Zmiana nazwy Hufca w Opolu!

opole-topKomenda Chorągwi Opolskiej ZHP, na wniosek komendanta Hufca Opole-miasto, złożony w oparciu o uchwałę Zjazdu Hufca Opole-miasto, podjęła decyzję o zmianie nazwy hufca w Opolu.

Na mocy tej decyzji dotychczasowa nazwa: Hufiec ZHP Opole-miasto im. hm. Aleksandra Kamińskiego
została zastąpiona nową.

Obecnie obowiązująca nazwa hufca brzmi: Hufiec ZHP Opole im. hm. Aleksandra Kamińskiego.


Zmiana nazwy weszła w życie z dniem 30.10.2014 r.

Uchwała nr 2/II/2014 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 30.10.2014 r. w sprawie przyjęcia zmiany nazwy Hufca ZHP w Opolu.

Dodaj komentarz