Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Grodków

Rozkaz L6/2009


Grodków, 22 październik 2009r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Grodków
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L-7 /2009

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
Komenda Hufca ZHP w Grodkowie na mocy Uchwały z dnia 21 października 2009r. zwołuje Zjazd Sprawozdawczy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Szarych Szeregów w Grodkowie na dzień 25.11.2009r. na godz. 18.00.
Miejsce Zjazdu zostanie podane w późniejszym terminie.

Czynne prawo wyborcze przysługuje kadrze ZHP, czyli osobom pełniącym funkcje instruktorskie (drużynowi, szefowie innych podstawowych jednostek organizacyjnych, członkowie władz oraz osoby pełniące inne stałe funkcje powierzone w trybie mianowania przez komendanta hufca, komendanta chorągwi lub naczelnika ZHP) mające opłacone składki członkowskie.
Bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie instruktorom.
Informuje, że w Hufcu Grodków czynne prawo wyborcze mają następujące druhny i druhowie:

hm. Stanisław Bałaj
pwd. Paweł Birecki
pwd. Marzena Bubel
dh Marcin Cieśla
dh Grażyna Dańczak
pwd. Danuta Drzymała
phm. Krzysztof Drzymała
pwd. Agata Dubaniowska
pwd. Małgorzata Dziuk
pwd. Agnieszka Góral
pwd. Grażyna Jakubowska
pwd. Wiesław Jakubowski
pwd. Tomasz Juraszek
hm. Stanisława Kubów
pwd. Aleksandra Krawczyk
pwd. Ewa Łuciów
phm. Krzysztof Pędziwiatr
pwd. Aleksander Pietryka
pwd. Jadwiga Rybak
pwd. Beata Sikorska- Żyrek
pwd. Marzena Smoter
phm. Mariusz Sputo
phm. Krystyna Warzecha
pwd. Krzysztof Wiewióra
pwd. Kamila Wiewióra
hm. Stanisława Zych

CZUWAJ !
/-/ pwd. Sebastian Matuszewski

Dodaj komentarz