Po 40. Zjeździe ZHP

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Read More
Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Read More
Zostało już tylko 5 godzin na oddanie głosu na Dom Harcerza w Opolu!

Zostało już tylko 5 godzin na oddanie głosu na Dom Harcerza w Opolu!

Środowisko opolskie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa wpierającym drużyny Związku Harcerstwa Polskiego działające w naszym mieście ubiegają
Read More
V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej

V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej

Informujemy, że Komisja Rewizyjna Chorągwi Opolskiej zwołała na dzień 4 listopada 2017 r. V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej ZHP w
Read More
Warsztaty w Chorągwi Opolskiej

Warsztaty w Chorągwi Opolskiej

Z przyjemnością informujemy, że w przyszłym miesiącu, zgodnie z zapowiedzią z czerwca br., odbędą się dwie formy organizowane przez chorągwiany
Read More
Terminy zbiórek ChKSI

Terminy zbiórek ChKSI

Informujemy o wyznaczonych nowych terminach zbiórek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich. Odbędą się one w dniach: 3 października, 7 listopada oraz 5 grudnia
Read More
Nowy motyw strony!

Nowy motyw strony!

Przez ostatnich kilka tygodni Zespół Promocji i Internetu pracował nad zmianą dotychczasowego motywu strony Chorągwi Opolskiej. W dniu dzisiejszym dumnie prezentujemy
Read More
Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Informujemy o zwołaniu przez Komendę Chorągwi zbiórki wyborczej na dzień 30 września 2017 roku w Nysie. Podczas zbiórki zostaną wybrani delegaci na
Read More
Zbiórka Komendantów Hufców

Zbiórka Komendantów Hufców

Informujemy o zwołaniu przez Pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. Chorągwi Opolskiej phm. Grzegorz Krzyśków zbiórki z Komendantami Hufców na dzień 6.09.2017
Read More
Nowy termin spotkania ChKSI

Nowy termin spotkania ChKSI

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich informuje, że następne spotkanie odbędzie się 12 września o godzinie 16:30 w siedzibie Komendy Chorągwi przy
Read More
Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!

To wezwanie do szerszego spojrzenia na otaczający nas świat i podjęcia prawdziwych działań. Przez 11 dni przyszłorocznych wakacji więcej niż
Read More
ZLOT Chorągwi Opolskiej ZHP

ZLOT Chorągwi Opolskiej ZHP

Od dzisiaj w sprawach związanych ze Zlotem prosimy kontaktować się pod adresem zlot@opolska.zhp.pl
Read More

Komunikat nr 2/ 2011 dotyczący dofinansowania HAL 2011
W związku z przygotowaniem udziału Chorągwi Opolskiej ZHP w konkursie ogłoszonym przez Opolskiego Kuratora Oświaty dotyczącego dofinansowania letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, informuję o zasadach naboru zgłoszeń form wypoczynku organizowanych przez jednostki organizacyjne Chorągwi Opolskiej ZHP ubiegających się o dotację.

1.    Z możliwości ubiegania się dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2011r. mogą skorzystać wszystkie środowiska  Chorągwi Opolskiej ZHP, organizujące latem następujące formy wypoczynku podlegające obowiązkowej rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami:
a.    obozy stałe
b.    obozy wędrowne
c.    obozy międzynarodowe
d.    biwaki
e.    formy Nieobozowej Akcji Letniej organizowanej w miejscu zamieszkania.
2.    Dofinansowaniu podlegać mogą formy wypoczynku  letniego  dla dzieci i młodzieży zorganizowane w okresie od dnia 23 czerwca 2011r. do dnia 31 sierpnia 2011r.
3.    Zgłoszenia podstawowych jednostek organizacyjnych organizujących formy wypoczynku letniego dokonywane są do komendy chorągwi poprzez właściwe komendy hufców.
4.    Zadeklarowana ilość zgłoszonych uczestników nie może ulec zmianie przy rejestracji form wypoczynku o więcej niż +/- 10%. Przekroczenie wskazanych widełek spowoduje utratę dofinansowania.
5.    Zgłoszenia zbiorczego z każdego hufca dokonuje komendant hufca lub osoba przez niego wskazana, ze służbowego adresu e-mail hufca lub innego z domeny zhp.net.pl. Zgłoszenia dokonane z innych adresów nie będą przyjmowane.
6.    Zgłoszenia należy dokonać do dnia 30 kwietnia 2011 roku w wersji elektronicznej na adres e-mail: hal@opolska.zhp.pl. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą brane pod uwagę w przydziale dofinansowania.
7.    Ofertę wspólną w konkursie ogłoszonym przez Kuratorium w Opolu składa komenda chorągwi w dniu 4 maja 2011 roku.
8.    Zgłoszenia przekazane przez komendanta hufca powinny zawierać, osobno dla każdej z form letniego wypoczynku następujący komplet dokumentów:
a.    informację o terminie i miejscu organizacji formy wypoczynku;
b.    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania w formie preliminarza – załącznik nr 1
c.    informację dotyczącą komendanta formy w tym o posiadanym przez niego stopniu instruktorskim oraz skan zaświadczenia kierownika wypoczynku
d.    informację o kadrze formy wypoczynku z określeniem rodzaju dokumentów potwierdzających kwalifikacje – książeczka instruktorska lub odpowiednie zaświadczenie wychowawcy,
e.    informację o planowanej wysokości pozyskanych dodatkowo środków finansowych na realizację danego zadania, pochodzących z innych źródeł niż odpłatności uczestników,  ze wskazaniem ich źródła (np. samorząd lokalny)
f.     opis lokalizacji formy wypoczynku oraz sposobu wyżywienia uczestników,
g.    część opisową programu formy wypoczynku ( bez harmonogramu szczegółowego),
h.    informację o formie zabezpieczenia opieki medycznej oraz kwalifikacjach kadry odpowiedzialnej za jej zapewnienie,
i.    wykaz  organizowanych form wypoczynku – załącznik nr 2 ,
9.    Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w punkcie 7  nie będą brane pod uwagę jeśli wskazane braki nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie nie później jednak niż do dnia 1 maja 2011 roku.

hm. Artur Ośko

komendant chorągwi

Komunikat nr 2/2011

Create AccountLog In Your Account