Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Praszka

Rozkaz L10/09


Praszka , 26 października 2009r.


Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Praszka
im. Bohaterów Września 1939 Roku

Rozkaz L10/09

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1.Podaję do wiadomości decyzję Komendy Hufca o zwołaniu Zjazdu Sprawozdawczego Hufca na dzień 27.11.2009 r. w siedzibie hufca.
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na Zjazd Sprawozdawczy Hufca:

Członek KRH MARCJAN MAŁGORZATA przewodnik
Przew. KRH SŁOWIKOWSKI MICHAŁ przewodnik
Członek KRH MARKOWSKA JOANNA podharcmistrz
Komendant hufca NOWAŁKA AGNIESZKA podharcmistrz
Z – ca komendanta SMUGOWSKA ANNA przewodnik
Skarbnik, czł. KH FURMAŃSKI ŁUKASZ przewodnik
Członek KH, drużyn NOWAŁKA GRZEGORZ przewodnik
Członek KH, drużyn KARDAS SANDRA przewodnik
Członek KH, drużyn ŻYTA JUSTYNA przewodnik
Przew. KS BIELAWSKA ZOFIA harcmistrz
Przewodnicząca KI HRYBKOWSKA AGNIESZKA przewodnik
Członek KSI MISIEK SERAFIN podharcmistrz
Przew. KSI OLSZOWA ELŻBIETA harcmistrz
Szef HSI ADAMSKI MARIUSZ przewodnik
Drużynowa NOGA JOANNA
Drużynowa STASIAK MAŁGORZATA
Drużynowa ADAMCZYK MONIKA
Drużynowa SZYSZKA KATARZYNA

1.2.2.Podaję do wiadomości termin i miejsce biwaku programowego hufca – 13-14 listopada 2009r. PG Praszka
2. Hufiec
2.3. Powoływanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.2.Podwołuję z dniem 26.10. 2009r. Sztab Biwaku w składzie:
– phm. Grzegorz Nowałka
– pwd Justyna Żyta

Czuwaj!
pwd. Agnieszka Nowałka

Dodaj komentarz