Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Nysa

Rozkaz L8/2009

Związek Harcerstwa Polskiego Nysa dn., 23 października 2009r.
Komendant Hufca Nysa
Rozkaz L. 8/2009

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Komenda Hufca zwołuje Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Nysa na dzień 21 listopada 2009r.
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, druhny i druhów posiadające czynne prawo wyborcze na Zjeździe Sprawozdawczym Hufca ZHP Nysa:
– hm. Maciej Paweł Bandurski – szef kadry kształcącej/przewodniczący HKSI
– hm. Jolanta Kobylarska – członek HKR
– hm. Adam Mazguła – komendant Hufca
– hm. Dariusz Skirewski – przewodniczący HKR
– hm. Przemysław Stefański – przewodniczący Kręgu Starszyzny
– hm. Tadeusz Wilk – z-ca komendanta hufca
– phm. Joanna Brach – Szczepowa I SH „ŚWiT”
– phm. Teresa Czarnołęska – namiestnik harcerski
– phm Andrzej Krzyż – kwatermistrz hufca
– phm. Marek Mróz – członek HKR/namiestnik wędrowniczy
– phm. Stanisław Wróbel – drużynowy 8NDH
– phm. Sebastian Zatylny – opiekun 8NDH „Federacja”
– pwd. Marzena Bandurska – namiestnik zuchowy
– pwd. Radosław Dunaj – drużynowy 98NHDG „Pomian”
– pwd. Karolina Gorywoda – szefowa Akademickiego Kręgu Instruktorskiego „Twierdza”
– pwd. Agnieszka Ledniowska – opiekun 4GZ „Leśnie Skrzaty”
– pwd. Michał Mroczek – szef zespołu informacji i promocji hufca
– pwd. Anna Narloch – opiekun 98NGDH „Iskry”
– pwd. Sławomirowi Szyndler – z-ca komendant hufca
– dh. Annie Kobylarska – drużynowa 7GZ „Dzieci z Południa
– dh. Magdalenie Marecik – drużynowa NDW „Malachit”
– dh. sam. Katarzynie Szkaradek – opiekun 8NDH „Ogniwo”
– dh Pawłowi Dąbrowskiemu – skarbnik Hufca
– dh. Joanna Jarzynka – drużynowa 1ŁDHS
– dh. Marzena Kulpa – drużynowa 97NDH NS „Nyskie Smerfy”
– dh. Anna Krok – drużynowa 8NDH „Ogniwo”
– dh Mateusz Ochałek – drużynowy 8NDH „Enklawa”
– dh. Agata Pawlik – drużynowa 4GZ „Leśne Skrzaty”
– dh. Katarzyna Sosulska – drużynowa 98NGDH „Iskry”
– dh. Ewa Szewczak – drużynowa 8NDH „Federacja”

2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1 Mianuję dh hm. Adama Czarnołęskiego pełnomocnikiem Hufca ZHP Nysa ds. Jubileuszowego Zlotu 100-lecia Harcerstwa Polskiego „KRAKÓW 2010”.

4. Kręgi
4.2. Powołania i rozwiązania kręgów
4.2.1. Powołuję Akademicki Krąg Instruktorski działający przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie i zatwierdzam nazwę AKI „Twierdza”.

4.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach
4.3.1. Zwalniam z funkcji szefa AKI dh pwd. Marcina Maziarza i dziękuję za prowadzenie AKI.
4.3.2. Mianuję na szefa AKI „Twierdza” dh. pwd. Karolinę Gorywodę i życzę samych sukcesów w prowadzeniu AKI.

CZUWAJ!

/-/ hm. Adam Mazguła