Zlot Wędrowników Chorągwi Opolskiej „WędroSpace”

Regulamin Zlotu  
Read More
Zlot Wędrowników Chorągwi Opolskiej „WędroSpace”

Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy 2018!

Inspektorat Ratowniczy Chorągwi Opolskiej zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Wędrowniczym Kursie Pierwszej Pomocy HSR! Kurs będzie prowadzony według
Read More
Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy 2018!

Życzenia świąteczne

W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono … zwyciężaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam:Światła, które rozjaśnia każdą
Read More
Życzenia świąteczne

Po 40. Zjeździe ZHP

W dniach 8-10.12.2017 w Warszawie obradował 40. Zjazd ZHP.W międzyczasie dokonano wyboru nowych władz centralnych na czteroletnią kadencję:Nowym Naczelnikiem
Read More
Po 40. Zjeździe ZHP

Komunikat nr 2/ 2011 dotyczący dofinansowania HAL 2011

Komunikat nr 2/ 2011 dotyczący dofinansowania HAL 2011
W związku z przygotowaniem udziału Chorągwi Opolskiej ZHP w konkursie ogłoszonym przez Opolskiego Kuratora Oświaty dotyczącego dofinansowania letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, informuję o zasadach naboru zgłoszeń form wypoczynku organizowanych przez jednostki organizacyjne Chorągwi Opolskiej ZHP ubiegających się o dotację.

1.    Z możliwości ubiegania się dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2011r. mogą skorzystać wszystkie środowiska  Chorągwi Opolskiej ZHP, organizujące latem następujące formy wypoczynku podlegające obowiązkowej rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami:
a.    obozy stałe
b.    obozy wędrowne
c.    obozy międzynarodowe
d.    biwaki
e.    formy Nieobozowej Akcji Letniej organizowanej w miejscu zamieszkania.
2.    Dofinansowaniu podlegać mogą formy wypoczynku  letniego  dla dzieci i młodzieży zorganizowane w okresie od dnia 23 czerwca 2011r. do dnia 31 sierpnia 2011r.
3.    Zgłoszenia podstawowych jednostek organizacyjnych organizujących formy wypoczynku letniego dokonywane są do komendy chorągwi poprzez właściwe komendy hufców.
4.    Zadeklarowana ilość zgłoszonych uczestników nie może ulec zmianie przy rejestracji form wypoczynku o więcej niż +/- 10%. Przekroczenie wskazanych widełek spowoduje utratę dofinansowania.
5.    Zgłoszenia zbiorczego z każdego hufca dokonuje komendant hufca lub osoba przez niego wskazana, ze służbowego adresu e-mail hufca lub innego z domeny zhp.net.pl. Zgłoszenia dokonane z innych adresów nie będą przyjmowane.
6.    Zgłoszenia należy dokonać do dnia 30 kwietnia 2011 roku w wersji elektronicznej na adres e-mail: hal@opolska.zhp.pl. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą brane pod uwagę w przydziale dofinansowania.
7.    Ofertę wspólną w konkursie ogłoszonym przez Kuratorium w Opolu składa komenda chorągwi w dniu 4 maja 2011 roku.
8.    Zgłoszenia przekazane przez komendanta hufca powinny zawierać, osobno dla każdej z form letniego wypoczynku następujący komplet dokumentów:
a.    informację o terminie i miejscu organizacji formy wypoczynku;
b.    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania w formie preliminarza – załącznik nr 1
c.    informację dotyczącą komendanta formy w tym o posiadanym przez niego stopniu instruktorskim oraz skan zaświadczenia kierownika wypoczynku
d.    informację o kadrze formy wypoczynku z określeniem rodzaju dokumentów potwierdzających kwalifikacje – książeczka instruktorska lub odpowiednie zaświadczenie wychowawcy,
e.    informację o planowanej wysokości pozyskanych dodatkowo środków finansowych na realizację danego zadania, pochodzących z innych źródeł niż odpłatności uczestników,  ze wskazaniem ich źródła (np. samorząd lokalny)
f.     opis lokalizacji formy wypoczynku oraz sposobu wyżywienia uczestników,
g.    część opisową programu formy wypoczynku ( bez harmonogramu szczegółowego),
h.    informację o formie zabezpieczenia opieki medycznej oraz kwalifikacjach kadry odpowiedzialnej za jej zapewnienie,
i.    wykaz  organizowanych form wypoczynku – załącznik nr 2 ,
9.    Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w punkcie 7  nie będą brane pod uwagę jeśli wskazane braki nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie nie później jednak niż do dnia 1 maja 2011 roku.

hm. Artur Ośko

komendant chorągwi

Komunikat nr 2/2011

Create AccountLog In Your Account