Po 40. Zjeździe ZHP

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Zostało już tylko 5 godzin na oddanie głosu na Dom Harcerza w Opolu!

Zostało już tylko 5 godzin na oddanie głosu na Dom Harcerza w Opolu!

Środowisko opolskie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa wpierającym drużyny Związku Harcerstwa Polskiego działające w naszym mieście ubiegają
Read More
V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej

V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej

Informujemy, że Komisja Rewizyjna Chorągwi Opolskiej zwołała na dzień 4 listopada 2017 r. V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej ZHP w
Read More
Warsztaty w Chorągwi Opolskiej

Warsztaty w Chorągwi Opolskiej

Z przyjemnością informujemy, że w przyszłym miesiącu, zgodnie z zapowiedzią z czerwca br., odbędą się dwie formy organizowane przez chorągwiany
Read More
Terminy zbiórek ChKSI

Terminy zbiórek ChKSI

Informujemy o wyznaczonych nowych terminach zbiórek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich. Odbędą się one w dniach: 3 października, 7 listopada oraz 5 grudnia
Read More
Nowy motyw strony!

Nowy motyw strony!

Przez ostatnich kilka tygodni Zespół Promocji i Internetu pracował nad zmianą dotychczasowego motywu strony Chorągwi Opolskiej. W dniu dzisiejszym dumnie prezentujemy
Read More
Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Informujemy o zwołaniu przez Komendę Chorągwi zbiórki wyborczej na dzień 30 września 2017 roku w Nysie. Podczas zbiórki zostaną wybrani delegaci na
Read More
Zbiórka Komendantów Hufców

Zbiórka Komendantów Hufców

Informujemy o zwołaniu przez Pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. Chorągwi Opolskiej phm. Grzegorz Krzyśków zbiórki z Komendantami Hufców na dzień 6.09.2017
Read More
Nowy termin spotkania ChKSI

Nowy termin spotkania ChKSI

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich informuje, że następne spotkanie odbędzie się 12 września o godzinie 16:30 w siedzibie Komendy Chorągwi przy
Read More
Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!

To wezwanie do szerszego spojrzenia na otaczający nas świat i podjęcia prawdziwych działań. Przez 11 dni przyszłorocznych wakacji więcej niż
Read More
ZLOT Chorągwi Opolskiej ZHP

ZLOT Chorągwi Opolskiej ZHP

Od dzisiaj w sprawach związanych ze Zlotem prosimy kontaktować się pod adresem zlot@opolska.zhp.pl
Read More

Minima stron internetowych ZHP

Druhno, Druhu!
Troska o dobry wizerunek naszej Organizacji niech stanie się i Twoim udziałem. Wszyscy chcemy być postrzegani jako solidna organizacja, będąca wartościowym partnerem dla rodziców, szkoły, jak również dla organizacji samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych. I choć najlepiej świadczą o nas czyny, to także nasze publikacje mają wpływ na całość tego, jak jesteśmy postrzegani. Potraktuj zatem poniższe regulacje jako wskazówki pomocne w budowaniu takiego wizerunku na jakim nam zależy.


I. Strony Internetowe – regulacje ogólne
1. Wszystkie strony (serwisy, witryny itp.) internetowe jednostek organizacyjnych ZHP muszą spełniać wymagania niniejszych regulacji.
2. Na każdej stronie WWW w widocznym miejscu musi znaleźć się logo ZHP umieszczone zgodnie z zasadami jego publikacji oraz aktywny odnośnik do strony głównej ZHP.
3. Wszelkie znaki ZHP należy umieszczać na stronach w sposób, który precyzują zasady publikacji znaków ZHP.
4. Nie wolno publikować treści niezgodnych z prawem, niezgodnych z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim oraz z dobrymi obyczajami, treści o charakterze politycznym, a w szczególności materiałów chronionych prawami autorskimi oraz danych osobowych o ile osoba publikująca nie dysponuje przewidzianych polskim prawem pozwoleń.
5. Zasady publikacji treści o charakterze reklamowym określa regulamin publikacji treści reklamowych w ZHP. – w opracowaniu
6. Strona powinna być poprawnie wyświetlana we wszystkich wiodących przeglądarkach oraz w przeglądarkach z wyłączoną obsługą JavaScript i nie wyposażonych w plugin Flash. Należy unikać odstępstw od standardów wyznaczanych przez W3C.
7. Informacje zawarte na stronie powinny być czytelne, napisane zgodnie z normami językowymi oraz znajdować się w miejscach pozwalających na łatwe i intuicyjne ich odszukanie.
II. Minima zawartości serwisów WWW jednostek ZHP
1. Zastęp, patrol, drużyna, szczep … :
1.1 WYMAGANE:
– Pełna nazwę organizacji – „Związek Harcerstwa Polskiego” lub jej skrót literowy „ZHP” (pełna nazwa widoczna przynajmniej na stronie głównej)
– Pełna nazwa jednostki wraz z przydziałem do jednostki nadrzędnej
– Logo ZHP oraz aktywny odnośnik do strony głównej ZHP
– Imię nazwisko, stopień prowadzącego jednostkę
– Miejsce działania (np. szkoła), adres, telefon
– Osoby odpowiedzialne za zawartość merytoryczną i obsługę techniczną serwisu
– Aktywny kontakt e-mail
2. Hufce:
2.1 WYMAGANE:
– Pełna nazwę organizacji – „Związek Harcerstwa Polskiego” lub jej skrót literowy „ZHP” (pełna nazwa widoczna przynajmniej na stronie głównej)
– Pełna nazwa jednostki wraz z przydziałem do jednostki nadrzędnej
– Miejsce działania, miasto, gmina
– Logo ZHP oraz aktywny odnośnik do strony głównej ZHP
– Pełne dane teleadresowe w tym telefon, fax, e-mail
– Dni i godziny otwarcia siedziby
– Wykaz jednostek z osobami prowadzącymi (pełna nazwa jednostki, imię, nazwisko, stopień harcerski i instruktorski osoby prowadzącej)
– Władze (imię i nazwisko, stopień)
– Osoby odpowiedzialne za zawartość merytoryczną i obsługę techniczną serwisu
– Aktywny kontakt e-mail w domenie ZHP (tj. domenie zhp.pl oraz innych domenach pozostających w dyspozycji ZHP jak np. zhp.edu.pl, czuwaj.pl, 1procent.pl itd.)
– Adres URL w domenie ZHP
2.2 REKOMENDOWANE
– NIP
– nr konta
– osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami i namiary na nią.
– informacje ogólne (ilość osob, zasięg terytorialny, ilość drużyn, od kiedy działa) o jednostce i jej bohaterze.
– struktura zespołów i komisji hufca z namiarami e-mail do przynajmniej szefów tych zespołów
– program hufca, strategia hufca
3. Chorągwie:
3.1 WYMAGANE:
– Pełna nazwę organizacji – „Związek Harcerstwa Polskiego” lub jej skrót literowy „ZHP” (pełna nazwa widoczna przynajmniej na stronie głównej)
– Logo ZHP oraz aktywny odnośnik do strony głównej ZHP
– Pełne dane teleadresowe: w tym telefon, fax, e-mail
– Dni i godziny otwarcia siedziby, godziny urzędowe władz (przyjęcia interesantów itd.)
– Wykaz hufców wraz z nazwiskami komendantów i odnośniki do stron hufców jeśli istnieją
– Władze , kontakt mailowy do władz
– Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami i namiary na nią
– Osoby odpowiedzialne za zawartość merytoryczną i obsługę techniczną serwisu
– Aktywny kontakt e-mail w domenie ZHP (tj. domenie zhp.pl oraz innych domenach pozostających w dyspozycji ZHP jak np. zhp.edu.pl, czuwaj.pl, 1procent.pl itd.)
– Adres URL w domenie ZHP
– REGON
– NIP
– nr konta
3.2 REKOMENDOWANE:
– informacje ogólne (stan liczebny, zasięg terytorialny, ilość hufców i ich liczebność, od kiedy działa) o jednostce i jej bohaterze,
– struktura zespołów i komisji chorągwi z namiarami e-mail do przynajmniej szefów tych zespołów,
– program chorągwi, strategia chorągwi.
4. Główna Kwatera:
– Indywidualnie ustalane z Zespołem ds. Internetu ze względu na różnorodność realizowanych przedsięwzięć, serwisy centralne są tworzone w oparciu o wspólny, centralny system CMS.
4.1 Strona główna ZHP
– Pełna nazwa organizacji – „Związek Harcerstwa Polskiego”
– Logo ZHP
– Pełne dane teleadresowe: w tym telefon, fax, e-mail
– Dni i godziny otwarcia siedziby GK, godziny urzędowe władz (przyjęcia interesantów itd.)
– Odnośniki do stron chorągwi i ośrodków centralnych
– Władze z kontaktami mailowymi
– Informacje dla mediów
– Osoby odpowiedzialne za zawartość merytoryczną i obsługę techniczną serwisu
– Aktywny kontakt e-mail w domenie ZHP (tj. domenie zhp.pl oraz innych domenach pozostających w dyspozycji ZHP jak np. zhp.edu.pl, czuwaj.pl, 1procent.pl itd.)
– REGON
– NIP
– nr konta
– struktura z kontaktami e-mail
– program Związku
4.2 Strony tematyczne
– Pełna nazwę organizacji – „Związek Harcerstwa Polskiego” lub jej skrót literowy „ZHP”
– Logo ZHP oraz aktywny odnośnik do strony głównej ZHP
– Osoby odpowiedzialne za zawartość merytoryczną i obsługę techniczną serwisu
– Aktywny kontakt e-mail w domenie ZHP (tj. domenie zhp.pl oraz innych domenach pozostających w dyspozycji ZHP jak np. zhp.edu.pl, czuwaj.pl, 1procent.pl itd.)

Uchwała GK ZHP nr 128/2008 z dnia 12 maja 2008 roku.

Create AccountLog In Your Account