Komenda Chorągwi

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP wybrana
na III Zjeździe Chorągwi w dniu 31 maja 2014 roku
zmienione na IV Nadzwyczajnym Zjeździe Chorągwi w dniu 20 lutego 2015 roku
wraz z późniejszymi zmianami.

  • phm. Beata Malajka – zastępczyni komendanta chorągwi ds. organizacyjnych
    [e-mail: biuro@opolska.zhp.pl]
  • hm. Wojciech Kwieciński – członek komendy chorągwi ds. promocji i kontaktu z hufcami