Zwołanie posiedzenia Chorągwianego Sądu Harcerskiego

Opole, 01.06.2014 r.


Zarządzenie Przewodniczącego Rady Chorągwi

w sprawie zwołanie posiedzenia Sądu Harcerskiego Chorągwi Opolskiej ZHP


Zgodnie z decyzją Przewodniczącego III Zjazdu Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 31 maja 2014 r. upoważniającego Przewodniczącego Rady do podjęcia działań w sprawie ukonstytuowania Sądu Harcerskiego Chorągwi Opolskiej ZHP, zwołuję pierwsze posiedzenie Sądu w celu jego ukonstytuowania.


Posiedzenie odbędzie się w dniu 3 czerwca 2014 r. o godz. 18.00 w siedzibie Chorągwi Opolskiej ZHP w Opolu , przy ul. Armii Krajowej 10.

Przewodnicząca

Rady Chorągwi Opolskiej ZHP

hm. Grażyna Orzechowska