Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Strzelce Opolskie

Rozkaz L5/2009


Strzelce Op. , 28 październik 2009r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca ZHP Strzelce Opolskie
im. Bohaterów Góry Chełmskiej

Rozkaz L5/ 2009
1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Komenda Hufca zwołuje Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Strzelce Opolskie na dzień 27 listopada 2009r.(piątek) na godz. 17.00 w budynku hufca na ul. Zamkowej 4.
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, druhny i druhów posiadające czynne prawo wyborcze na Zjeździe Sprawozdawczym Hufca ZHP Strzelce Opolskie:

1.pwd. Nina Sołtysek – członek Komendy Hufca
2.pwd..Katarzyna Dowlaszewicz – skarbnik Hufca
3.pwd. Andrzej Mońka – członek Komendy Hufca
4.pwd. Paweł Szmigoń- z-ca Komendanta Hufca
5.phm.Anna Szmigoń- Komendantka Hufca
6.phm. Dariusz Wąsik – za-ca przewodniczącego KSI
7.pwd.Bernadeta Sznura – drużynowa DH „Słoneczka”,przewodnicząca HKR
8.pwd. Ewa Sawa–Dwojacka- za-ca przewodniczącej HKR
9.pwd. Grzegorz Płatek- drużynowy 3 DH H.O.R.T
10. pwd. Katarzyna Wąsik – drużynowa DH „Niebieski okręt”
11. hm. Stanisław Szymczak- przewodniczący KSI
12. hm. Stanisław Trzeciak- członek HKR

Czuwaj !

Komendant Hufca ZHP Strzelce Opolskie
phm. Anna Szmigoń

Dodaj komentarz