Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Zostało już tylko 5 godzin na oddanie głosu na Dom Harcerza w Opolu!

Zostało już tylko 5 godzin na oddanie głosu na Dom Harcerza w Opolu!

Środowisko opolskie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa wpierającym drużyny Związku Harcerstwa Polskiego działające w naszym mieście ubiegają
Read More
V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej

V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej

Informujemy, że Komisja Rewizyjna Chorągwi Opolskiej zwołała na dzień 4 listopada 2017 r. V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej ZHP w
Read More
Warsztaty w Chorągwi Opolskiej

Warsztaty w Chorągwi Opolskiej

Z przyjemnością informujemy, że w przyszłym miesiącu, zgodnie z zapowiedzią z czerwca br., odbędą się dwie formy organizowane przez chorągwiany
Read More
Terminy zbiórek ChKSI

Terminy zbiórek ChKSI

Informujemy o wyznaczonych nowych terminach zbiórek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich. Odbędą się one w dniach: 3 października, 7 listopada oraz 5 grudnia
Read More
Nowy motyw strony!

Nowy motyw strony!

Przez ostatnich kilka tygodni Zespół Promocji i Internetu pracował nad zmianą dotychczasowego motywu strony Chorągwi Opolskiej. W dniu dzisiejszym dumnie prezentujemy
Read More
Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Informujemy o zwołaniu przez Komendę Chorągwi zbiórki wyborczej na dzień 30 września 2017 roku w Nysie. Podczas zbiórki zostaną wybrani delegaci na
Read More
Zbiórka Komendantów Hufców

Zbiórka Komendantów Hufców

Informujemy o zwołaniu przez Pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. Chorągwi Opolskiej phm. Grzegorz Krzyśków zbiórki z Komendantami Hufców na dzień 6.09.2017
Read More
Nowy termin spotkania ChKSI

Nowy termin spotkania ChKSI

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich informuje, że następne spotkanie odbędzie się 12 września o godzinie 16:30 w siedzibie Komendy Chorągwi przy
Read More
Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!

To wezwanie do szerszego spojrzenia na otaczający nas świat i podjęcia prawdziwych działań. Przez 11 dni przyszłorocznych wakacji więcej niż
Read More
ZLOT Chorągwi Opolskiej ZHP

ZLOT Chorągwi Opolskiej ZHP

Od dzisiaj w sprawach związanych ze Zlotem prosimy kontaktować się pod adresem zlot@opolska.zhp.pl
Read More

Komunikat nr 5/2009

Komunikat nr 5/2009

1. Zjazdy sprawozdawcze hufców

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr 36/XXXV Rady Naczelnej ZHP z dnia
7 marca 2009 r. w sprawie terminarza zjazdów sprawozdawczych hufców w 2009 roku,
w terminie od 1 września do 30 listopada 2009 r. powinny odbyć się zjazdy sprawozdawcze hufców. Komendy Hufców muszą zatem najpóźniej do dnia 2 listopada 2009 podjąć uchwałę o zwołaniu Zjazdu Sprawozdawczego oraz wyznaczyć jego termin po 28 dniach od dnia podjęcia uchwały, nie później jednak niż 30 listopada 2009.
Jako załączniki do komunikatów przekazuję:
– przykładowy projekt porządku i regulaminu obrad zjazdu sprawozdawczego hufca
– wzór protokołu komisji uchwał i wniosków zjazdu sprawozdawczego hufca
oraz wzory protokołów (koniecznych tylko jeśli zaistnieją warunki określone w § 49 ust. 2 pkt 5 i ust. 3-4):
– komisji skrutacyjnej,
– komisji wyborczej,
– wyboru komendy hufca.
Zgodnie z § 49 ust. 2-5 Statutu ZHP, że ZHP przypominam, że zjazd sprawozdawczy hufca jest zwoływany przez komendę hufca, konieczne (zgodnie z Uchwałą nr 12/XXXV Rady Naczelnej ZHP z dnia 16 marca 2008 r. w sprawie zmiany Ordynacji wyborczej ZHP) zatem jest:
– podjęcie przez komendy hufców uchwał, w sprawie zwołania zjazdu sprawozdawczego hufca,
– ogłoszenie w rozkazie komendanta hufca i na stronie internetowej chorągwi informacji o terminie zjazdu, listy uczestników posiadających czynne prawo wyborcze wraz z pełnioną funkcją, w terminie nie późniejszym niż 28 dni przed terminem zjazdu. Informacje muszą być równocześnie przekazane do właściwej komendy chorągwi,
– przekazanie uczestnikom zjazdu lub wysłanie uczestnikom zjazdu drogą pocztową
w formie pisemnej lub na nośniku CD informacji o terminie i miejscu zjazdu, proponowanego porządku obrad zjazdu, materiałów zjazdowych i projektów uchwał.

Ponadto, przypominam treść § 49 ust. 2-5 Statutu ZHP:
㤠49
1. Zjazd sprawozdawczy hufca odbywa się raz, w połowie kadencji. Szczegółowy terminarz zjazdów sprawozdawczych określa Rada Naczelna ZHP.
2. Zjazd sprawozdawczy hufca:
1) rozpatruje sprawozdania władz hufca, w tym sprawozdanie finansowe za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,
2) rozpatruje opinię komisji rewizyjnej hufca i komendy chorągwi w sprawie przedłożonego przez komendę hufca sprawozdania,
3) podejmuje, na wniosek komisji rewizyjnej hufca, uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,
4) ocenia realizację uchwał zjazdu hufca,
5) obraduje także nad sprawami właściwymi dla zjazdu nadzwyczajnego hufca, jeżeli wniosek o rozpatrzenie takich spraw został zgłoszony przez komendanta hufca, komisję rewizyjną hufca lub komendanta chorągwi.
3. W przypadku nieudzielenia przez zjazd sprawozdawczy hufca absolutorium członkowi komendy hufca, zjazd może podjąć decyzję o wygaśnięciu jego mandatu i dokonać wyboru uzupełniającego.
4. W przypadku nieudzielenia przez zjazd sprawozdawczy hufca absolutorium komendantowi hufca i podjęciu decyzji o wygaśnięciu jego mandatu zjazd sprawozdawczy hufca dokonuje wyboru komendanta i na jego wniosek komendy hufca.
5. Zjazd sprawozdawczy hufca jest zwoływany przez komendę hufca.

2. Terminowe Rozliczenia

Przypominamy o terminie rozliczenia hufców w komendzie chorągwi do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Polecam usunięcie zaległości w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2009.
Z rozliczeniem zalegają:
» Brzeg – od września 2009
» Głubczyce – od września 2009
» Głuchołazy – od września 2009
» Grodków – od września 2009
» Kędzierzyn Koźle – od lipca 2009
» Kluczbork – od września 2009
» Niemodlin – od lipca 2009
» Nysa – od września 2009
» Opole-Miasto – od września 2009
» Opole-Rejon – od września 2009
» Praszka – od sierpnia 2009
» Prudnik – od września 2009
» Strzelce Opolskie – od kwietnia 2009

3. Sprawozdanie HAL

Polecam do dnia 30 września 2009 złożyć w Komendzie Chorągwi sprawozdania statystyczne i opisowe z przebiegu HAL 2009.

hm. Irena Bryła

Create AccountLog In Your Account