Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Opole-miasto

Rozkaz specjalny L3/2009


Opole, — 19 października 2009r.


Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Opole miasto
im. hm. Aleksandra Kamińskiego

Rozkaz specjalny L. 3 /2009

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1 Komenda Hufca zgodnie ze Statutem Związku Harcerstwa Polskiego zwołuję Zjazd sprawozdawczy Hufca Opole-miasto na dzień 21 listopada 2009r. na godz. 10 w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Nasza Szkoła” Opole, ul. Chabrów
a. Ogłaszam listę delegatów z czynnym i biernym prawem wyborczym:
1. hm. Beata Berger – drużynowa
2. Patryk Błachut – drużynowy
3. pwd. Grzegorz Bryja – drużynowy
4. hm. Stanisław Jacek Chlebda – drużynowy
5. pwd. Tomasz Ciesielski – drużynowy
6. Paulina Cudyk – drużynowa
7. hm. Zenobia Dobosiewicz-Pełka –skarbnik hufca
8. pwd. Aleksandra Dawidowicz – namiestnik zuchowy, – drużynowy
9. pwd. Małgorzata Grabińska – Szefowa HZPiI, drużynowa
10. hm. Elżbieta Hyla – sekretarz członek HKSI
11. hm. Jacek Kaflowski – członek zespołu przy GK
12. hm. Grzegorz Kluczny – członek HKSI
13. pwd. Barbara Kobylarska – członek HKSI
14. hm. Wiesława Kobylarska – wiceprzewodnicząca HKSI
15. Monika Kotnis HO – drużynowa
16. pwd. Agata Jaworska – członek zespołu kwatermistrzowskiego hufca
17. Jakub Kapinos – członek HZPiI
18. Dawid Kaźmierczak – drużynowy
19. Paweł Knieć – członek HZPiI
20. Piotr Kociołek – członek HZPiI
21. pwd. Agnieszka Kozłowska – – drużynowa
22. pwd. Agnieszka Kubicha – komendantka szczepu
23. Wojciech Langer – – drużynowy
24. Jakub Lasek – – drużynowy
25. phm. Magdalena Lenartowicz – członek komendy, – drużynowa
26. pwd. Małgorzata Lenartowicz – – drużynowa
27. pwd. Bartosz Małłek – – drużynowy
28. phm. Anna Markuszewska-Łabudzińska – z-ca komendanta hufca
29. hm. Maria Markuszewska – – drużynowa
30. pwd. Jarosław Miazga – członek zespołu przy GK
31. hm. Władysława Micek – przewodnicząca HKSI
32. pwd. Michał Mroczek – – drużynowy
33. pwd. Joanna Olczyk-Kuczyńska — drużynowa
34. phm. Agnieszka Radziewicz _ szczepowa
35. phm. Mateusz Rak – komendant szczepu
36. pwd. Dominika Rogozińska – – drużynowa
37. phm. Maciej Rojewski – członek HKR
38. pwd. Katarzyna Saj — drużynowa
39. phm. Leszek Sroka –komendant hufca
40. phm. Maciej Stańczak – członek zespołu GK
41. Szczepańska Olga – członek HZPiI
42. pwd. Agata Świerc – członek Zespołu Programowego hufca
43. phm. Rafał Tereba – przewodniczący HKR
44. Wojciech Urbaś – członek HZPiI
45. Anna Wawszczak – drużynowa
46. hm. Helena Wąchała – członek ChKSI
47. hm. Krystyna Zabilska – opiekun drużyny

a. Ogłaszam listę osób z biernym prawem wyborczym:
1. phm. Karolina Bejnarowicz
2. pwd. Dariusz Gruszczyński
3. phm. Krzysztof Krzyk

Zapraszam wszystkich instruktorów, wędrowników do wzięcia udziału w Zjeździe.

CZUWAJ!
Komendant Hufca
phm. Leszek Sroka

Dodaj komentarz