaśnia każdą
Read More
Życzenia świąteczne

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Po 40. Zjeździe ZHP

Minima stron internetowych ZHP

Minima stron internetowych ZHP

Druhno, Druhu!
Troska o dobry wizerunek naszej Organizacji niech stanie się i Twoim udziałem. Wszyscy chcemy być postrzegani jako solidna organizacja, będąca wartościowym partnerem dla rodziców, szkoły, jak również dla organizacji samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych. I choć najlepiej świadczą o nas czyny, to także nasze publikacje mają wpływ na całość tego, jak jesteśmy postrzegani. Potraktuj zatem poniższe regulacje jako wskazówki pomocne w budowaniu takiego wizerunku na jakim nam zależy.


I. Strony Internetowe – regulacje ogólne
1. Wszystkie strony (serwisy, witryny itp.) internetowe jednostek organizacyjnych ZHP muszą spełniać wymagania niniejszych regulacji.
2. Na każdej stronie WWW w widocznym miejscu musi znaleźć się logo ZHP umieszczone zgodnie z zasadami jego publikacji oraz aktywny odnośnik do strony głównej ZHP.
3. Wszelkie znaki ZHP należy umieszczać na stronach w sposób, który precyzują zasady publikacji znaków ZHP.
4. Nie wolno publikować treści niezgodnych z prawem, niezgodnych z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim oraz z dobrymi obyczajami, treści o charakterze politycznym, a w szczególności materiałów chronionych prawami autorskimi oraz danych osobowych o ile osoba publikująca nie dysponuje przewidzianych polskim prawem pozwoleń.
5. Zasady publikacji treści o charakterze reklamowym określa regulamin publikacji treści reklamowych w ZHP. – w opracowaniu
6. Strona powinna być poprawnie wyświetlana we wszystkich wiodących przeglądarkach oraz w przeglądarkach z wyłączoną obsługą JavaScript i nie wyposażonych w plugin Flash. Należy unikać odstępstw od standardów wyznaczanych przez W3C.
7. Informacje zawarte na stronie powinny być czytelne, napisane zgodnie z normami językowymi oraz znajdować się w miejscach pozwalających na łatwe i intuicyjne ich odszukanie.
II. Minima zawartości serwisów WWW jednostek ZHP
1. Zastęp, patrol, drużyna, szczep … :
1.1 WYMAGANE:
– Pełna nazwę organizacji – „Związek Harcerstwa Polskiego” lub jej skrót literowy „ZHP” (pełna nazwa widoczna przynajmniej na stronie głównej)
– Pełna nazwa jednostki wraz z przydziałem do jednostki nadrzędnej
– Logo ZHP oraz aktywny odnośnik do strony głównej ZHP
– Imię nazwisko, stopień prowadzącego jednostkę
– Miejsce działania (np. szkoła), adres, telefon
– Osoby odpowiedzialne za zawartość merytoryczną i obsługę techniczną serwisu
– Aktywny kontakt e-mail
2. Hufce:
2.1 WYMAGANE:
– Pełna nazwę organizacji – „Związek Harcerstwa Polskiego” lub jej skrót literowy „ZHP” (pełna nazwa widoczna przynajmniej na stronie głównej)
– Pełna nazwa jednostki wraz z przydziałem do jednostki nadrzędnej
– Miejsce działania, miasto, gmina
– Logo ZHP oraz aktywny odnośnik do strony głównej ZHP
– Pełne dane teleadresowe w tym telefon, fax, e-mail
– Dni i godziny otwarcia siedziby
– Wykaz jednostek z osobami prowadzącymi (pełna nazwa jednostki, imię, nazwisko, stopień harcerski i instruktorski osoby prowadzącej)
– Władze (imię i nazwisko, stopień)
– Osoby odpowiedzialne za zawartość merytoryczną i obsługę techniczną serwisu
– Aktywny kontakt e-mail w domenie ZHP (tj. domenie zhp.pl oraz innych domenach pozostających w dyspozycji ZHP jak np. zhp.edu.pl, czuwaj.pl, 1procent.pl itd.)
– Adres URL w domenie ZHP
2.2 REKOMENDOWANE
– NIP
– nr konta
– osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami i namiary na nią.
– informacje ogólne (ilość osob, zasięg terytorialny, ilość drużyn, od kiedy działa) o jednostce i jej bohaterze.
– struktura zespołów i komisji hufca z namiarami e-mail do przynajmniej szefów tych zespołów
– program hufca, strategia hufca
3. Chorągwie:
3.1 WYMAGANE:
– Pełna nazwę organizacji – „Związek Harcerstwa Polskiego” lub jej skrót literowy „ZHP” (pełna nazwa widoczna przynajmniej na stronie głównej)
– Logo ZHP oraz aktywny odnośnik do strony głównej ZHP
– Pełne dane teleadresowe: w tym telefon, fax, e-mail
– Dni i godziny otwarcia siedziby, godziny urzędowe władz (przyjęcia interesantów itd.)
– Wykaz hufców wraz z nazwiskami komendantów i odnośniki do stron hufców jeśli istnieją
– Władze , kontakt mailowy do władz
– Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami i namiary na nią
– Osoby odpowiedzialne za zawartość merytoryczną i obsługę techniczną serwisu
– Aktywny kontakt e-mail w domenie ZHP (tj. domenie zhp.pl oraz innych domenach pozostających w dyspozycji ZHP jak np. zhp.edu.pl, czuwaj.pl, 1procent.pl itd.)
– Adres URL w domenie ZHP
– REGON
– NIP
– nr konta
3.2 REKOMENDOWANE:
– informacje ogólne (stan liczebny, zasięg terytorialny, ilość hufców i ich liczebność, od kiedy działa) o jednostce i jej bohaterze,
– struktura zespołów i komisji chorągwi z namiarami e-mail do przynajmniej szefów tych zespołów,
– program chorągwi, strategia chorągwi.
4. Główna Kwatera:
– Indywidualnie ustalane z Zespołem ds. Internetu ze względu na różnorodność realizowanych przedsięwzięć, serwisy centralne są tworzone w oparciu o wspólny, centralny system CMS.
4.1 Strona główna ZHP
– Pełna nazwa organizacji – „Związek Harcerstwa Polskiego”
– Logo ZHP
– Pełne dane teleadresowe: w tym telefon, fax, e-mail
– Dni i godziny otwarcia siedziby GK, godziny urzędowe władz (przyjęcia interesantów itd.)
– Odnośniki do stron chorągwi i ośrodków centralnych
– Władze z kontaktami mailowymi
– Informacje dla mediów
– Osoby odpowiedzialne za zawartość merytoryczną i obsługę techniczną serwisu
– Aktywny kontakt e-mail w domenie ZHP (tj. domenie zhp.pl oraz innych domenach pozostających w dyspozycji ZHP jak np. zhp.edu.pl, czuwaj.pl, 1procent.pl itd.)
– REGON
– NIP
– nr konta
– struktura z kontaktami e-mail
– program Związku
4.2 Strony tematyczne
– Pełna nazwę organizacji – „Związek Harcerstwa Polskiego” lub jej skrót literowy „ZHP”
– Logo ZHP oraz aktywny odnośnik do strony głównej ZHP
– Osoby odpowiedzialne za zawartość merytoryczną i obsługę techniczną serwisu
– Aktywny kontakt e-mail w domenie ZHP (tj. domenie zhp.pl oraz innych domenach pozostających w dyspozycji ZHP jak np. zhp.edu.pl, czuwaj.pl, 1procent.pl itd.)

Uchwała GK ZHP nr 128/2008 z dnia 12 maja 2008 roku.

Create AccountLog In Your Account