Komunikat ws. dotacji HAL


W związku z ogłoszeniem przez Opolskiego Kuratora Oświaty konkursu w sprawie dofinansowania letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, ukazał się nowy komunikat komendy chorągwi dotyczący zasad naboru zgłoszeń form wypoczynku organizowanych przez jednostki Chorągwi Opolskiej ZHP. Prosimy o dokładne zaznajomienie się z treścią komunikatu.

Termin składania zgłoszeń mija 30 kwietnia o godz. 24:00.


Wnioski niekompletne, posiadające braki formalne czy też złożone po terminie mogą nie zostać uwzględnione przy przygotowywaniu przez Chorągiew oferty konkursowej.

Poniżej zamieszczamy komunikat wraz z załącznikami.

Komunikat nr 1/2015 w sprawie zasad ubiegania się o dofinansowanie form wypoczynku
Załącznik nr 1 – preliminarz
Załącznik nr 2 – kwalifikacje kadry pedagogicznej
Załącznik nr 3 – program
Załącznik nr 4 – wykaz form wypoczynku

Dodaj komentarz