Zmiany w wystawianiu rachunków!

Zmiany w wystawianiu rachunków!

Przenieśliśmy konto do wystawiania faktur na inFakt.pl.

Faktury w dalszym ciągu mogą być wystawione tylko przez komendanta lub skarbnika hufca lub komendanta lub skarbnika chorągwi albo przez upoważnioną osobę w biurze komendy chorągwi.

1 stycznia 2014 r. w Ustawie o VAT wprowadzono zmiany dotyczące wystawiania rachunków przez firmy zwolnione z VAT. Zgodnie ze zmianą, tacy przedsiębiorcy mają obowiązek wystawiania faktur, a nie rachunków. Przeprowadziliśmy migrację swoich danych do serwisu inFakt.pl, gdzie można wystawiać faktury zgodne z najnowszymi przepisami. W naszym przypadku to faktury zwolnione z vat – zwolnienie podmiotowe.

Przeniesione zostało konto z serwisu Porachunek.pl, a wraz z nim wszystkie dane: rachunki, produkty, klientów oraz ustawienia.

Od tego roku wystawiamy TYLKO! faktury „zw”.

Logujemy się w serwisie www.infakt.pl na tych samych danych logowania jak poprzednio w serwisie porachunek.pl.