Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Niemodlin

Rozkaz L. 6/2009


Niemodlin, 01 listopada 2009r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Niemodlin

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Komenda Hufca zwołuje Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Niemodlin
na dzień 28 listopada 2009r.
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, druhny i druhów posiadających czynne prawo wyborcze
na Zjeździe Sprawozdawczym Hufca ZHP Niemodlin:
– hm. Helena Krzyśków – przewodnicząca HKSI
– hm. Kazimiera Kuchna – członek HKSI
– hm. Wojciech Kwieciński – członek HKSI
– phm. Marcin Dressler – członek HKSI
– phm. Agnieszka Maj – przewodnicząca HKR
– pwd. Maciej Maj – członek HKR
– phm. Grzegorz Krzyśków – komendant hufca
– pwd. Grażyna Janusz – skarbnik hufca, drużynowa
– phm. Jerzy Wojtowicz – członek komendy hufca
– pwd. Aleksandra Świątek – z-ca komendanta hufca
– pwd. Katarzyna Stachów – z-ca komendanta hufca
– pwd. Miron Gruntowski – członek komendy hufca
– dh Wojciech Mazoruk – kwatermistrz hufca
– pwd. Elżbieta Michalska – namiestnik zuchowy
– phm. Marek Krzyżanowski – szef kształcenia
– pwd. Malwina Piętka – drużynowa
– pwd. Marta Krzyśków – drużynowa
– dh. Justyna Gulka – drużynowa
– dh Grzegorz Kamiński – drużynowy
– dh. Małgorzata Jędrocha – drużynowa
– dh. Zofia Cholewa – drużynowa
– dh. Karolina Bawełkiewicz – drużynowa
– dh Sylwester Strączek – drużynowy

CZUWAJ!

/-/ phm. Grzegorz Krzyśków

Dodaj komentarz