Zjazd w Głuchołazach przerwany

 

W minioną sobotę w Głuchołazach rozpoczął obrady Nadzwyczajny Zjazd Hufca Głuchołazy zwołany w celu uzupełnienia składu władz hufca lub wyboru nowych.
Delegaci po wyborze druha pwd. Rafała Pawluś na przewodniczącego obrad oraz kilkudziesięciominutowej dyskusji o sytuacji w hufcu podjęli decyzję o przerwie w Zjeździe do dnia 27 lutego 2011 roku.  W międzyczasie planowana jest zbiórka kadry hufca poświęcona jego przyszłości.

Dodaj komentarz