Życzenia świąteczne

W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono … zwyciężaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam:Światła, które rozjaśnia każdą
Read More
Życzenia świąteczne

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Po 40. Zjeździe ZHP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Kurs przewodnikowski Hufca Opole!

Kurs przewodnikowski Hufca Opole!

bractwo

Hufiec Opole zaprasza przyszłych instruktorów na kurs przewodnikowski „Bractwo Ognia”!

 

Termin zgłoszeń upływa 31.03.2016 r.

 

– Informator kursowy

– Ankieta aplikacyjna

– Wydarzenie na Facebook’u

 

 

Organizator: Hufiec ZHP Opole
Komendant Kursu: phm. Jan Szczepanik
Kadra kursu:

hm. Agnieszka Szczepanik – metodyka, program

phm. Anna Turek – finanse

pwd. Aleksandra Sławek – sprawy organizacyjne

phm. Rafał Janowski

phm. Rafał Tereba

pwd. Zofia Chlebda

pwd. Anna Kucharska

pwd. Anna Korczyńska

Instruktorzy i Goście współpracujący i prowadzący zajęcia

Termin: biwak I: 8-10 kwietnia 2016 biwak II: 21-24 kwietnia 2016
Miejsce: Schronisko Młodzieżowe, Góra św. Anny
Składka: uczestnicy z Hufca ZHP Opole – 280zł uczestnicy spoza Hufca ZHP Opole – 350zł

Wpłaty należy dokonać w terminie do 25 marca 2016 r., po otrzymaniu informacji od Komendy Kursu o zakwalifikowaniu kandydata na kurs, na konto bankowe:
Hufiec ZHP Opole 30 1540 1229 2055 4605 8223 0001
W tytule przelewu proszę wpisać : Składka na kurs pwd. – imię i nazwisko uczestnika

Koszt zawiera:
1. Pełne wyżywienie

2. 5 noclegów w Schronisku Młodzieżowym w Górze Św. Anny

3. 7 dni intensywnych zajęć kursowych zgodnych ze standardami ZHP

4. Ubezpieczenie
Uczestnicy dojeżdżają na własny koszt

Warunki uczestnictwa:
1. Wiek co najmniej 16 lat (rocznikowo)

2. Złożone Przyrzeczenie Harcerskie

3. Opłacone bieżące składki członkowskie, potwierdzone przez komendanta Hufca

4. Potwierdzone w ewidencji członkostwo w ZHP

5. Stan zdrowia umożliwiający udział we wszystkich formach kursu

6. Przekazanie komendzie kursu wypełnionej ankiety kwalifikacyjnej uczestnika oraz podpisanych oświadczeń zawartych w informatorze

7. Wniesienie w terminie składki z tytułu uczestnictwa w kursie

8. W przypadku osób niepełnoletnich – dostarczenie komendzie kursu zgody rodziców na udział w kursie najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
Warunki ukończenia kursu:
1. Aktywny udział uczestników we wszystkich zajęciach

2. Udostępnienie komendzie kursu wszystkich wypracowanych podczas kursu materiałów, umożliwiających ocenę

3. Wykonanie dodatkowych zadań zleconych przez komendę kursu

4. Pozytywna ocena komendy kursu
Dyplomy:
Kursanci, którzy spełnili warunki niezbędne do ukończenia kursu, otrzymują:
1. Dyplom Ukończenia Kursu przewodnikowskiego

2. Dyplom Ukończenia kursu wychowawców harcerskich (z nazewnictwem zrozumiałym poza organizacją).
Pozostali uczestnicy otrzymują dyplom uczestnictwa w kursie (nie oznacza pozytywnego ukończenia kursu).
Sprawy organizacyjne:
1. Uczestników kursu obowiązuje posiadanie regulaminowego i kompletnego umundurowania ZHP

2. Dokładnie wypełnioną i podpisaną ankietę zgłoszeniową oraz podpisane oświadczenie uczestnika należy przesłać w formie elektronicznej w terminie do dnia 27.03.2016r. na adres: jan.szczepanik@zhp.net.pl

Create AccountLog In Your Account