Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Zostało już tylko 5 godzin na oddanie głosu na Dom Harcerza w Opolu!

Zostało już tylko 5 godzin na oddanie głosu na Dom Harcerza w Opolu!

Środowisko opolskie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa wpierającym drużyny Związku Harcerstwa Polskiego działające w naszym mieście ubiegają
Read More
V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej

V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej

Informujemy, że Komisja Rewizyjna Chorągwi Opolskiej zwołała na dzień 4 listopada 2017 r. V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej ZHP w
Read More
Warsztaty w Chorągwi Opolskiej

Warsztaty w Chorągwi Opolskiej

Z przyjemnością informujemy, że w przyszłym miesiącu, zgodnie z zapowiedzią z czerwca br., odbędą się dwie formy organizowane przez chorągwiany
Read More
Terminy zbiórek ChKSI

Terminy zbiórek ChKSI

Informujemy o wyznaczonych nowych terminach zbiórek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich. Odbędą się one w dniach: 3 października, 7 listopada oraz 5 grudnia
Read More
Nowy motyw strony!

Nowy motyw strony!

Przez ostatnich kilka tygodni Zespół Promocji i Internetu pracował nad zmianą dotychczasowego motywu strony Chorągwi Opolskiej. W dniu dzisiejszym dumnie prezentujemy
Read More
Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Informujemy o zwołaniu przez Komendę Chorągwi zbiórki wyborczej na dzień 30 września 2017 roku w Nysie. Podczas zbiórki zostaną wybrani delegaci na
Read More
Zbiórka Komendantów Hufców

Zbiórka Komendantów Hufców

Informujemy o zwołaniu przez Pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. Chorągwi Opolskiej phm. Grzegorz Krzyśków zbiórki z Komendantami Hufców na dzień 6.09.2017
Read More
Nowy termin spotkania ChKSI

Nowy termin spotkania ChKSI

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich informuje, że następne spotkanie odbędzie się 12 września o godzinie 16:30 w siedzibie Komendy Chorągwi przy
Read More
Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!

To wezwanie do szerszego spojrzenia na otaczający nas świat i podjęcia prawdziwych działań. Przez 11 dni przyszłorocznych wakacji więcej niż
Read More
ZLOT Chorągwi Opolskiej ZHP

ZLOT Chorągwi Opolskiej ZHP

Od dzisiaj w sprawach związanych ze Zlotem prosimy kontaktować się pod adresem zlot@opolska.zhp.pl
Read More

Komunikat HAL nr 1/ 2009

ZWIAZEK HARCERSTWA POLSKIEGO                                      Opole 1 czerwca 2009
Pełnomocnik
Komendanta Choragwi Opolskiej
ds. HAL 2009

Komunikat HAL nr 1/ 2009

Na szczeblu chorągwi przygotowaniem, przebiegiem, podsumowaniem i oceną HAL kieruje phm. Artur Ośko – Pełnomocnik Komendanta Chorągwi Opolskiej ds. HAL.

I. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE
√ Instrukcja organizacyjna HAL i Z
√ Instrukcja sanitarna dotycząca organizowania stacjonarnych obozów pod namiotami,
√ Instrukcja finansowa obozu

II. TERMINARZ Rejestracji placówek  HAL 2009
Zarządzam jako ostateczny termin rejestracji placówek HAL na 21 dni przed rozpoczęciem każdej z nich. Rejestracja po terminie nie będzie przyjmowana.

III. Warunkiem zatwierdzenia placówek z hufców jest wpłata przez macierzyste komendy składek członkowskich za pierwsze 2 kwartały 2009 oraz brak zaległości za poprzednie okresy składkowe lub podpisana ugoda Komendy Hufca z Komendą Chorągwi w tym zakresie.

IV. TRYB ZATWIERDZANIA PLACÓWEK W Komendzie Chorągwi ZHP w Opolu (czas trwania powyżej 5 dni)
Celem uzyskania wpisu do ewidencji placówki HAL u właściwego Kuratora Oświaty Komendant Obozu ( kolonii)  zobowiązany jest złożyć komplet wymaganych dokumentów na minimum 21 dni przed rozpoczęciem działalności placówki.
Do zatwierdzenia placówki (obozu stałego, kolonii) i uzyskania zezwolenia organizator zobowiązany jest przedłożyć do Komendy Chorągwi ZHP w Opolu:

1. Kartę kwalifikacyjną obiektu – dot. Obozów stałych – 3 kopie
2. Program – plan pracy – wg zasad ustalonych na szkoleniu dla Komendantów HAL
2009 – 3 kopie
3. Raport przedobozowy (załącznik nr 3 do Instrukcji Organizacyjnej HAL)
zawierający:
– wykaz kadry z kserokopią dokumentów poświadczających kwalifikacje kadry
Zgodnie z rozporządzeniem MEN dot. organizacji placówek letniego wypoczynku – 3 kopie
– zobowiązanie materialne komendanta i kwatermistrza- 2 kopie
– deklaracje kadry w sprawie bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników na placówce HAL – 2 kopie
4. Polisę ubezpieczeniową NW uczestników i kadry (zawartą na czas kwaterki, dojazdu,
pobytu i powrotu z placówki wypoczynku) – ORYGINAŁ + 2 kopie
5. Dokument (umowa) określający zasady korzystania z obiektu/ terenu – 2 kopie
6. Wypełniony i zatwierdzony preliminarz finansowy – 2 kopie
7. Potwierdzenie przez komendanta hufca lub skarbnika opłacenia składek członkowskich uczestników obozów do II kwartału 2009 włącznie.

8. W przypadku obozów zagranicznych potwierdzenie zgłoszenia wyjazdu u Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Zagranicznych – zagranica@opolska.zhp.pl
9. W przypadku obozów wędrownych:

• należy uwzględnić w programie (planie pracy) przebieg trasy (z podaną odległością pomiędzy miejscami noclegowymi
• dołączyć potwierdzenie noclegów dla obozów bez własnego sprzętu biwakowego. UWAGA! Formy wypoczynku do 5 dni zatwierdza komendanta hufca „Kartą biwaku”.
• dołączyć potwierdzenie uprawnień członka kadry dla obozów turystyki kwalifikowanej ( górskie, kajakowe itp.)

V. Wszystkie zdarzenia wymagające hospitalizacji należy natychmiast zgłaszać do Pełnomocnika ds. HAL – Tel. 792 287 335 – program@opolska.zhp.pl lub do biura Komendy Chorągwi Tel. 77 453 67 09

Czuwaj !
phm. Artur Ośko

Create AccountLog In Your Account