Zmiana sposobu obsługi księgowej w Chorągwi!

W związku z koniecznością zapewnienia zastępstwa w obsłudze księgowej Chorągwi Opolskiej ZHP,
Informuję o zawarciu umowy na obsługę księgową z  firmą ABAKUS sp. z o.o.

Obsługa księgowa zapewniana przez naszego partnera obejmuje prowadzenie ksiąg od 1 stycznia 2013 roku włącznie.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad obiegu dokumentów oraz sposobu ich przygotowania zostaną przekazane na zbiórce komendantów hufców w dniu 13 marca br., rozpoczynającej się o godzinie 17:30 w siedzibie Chorągwi w Opolu przy ul. Armii Krajowej 10.

W związku z powyższym obecność wszystkich komendantów lub zastępujących ich skarbników jest obowiązkowa.

Na zbiórkę zostali zaproszeni Przewodniczący ChKR i Rady Chorągwi.

Dodaj komentarz