Zjazd w Namysłowie zakończony

W szeregu zjazdów sprawozdawczo-wyborczych końca dobiegł również zjazd w hufcu Namysłów. Odbył się on w dniu 22 listopada.
Zjazd podsumował i dokonał oceny dwuletniej pracy władz hufca.


Na wniosek Hufcowej Komisji Rewizyjnej zjazd udzielił absolutorium komendzie hufca w składzie:

hm. Joanna Moskal – komendant hufca
hm. Stanisław Wojtasik- z-ca komendanta ds. organizacyjnych
pwd. Monice Pojkert – z-ca komendanta hufca ds. programowych
phm. Alicja Rygas – skarbnik hufca
pwd. Dawid Garczarek – członek komendy hufca

Dodaj komentarz